Кредит За Хора с Лоша Кредитна История

За да Ви позволят да извършите теглене на кредит банките или финансовите дружества като фирми за бързи онлайн кредити, предявяват изисквания, държат да се представят документи, правят справки и проучвания на своите бъдещи клиенти.

Различни и специфични са критериите за отпускане на кредити (потребителски и бърз) от кредиторите, но всички проверяват кредитната история и разглеждат  кредитното досие на кредитоискателите.

Как да изтегля кредит за хора с лоша кредитна история и лошо кредитно досие и какво представляват те?

Възможно е, особено теглене на кредит до заплата с лоша кредитна история. Кредитното досие представлява цялата информация за всеки кредитополучател по отношение на кредитите, които е изтеглил и начина по който ги обслужва и фирмите на които е клиент.

Популярни фирми за Бързи Кредити Онлайн
Кредитодател Първи Кредит Без Лихва Максимална Сума Време За Отговор Website
ДА - до 600 лв. 1500 лева 15 мин. www.vivus.bg
ДА - до 700 лв. 3000 лева 10 мин. www.ferratum.bg
Да - до 600 лв. 2000 лева 7 мин. www.credissimo.bg
Да - до 3000 лв. 3000 лева 30 мин. https://credinet.bg

Чисто кредитно досие имат лица и клиенти, които редовно погасяват своите кредити, спазват падежната си дата, не закъсняват с внасянето на погасителните вноски и не допускат просрочие.

Ако закъснявате с плащанията или неиздължавате сумите по заема, за които сте подписали договор, не само Ви се начисляват лихви и неустойки, но Вие формирате лошата си кредитна история. Тя е важна и значима, защото очертава облика на всеки получател на кредити, тя го представя пред финансовите институции.

В кредитното си досие всеки кредитополучател има индивидуални данни, които се допълват, развиват и осъвременяват  в продължение на години. В Централния Кредитен Регистър на БНБ се съхранява цялата информация за  Вашата кредитна история, синтезирана в кредитното Ви досие.

Банките и финансовите дружества които отпускат кредити и са вписани в ЦКР, ползват тези данни, когато предоставят  заеми и подават сведения там, за да обновят и актуализират кредитната Ви история.

Тук идва и въпросът за бърз кредит за хора с лоша кредитна история.

За да получите изгоден заем, кредитната Ви история трябва да е изрядна, защото има решаващо значение при отпускане и отказване на заеми. Ако имате лоша кредитна история, банките трудно ще Ви дадат заем, най-вероятно ще Ви откажат.

Финансовите дружества за бързи кредити може и да Ви отпуснат, но при по-сериозни условия. Рискът от неиздължаване на кредитите при кредитополучатели с лошо кредитно досие е по-голям и фирмите за бързи кредити, за да имат по – голяма сигурност, изискват по-висок лихвен процент, или обезпечение по кредитите със залози върху движимо или недвижимо имущество.

Някои дружества за бързи кредити обезпечават заемите които отпускат с поръчители, към които имат също имат определени изисквания. Едно от съществените е да имат добра кредитна история и чисто кредитно досие, тоест  всички имаме интерес те да са безупречни.

Ето защо е необходимо когато взимате решение да теглите кредит, внимателно трябва да прецените своите финансови възможности, да огледате разходите  и доходите с които ги покривате, за да Ви е възможно да погасявате навреме задълженията си.

Важно е активно да участвате в изготвянето на индивидуалния погасителния план за Вашия заем, да прецизирате размера на погасителните вноски, датите на падежа да се фиксирани точно и да са съобразени с датите на които получавате трудовото си възнаграждение или другите си доходи.

Информацията която се намира в Централния Кредитен Регистър във връзка с кредитната история на физическите лица е достъпна и е регламентиран начин по който може да бъде проверена. Всеки гражданин може да поиска чрез писмено заявление до БНБ, справка  относно кредитната си задлъжнялост, и да се информира кои кредитни институции са подали данни.

БНБ предоставя исканата информация, след като се заплати такса съгласно изискванията на ЦКР. Необходимо е да се представи документ за самоличност – лично от лицето или от друго лице с нотариално заверено пълномощно и заявление по образец, като формуляра може да бъде изтеглен от интернет страницата на БНБ или да се вземе от деловодството на банката, ако се отиде на място.

Заявлението се подава по няколко начина: лично или от упълномощено лице чрез нотариално заверено пълномощно, може да се подаде и по пощата, като подписа на заявителя, трябва да е нотариално заверен.

Справката се получава безплатно в рамките на 14 дни, ако Ви е необходима в по-кратък срок – има такава възможност срещу заплащане може да я получите до 7 работни дни, до 24 часа или до 4 часа, обръщаме Ви внимание, че таксите се плащат предварително.

Справката от ЦКР се предоставя в писмена форма лично на лицето, на негов представител /с нотариално заверено пълномощно/ или на трето лице изрично посочено като получател.

Справката може да се изпрати и по пощата с обратна разписка на адрес посочен от заявителя. Централния Регистър се намира в град София на площад  „Княз Александър 1” № 1. Справката съдържа данни за  текущото състояние на кредитите към последния отчетен период.

Периодът за които се отнася справката е 5 години. Ако от издадената справка се установи, че информацията е неточна, невярна, по надлежния ред тя може да се коригира.

Отговорност за верността на информацията в Централния регистър носят участниците в неговата система – банки, финансови, кредитни дружества, които са подали данни и само те могат да ги  коригират.

Изводът който се налага е, че не трябва да допускате лошо кредитно досие и лоша кредитна история. Търсете начини и възможности да бъдете коректни и лоялни платци, спазвайте сроковете, не подценявайте  размерите на погасителните вноски.

Ако изпаднете в затруднение или Ви се случи неблагоприятно стечение на финансовите обстоятелства, търсете варианти да излезете от кризата. Поинтересувайте се дали може да предоговорите условията по кредитите си, да преструктурирате задължения, да удължите срока на плащанията, да промените датата на падеж, да намалите размера на вноските, да рефинансирате кредит, да обедините задължения в едно.

Кредитното досие трябва да остане чисто, трябва да запазите добра кредитната си история.

Все пак ако имате лошо кредитно досие и търсите заем за лица с лоша кредитна история, има финансови дружества в България, които могат да Ви предоставят такива. Но винаги помнете, че лихвите по тях ще са в пъти по високи ако в сравнение със заемите, които се отпускат на хора с чисто кредитно досие и история.

Освен това, фактът че в момента имате лошо кредитно досие, това не означава че в бъдеще не може да го промените.

Имайте предвид, че ако успеете да погасите всичките си задължения и станете редовни платци, след време Вашето кредитно досие и история ще придобият съвсем друг вид. Напрактика може да ги изчистите. Това означава, че и в бъдеще имате шанс да получите и кредити с много по-ниски и благоприятно условия.

Дори и да Ви е много трудно в момента и да се нуждаете от спешни пари, стремете се да не потъвате финансово допълнително като извършвате теглене на бързи онлайн кредити за хора с лоша кредитна история. Това само ще усложни ситуацията Ви и що доведе до още по- непосилни за плащане задължения.