Кредит до 15000 лв Без Поръчител

Банките в България отпускат все по-атрактивни и бързи кредити, вече дори има и бърз кредит до 15000 лв без поръчител и без обезпечение. На тази страница ще Ви запознаем с няколко такива предложения, но преди това нека видим защо са нужни поръчители.

При отпускането на заем, отношенията между кредитополучателите и банките се оформят в двустранен документ, подписан и от двете страни – договор. Клаузите в договора са строго регламентирани и конкретни, те уреждат правата и задълженията на двете страни.

Всяка от тях стриктно трябва да спазва поетите ангажименти, срокове, дати на падеж, размер на погасителни вноски. Особено и важно място заема изискването на банките за поръчител, който да поеме изцяло задълженията на кредитополучателите пред банката, ако те спрат да ги изпълняват.

Трудно е да намерите поръчител, който да отговаря на условията, които поставят банките – да е с чисто кредитно досие, да не е поръчител по други заеми, той самия да няма активни заеми, да работи на постоянен трудов договор, да има регулярни приходи, да има нетно месечно възнаграждение не по-малко от определена сериозна сума и други.

Толкова много изисквания съчетани в едно, трябва Ви  достатъчно време и усилия да откриете подобни личности. За да Ви бъдем полезни ще ви представим оферти на банки, които отпускат кредити до 15 000 лв, без поръчител.

Райфайзенбанк – Стандартен потребителски кредит

 • При размер до 15 000 лв /или 7 500 евро/ – без поръчител.
 • Срок за погасяване от 6 месеца до 10 години.
 • Ако сте избрали максималния срок на погасяване – месечните Ви плащания са много удобни.
 • Гъвкави условия при определяне на лихвения процент -ниска лихва на основа пазарен индекс /6 месечен Sofibor, Euribor и надбавка за банката/, фиксирана лихва за първата година, или фиксирана лихва за 7 години.
 • Отстъпки и преференции, при превод на работната заплата в банката.
 • За да кандидатствате направете онлайн запитване, заявете среща с мобилен банков консултант или посетете подхадящ клон на банката.
 • Необходими документи – документи за самоличност, искане за кредит по образец на банката и документи за дохода на искателя.
 • Може да погасяване кредита и на банкомат.
 • Има такса за разглеждане на документите при кандидатстване.
 • Няма такса за предсрочно погасяване по всяко време на усвояване на кредита.
 • Допълнителни условия – ползване на пакет „Комфорт” и регистрация за Райфайзен онлайн.
 • Застраховка „Живот плюс” за периода на кредита.
 • https://www.rbb.bg/bg/

Централна Кооперативна банка – Кредит Доверие

 • Кредит до 15000 лв без поръчител при изгодни условия.
 • Отпуска се в лева, евро или щатски долари, срок за погасяване до 12 години.
 • Условия за отпускане: да работите на безсрочен трудов договор или да сте държавен служител, да имате поне 6 месеца трудов стаж при настоящия работодател.
 • Необходими документи: копие на лична карта, искане за кредит по образец на банката, декларация от работодател за доходите, ако не ги получавате в банката.
 • Фиксиран лихвен процент за първата година, стандартен за останалия период, независимо от валутата на кредита.
 • Преференциални лихви и отстъпки от цената при наличие на различни обстоятелства – превод на работна заплата в банката, при ползване на дебитна карта, кредитна карта, направена застраховка в ЗАД Армеец и други.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит.
 • Има кредитен калкулатор за да направите пълни предварителни изчисления.
 • http://www.ccbank.bg/bg/

Кредит Днес

 • Без поръчител за кредит с размер до 15 000 лв.
 • Отпуска се на кредитоискатели, които получават доходите си в ЦКБ.
 • Ниска лихва – ако имате добър осигурителен доход, работите на безсрочен трудов договор или сте държавен служител, имате поне 6 месеца работа при настоящия работодател или упражнявате свободна професия, влагате личен труд поне от една година.
 • Има възможност за допълнителни отстъпки от лихвата при пакетни продажби.
 • Няма такси за усвояване и управление на кредита.

Обединена Българска банка – Потребителски кредит с фиксирана лихва

 • Бърз кредит до 15000 лв без поръчител и за по-големи суми.
 • Размер на кредита от 500 до 20 000 лв, срок за погасяване от 6 до 60 месеца.
 • Минимум документи при кандидатстване – лична карта и молба декларация за отпускане на кредит, лесни кредити с лесна процедура за отпускане.
 • Не се изисква превод на работна заплата.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита – може да планирате своите разходи, имате и гаранция за една постоянна вноска.
 • Няма такса за кандидатстване, има такса за кредитна оценка, такса по сметка, обслужваща кредита и такса за предсрочно погасяване.
 • Погасяването е посредством равни месечни вноски.
 • Има възможност за погасяване чрез банкомат на ОББ.
 • Може да стартирате животозастрахователна програма „Защита на кредита”.
 • https://www.ubb.bg

Търговска банка – потребителски кредит Консолидация

 • Бърз кредит до 15000 лв без поръчител при много добри условия.
 • Кредит за обединение на кредити или за рефинансиране на досегашни кредити, може да ползвате допълнителна сума пари за Вашите потребности.
 • Валута лева или евро, срок за погасяване до 120 месеца.
 • Лихва – фиксирана за първата година и плаваща за останалия период.
 • Има такса за проучване и одобрение, събирана при подаване на искането за кредит и при неговото усвояване.
 • Ниски месечни погасителни вноски.

ДСК – Кредит за клиенти, които превеждат работна заплата по сметка в банката

 • Въпреки, че не е точно кредит до 15000 лв без поръчител, а до 10000 лева, ще го споменем.
 • Размер от 500 до 10 000 лв, или равностойността им в евро, срок за погасяване от 18 месеца да 10 години.
 • Има гратисен период за погасяване на главницата – до 3 месеца.
 • Обезпечение на кредита – залог върху вземане от трудово правоотношение и залог на вземане по сметка.
 • Не се изискват документи за доказване на целевото предназначение при изразходването на средствата.
 • Допълнителни лихвени отстъпки при включване в програми, при ползване на платежни пакети и изпълнение на други условия.
 • Няма възрастови ограничения при кандидатстване.
 • Изисква се нисък, минимален размер за издръжка на член от семейството – 100 лв.
 • Има възможност за избор на вида на погасителната вноска – равна или намаляваща.
 • СМС уведомяване при просрочие в издължаването на кредита.

УниКредит Булбанк – Бързо Кредит

 • За непредвидени разходи и всякакви потребителски цели – ремонт, кредит за кола, обзавеждане, покупки, почивка, екскурзия, лечение, рефинансиране на задължения и други.
 • Без обезпечение.
 • Валута на кредита – лева, размер от 500 до 10 000 лв, срок за погасяване от 3 до 72 месеца.
 • Не се изисква превод на работна заплата.
 • Кредит само срещу лична карта, чрез онлайн запитване, обаждане по телефона или на място в клон на банката.
 • Одобрение до 2 часа.
 • Лихвата е фиксирана за целия период на кредита, зависи от размера на отпуснатата сума и срока за нейното връщане.
 • Възможност за сключване на застраховка със застрахователна кампания партньор на банката.

TBI Bank

 • Кредит без поръчители и без гаранции.
 • Въпреки, че не е точно кредит до 15000 лв без поръчител, а за по-малки суми, ще го споменем и него тук тъй като е лесен и бърз.
 • Размер на кредита от 300 до 10 000 лв, срок за погасяване от 3 до 36 месеца.
 • Начин на кандидатстване – онлайн, по телефон или в офис на банката.
 • Спешни кредити онлайн с одобрение от 5 минути до 2 часа.
 • Вариант за средства в брой – лесно и достъпно.
 • Няма бумащина, не се представят никакви излишни документи.
 • Погасяване на кредита, по банков път, в банков офис, на каса Изипей, чрез банкомат и други.