Кредит по Време на Майчинство

Ако търсите теглене и отпускане на кредит по време на майчинство, сигурно знаете че вариантите не са много. Все пак има предложения за кредити за хора по майчинство. Те са 2 вида – потребителски с преференциални условия и бързи пари на заем за майки.

На тази страница сме подбрали както потребителски, така и бързи заеми за майки с деца.

Потребителски кредит „Donna“ от УниКредит Булбанк

 • Кредит с преференции за майки с деца до 3 години.
 • Много бърз отговор при кандидатстване.
 • Намалена лихва и главница за 1 година от периода на майчинството.
 • Без да плащате комисионни.
 • Максимална сума: до 50000 лева или 25000 евро.
 • Срок на погасяване на този кредит по време на майчинство: до 10 години.
 • Обезпечение: поръчителство и превод на работна заплата по сметка на банката.
 • Може да ползвате заема за обзавеждане, екскурзии, почивки, зъболекарски услуги, покупка на кухненска техника и т.н
 • Уебсайт на банката: www.unicreditbulbank.bg

E-CASH.BG

 • Предоставя кредит по време на майчинство, бързи пари на заем за безработни, самонаети, пенсионери – на хора независимо от социалният им статус, независимо от доходи и семейно положение.
 • Заем от 50 до 800 лева, погасява се до 45 дни или Кредит на вноски до 3 500 лева, погасява се за срок до 12 месеца.
 • Условия за отпускане: трябва да сте пълнолетни граждани на република България.
 • Опростено онлайн кандидатстване чрез попълване на формата за заявка, която се обработва незабавно.
 • Парите са при Вас същия ден, веднага след одобрение /до 10 минути/ по банкова сметка и на каса Изипей.
 • Финансиране без доказване на доход – практически без ограничения.
 • Не се изискват поръчители, или друго обезпечение, може да ползвате гаранция от Фератум Банк.

Фрий Заем

 • Кредит по време на майчинство, бързи пари за безработни, самонаети, пенсионери.
 • Размер до 700 лева, срок за погасяване до 45 дни.
 • Няма такси за кандидатстване.
 • Дискретен заем за български граждани без доказване на доход.
 • Кредит без обезпечение, пари без изискване за поръчители, заем без условия и ограничения.
 • Начин на отпускане – попълвате онлайн заявлението, то се обработва незабавно, след одобрение потвърждавате заема със СМС и парите се превеждат по банковата Ви сметка или ги получавате в удобна за Вас каса Изипей.

Кеш Кредит

 • Пари на заем за майки.
 • Кредит веднага – одобрение до 6 минути.
 • Размер на заема от 100 до 2 000 лева, срок за изплащане от 1 до 18 месеца, одобрение до 6 минути.
 • Онлайн кандидатстване без такси.
 • Условия за кандидатстване – български граждани навършили 18 години, с валидна лична карта.
 • Изисква се обезпечение – трябва в 5 дневен срок след усвояване на парите да доведете 2 физически лица гаранти /да работят на безсрочен трудов договор и да имат минимално брутно трудово възнаграждение 1 500 лева/ или да представите банкова гаранция от банка одобрена от кредитора.
 • Не се изисква да обявявате за какво ще използвате парите.
 • Може да погасите заема частично или предсрочно, може да получите информация за минали и текущи кредити.

Майчинството е важен период в живота на всяко семейство, в живота на всяка жена. Освен чисто човешките и емоционални аспекти, той има сериозни финансово – икономически последици, за това много хора търсят кредит по време на майчинство. По време на майчинството жените получават обезщетение, което се изплаща от Националния осигурителен институт.

Видовете обезщетения, кои има право да ги получава и за колко време, са регламентирани в законовата уредба на нашата страна – в Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО.  Най-важните парични обезщетения за майчинство са: при бременност и раждане за срок от 410 календарни дни и парични обезщетения за майчинство до навършване на 2 години на детето.

Право на тези обезщетения имат лицата, които са осигурени за „Общо заболяване и майчинство” и имат вноски във фонда. Условията за придобиване правото за отпускане на тези обезщетения: към началото на отпуската лицата да са осигурени и да имат най-малко 12 месеца като осигурителен стаж /може да е прекъсван, може да е при различен работодател/, като осигурени за „Общо заболяване и майчинство”.

Размерът на паричното обезщетение до 410 дни е 90% от средно дневното брутно трудово възнаграждение или средно дневния осигурителен доход върху който са внесени осигурителните вноски. Периодът който се взима за база са последните 24 месеца преди отпуската преди бременност и раждане. След 410 –те дни до навършване на 2 години на детето се изплаща парично обезщетение с размер определен в бюджета на нашата страна – за 2018 година той е 380 лева.

Разходите на майките непрекъснато растат с порастване на детето, освен постоянните комунално битови, се появяват нови, често пъти и такива които не търпят отлагане. Банките трудно отпускат заеми на жени, които са по майчинство, или ако го правят искат задължително платежоспособен поръчител, който да отговаря на редица условия като: да работи на безсрочен трудов договор, да е с висок осигурителен доход, да има добра кредитна история, самия той да няма заеми и да не е поръчител на други и т. н. Алтернативно решение е да изтеглите заем  от небанкова финансова институция.

Това е една добра възможност, стига да сте предвидили правилно точния размер на сумата, която Ви е необходима и да сте наясно  как ще я върнете с парите от майчинството. Бързите кредити са краткосрочни решения в малък размер.

Може да кандидатствате онлайн за кредит с минимум документация, което да Ви спести време, да не търсите поръчители,  да не са необходими залози, да получите парите веднага, още в деня на кандидатстването по удобен за Вас начин. Може сами да изберете размера на погасителните вноски и датата на падеж. Това са лесни кредити, но с доста висока лиха, така че внимавайте.