Кредит до 1000 лв от Банка Без Поръчител

Всички знаем, че бърз онлайн кредит до 1000 лв от банка е с много по-ниска лихва отколкото от фирма за бързи пари на заем. На тази страница ще видите няколко предложения за бързи кредити от банки до 1000 лева само с лична карта, без поръчител, без обезпечение и без документи за доходи от работодател.

В забързаното ни ежедневие, особено по време на празници и семейни събития често се нуждаем от малка сума пари за спешни и неотложни нужди, за която да кандидатстваме по най-лесния начин, опростено, без много документи. Тези пари ни трябват веднага и за това е необходимо да ги усвоим още същия ден в които сме подали искането за кредит. Необходима ни е малка подкрепа, ще  ползваме  парите за кратко и ще ги върнем бързо.

Ще Ви запознаем с предложения на банки за отпускане на кредити до 1000 лева.

1. Обединена Българска банка – Малък кредит

 • Кредит веднага с размер от 500 до 1000 лева при добри лихвени условия, срок за погасяване – 6, 9 или 12 месеца.
 • Облекчена процедура при кандидатстване.
 • Без поръчител и без такса за разглеждане на документи.
 • Бързо одобрение и усвояване на средствата – в рамките на един работен ден.
 • Бърз онлайн кредит до 1000 лв от банка с още по-ниска лихва при превод на заплата в банката.
 • От кредита може да се възползват и пенсионери, които получават пенсията си в банката при преференциални условия – променлив лихвен процент на база 6 месечен СОФИБОР и фиксирана надбавка.
 • Има такса за кредитна оценка и месечна такса по сметка обслужваща заема.
 • Погасяването е на равни месечни вноски.
 • Може да връщате кредита и чрез банкомат.
 • Възможност за активиране на застрахователна програма – „Защита на кредита”.

2. ДСК – Бърз кредит

 • Валута – лева, размер от 500 до 2000 за нови клиенти и до 7000 лева за съществуващи клиенти, срок за погасяване от 6 месеца до 5 години.
 • Кандидатствате само с документ за самоличност: лична карта, при облекчена процедура.
 • Бързи пари до заплата без документи от работодателя.
 • Не трябват документи на хартиен носител.
 • Парите са по сметката Ви до 1 час.
 • Бърз онлайн кредит до 1000 лв от банка без поръчител, с фиксирана лихва, зависи от индивидуалния профил на клиентите.
 • Такси и комисиони – съгласно Тарифата на банката.

3. Пиреос банка – Бърз потребителски кредит

 • Предназначение: за всякакви потребителски цели, за неочаквани разходи и рефинансиране на задължения.
 • Валута – лева, размер от 600 до 5 000.
 • Кандидатстване само с лична карта при ясни условия.
 • Отговор за становището на банката получавате до 30 минути.
 • Фиксиран лихвен процент за целия период на кредита.
 • Няма такса за откриване и подържане на обслужващата кредита сметка.
 • Има такса за разглеждане на документи, такса за оценка на кредитния риск – дължима при одобрение и зависеща от размера на исканата сума, има и такса за предсрочно погасяване.
 • Срок за връщане на заема: от 12 до 36 месеца, на равни месечни вноски.

4. Централна Кооперативна банка – WEB кредит

 • Получавате лесно и без формалности бързи пари до 3 000 лева.
 • Бърз онлайн кредит до 1000 лв от банка без поръчител.
 • Мини кредити без документи за доходи.
 • Получавате одобрение в рамките на 2 часа, парите са при Вас още същия работен ден.
 • Условия за отпускане: да разполагате с месечен доход не по-малко от размера на вноската по кредита плюс 160 лева и да имате  електронен подпис – може да го получите от всеки офис на банката. Чрез електронния подпис кандидатствате и подписвате договора за кредит.
 • Лихвения процент е плаващ /референтен плюс надбавка за банката.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит.
 • Срок за погасяване на кредита – до 2 години. Погасителната си вноска пресмятате с помощта на кредитен калкулатор.
 • С този кредит ползвате разнообразни банкови продукти и услуги.

5. Първа Инвестиционна Банка – Лесен кредит

 • Получавате допълнителни средства при бързо одобрение.
 • Не сте обвързани с погасителен план.
 • Условия за отпускане: да сте клиенти на банката и да получавате месечните си доходи в нея чрез издадена дебитна карта, да работите на безсрочен трудов договор /или приравнен, може да имате доходи и от пенсия/, поне от 6 месеца, да не сте в изпитателен срок. Минималния размер на месечните Ви постъпления да не е по-малък от 240 лева.
 • Кредита е в режим на овърдрафт – погасявате с паричните постъпления и отново може да разполагате с парите в рамките на договорения срок на заема.
 • Размер на кредита: до 10 пъти месечните постъпления по сметката.
 • Необходими документи – искане и декларация за свързаност по образци на банката, копие от документ за самоличност, копие от трудов договор и други по преценка.
 • Усвоената сума се плаща на вноски, размера на които определяте сами.
 • Парите харчите когато имате нужда, плащате лихва само върху използваната сума.
 • Кредити на вноски без такса за предварително разглеждане на искането за кредит, няма такси и комисиони за отпускане и управление.
 • Бърз онлайн кредит до 1000 лв от банка без поръчител със срок на кредита е 1 година, с възможност за автоматично подновяване.

Финансовите дружества, които отпускат бързи кредити имат своите предимства, но Вие сте решили да теглите  кредит от банка, най-вече заради по-ниската лихва и по-голямата сигурност. Кредити без лихва от банка е трудно да се намерят, но за това пък има много изгодни предложения с ниска лихва и без поръчител.