Кредит За Покупка На Имот В Чужбина

Ако искаме да направим надеждна или носеща доход инвестиция, може да изберем кредит за покупка на имот в чужбина. Различни са причините поради които искаме да изтеглим кредит за имот в чужбина – за нашето собствено пребиваване или за своето семейство, може да го дадем под наем и той да ни донесе пари, или да го купим сега и продадем след време, за да се възползваме от положителна промяна в цените на имотите и да си възвърнем парите.

Имот в чужбина е мечта за много хора, може да е в близка до нашата страна курортна дестинация, на брега на морето, или близо да центъра на градове, където ще си намерим работа и ще се установим.

Цените на имотите в чужбина са зависят от множество фактори: коя е държавата, кой е желания град, каква е локацията, какви са особеностите и спецификата на самия имот и т. н.

Нямаме налични свободни парични средства, но сме взели категорично решение и имаме много сериозни основания, може да помислим да изтеглим ипотечен кредит за имот в чужбина. Това е изключително важно действие, за което трябва да сме информирани подробно и детайлно.

Изгоден кредит за покупка на имот в чужбина би имал решаващо значение за нашето финансово състояние в бъдеще. Ако сами не се справяме с тежката задача да проучим условия, изисквания, последици, да сравним параметри, недостатъци и предимства, може да ползваме консултации на успешни брокери, фирми и специалисти в областта.

Кредит за покупка на имот в чужбина от ИНВЕСТБАНК

Уникален по рода си, без аналог на пазара в нашата страна, кредит за покупка на имот в държави членки на Европейския съюз, отпуска ИНВЕСТБАНК. Тя е динамично развиваща се банка, която непрекъснато се усъвършенства, внедрява нови и модерни продукти като например рефинансиране на ипотечен кредит, кредити за пенсионери, и много други атрактивни заеми и промоционални предложения.

Съвременни услуги, индивидуален подход, коректно и отговорно отношение са водещи ценности в работата на банката. Ще Ви запознаем с характеристиките на кредита за покупка на имот в чужбина:

 • Валута – евро.
 • Финансиране до 80% от стойността на обезпечението.
 • Обезпечение: първа по ред ипотека на напълно завършен, високо ликвиден масивен или монолитен имот /самостоятелна сграда, част от сграда, самостоятелен обект в сграда/, намиращ се на територията на нашата страна, собственост на кредитоискателя.
 • Срок на кредита – 25 години /300 месеца/.
 • Специален лихвен процент: жилищен кредит с фиксирана лихва за първите пет години от срока на кредита и гарантирано прозрачно ценообразуване на база пазарен индекс за останалия период. По-ниска лихва, ако отговаряте с цялото си имущество. Преференции при потвърден осигурителен доход над 2 000 лева, при потвърден доход доказан с ГДД, лекари и зъболекари с доказани доходи чрез преводи от НЗОК, доходи на морски лица доказани с доходи при специални изисквания, доказани доходи на българи работещи в чужбина. Допълнителни лихвени отстъпки при ползване на други продукти и услуги, примерно: електронно банкиране в активен режим намалява лихвения процент, ползване на услугата: Времето е пари – с две комунално – битови плащания през месеца.
 • Има такса за откриване на основната дебитна карта, такса за разглеждане на документи, месечна за разплащателна сметка, съгласно Тарифата на банката.
 • Няма такса за предсрочно погасяване, след изплатени 12 месечни погасителни вноски.
 • Изисква се превод на работна заплата в банката.
 • Необходимо е сключването на застраховки: „Имот” за минимум следните рискове: природни бедствия, пожар, земетресение и „Злополука и заболяване” от одобрена от банката застрахователна компания.
 • Бонус: кредитна карта с предварително одобрен лимит.
 • Погасяването е чрез равни месечни вноски.
 • При поискване от кредитополучателя се издава удостоверение за размера на разрешения кредит – има такса за документа, издаден на български или на английски. Има такса за издаване на удостоверение за предварително одобрение, ако Ви е нужно такова.
 • Допълнителни изисквания за кредит за покупка на имот в чужбина: за доказване целта на кредита, се декларират вида, степента на завършеност, местоположението на имота, който ще бъде закупен. Предоставя се допълнително проект за предварителен договор, съдържащ максимално пълна детайлизация на имота, предмет на сделката. В 2 месечен срок от усвояването на средствата по кредита се предоставя преведен от заклет преводач документ, удостоверяващ покупката на недвижимия имот в страна от Европейския съюз.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *