Кредит 20000 лв. Без Поръчител: Бърз Кредит

Потребителски и бърз кредит до 20000 лв без поръчител е често търсена парична сума. Тя може да бъде използвана за различни потребителски цели, текущи нужди, рефинансиране, обединяване на задължения други цели. Кредитити до 20 000 лв се предлагат от няколко утвърдени банки в нашата страна при разумна и ниска лихва и минимални такси.

По – трудно е да се намери кредит за 20 000 лв. без поръчители и без обезпечение, средствата не са малко и има кредитен риск. Финансови дружества за бързи кредити също отпускат заем до 20 000 лв, с по – високи лихви, но при по – бърза и лесна процедура и с по-малко документи. Ще ви запознаем с оферти на банки и финансови дружества, за кредит 20000 лв без поръчител, за да сравните условията.

Обединена Българска банка – Потребителски кредит

 • Предназначение на кредита – за покупка на стоки или услуги, за ремонт на дома, за обучение, медицински цели и други потребности.
 • Максимална сума до 20000 лв.
 • Срок за погасяване: до 6 години за суми от 1000 до 5000 лв, до 8 години за суми от 5 001 до 10000 лв, до 10 години за суми над 10000 лв.
 • Възраст на кредитоискателите между 20 и 70 години.
 • Отпуска се без поръчител, ако при приспадане от нетния Ви доход на погасителната вноска Ви останат 270 лв, или по 100 лв на член от семейството.
 • Необходими документи – лична карта, молба декларация за отпускане на кредит и документ удостоверяващ задължения в други банки.
 • Няма такса за кандидатстване.
 • Има месечна такса за сметката обслужваща кредита и такса за кредитна оценка /съгласно Тарифата на банката за физически лица/.
 • Има възможност за избор на вида на погасителната вноска – равни вноски или с равни плащания по главница и намаляваща лихва.
 • https://www.ubb.bg

Общинска банка:

 Потребителски кредити без поръчители

 • Валута лева или евро, кредит до 20000 лв без поръчител, срок за издължаване до 7 години.
 • Без обезпечение.
 • Необходими документи – документ за самоличност, искане – декларация за банков кредит, договор за превод на работната заплата в банката и служебна бележка за дохода от работодателя.
 • Трудовото възнаграждение на физическото лице трябва да се превежда по разплащателна сметка в банката.
 • Годишният лихвен процент е променлив, състои се от основен лихвен процент и надбавка за банката.
 • Такса за проучване и анализ по искане за кредит, има и еднократна комисиона за одобрение на кредита и документално оформяне на кредитната сделка.
 • Безплатна застраховка „Живот”.
 • http://www.municipalbank.bg/

Потребителски кредит Пренареждане

 • Предназначение на кредита – за рефинансиране на кредитни задължения към други банки, за обединение на кредити и др.
 • Валута – лева или тяхната равностойност в евро, размер до 20 000 лв, срок за погасяване до 10 години.
 • Без поръчители.
 • Условия за отпускане: месечното възнаграждение на кредитополучателя да се превежда по сметка в банката.
 • Необходими документи – за самоличност и типови документи на банката.
 • Банката може да предостави допълнително средства до 10% върху главницата, която се рефинансира по кредитни задължения към други банки и/или финансови институции.
 • Променлив годишен лихвен процент /формира се от основен лихвен процент, обявен от БНБ плюс надбавка/.
 • Няма такса за одобрение на кредита и документалното оформяне на кредитната сделка.
 • Има такса проучване и анализ по искане за кредит.
 • Погасява се на равни месечни вноски.
 • Безплатна възможност за застраховка „Живот”.
 • http://www.municipalbank.bg/

ПроКредит банка – Потребителски Кредит

 • Кредит до 20000 лв без поръчител.
 • Срок за погасяване: от 6 месеца до 7 години.
 • Предназначение: за всякакви потребителски текущи нужди – обзавеждане, кредит за кола, покупки, образование, медицински услуги и други.
 • Кандидатствате онлайн или отивате в офис на банката с лична карта и попълвате искане за кредит.
 • Отговор до 2 работни дни след представяне на необходимите документи.
 • Изискват се доходи от: постоянен трудов договор от минимум три месеца при последния работодател, собствен бизнес или пенсия.
 • Условия за отпускане – възраст до 65 години за срока на договора за кредит, дохода на кредитоискателя да се превежда по сметка в банката.
 • Няма такса за разглеждане на искането за кредит, няма такса за отпускане на парите.
 • Има такса ако предоговорите или промените условията по кредита.
 • Погасяване – на равни месечни вноски.

Пощенска банка – Потребителски кредит с намаляващи вноски

 • Максимален размер до 20 000 лв с експресно усвояване.
 • Срок за погасяване до 10 години.
 • Кандидатствате само с лична карта.
 • Може да обедините задължения по потребителски кредити и други кредитни продукти или да извършите рефинансиране на кредити.
 • При този кредит погасяването на главницата в началото е по-голямо, тя намалява по-бързо и при равни други условия, месечната ви вноска намалява всеки месец, издължавате по-бързо главницата и  плащате по-малко лихва за целия период на кредита.
 • Кандидатствате онлайн и правите своите точни изчисления с кредитен калкулатор.
 • Отговор до 2 часа и възможност за експресно усвояване до 1 работен час след одобрение и подписване на договора.
 • Получавате СМС за решението на банката във връзка с Вашето искане.
 • Променлив годишен лихвен процент – сбор от референтен лихвен процент и фиксирана договорна надбавка.
 • Отстъпка от лихвата при превод на работна заплата в банката и избор на пакетна програма.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит /в зависимост от размера на сумата/, платима на 2 пъти и месечна такса за обслужване на разплащателната сметка.
 • Има възможност за застраховане при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен с програмата „Защита на плащанията”.
 • https://www.postbank.bg

Профит експерт

 • Бърз кредит до 20000 лв, за посрещане на текущи нужди, срок за погасяване до 10 години.
 • Финансово дружество регистрирано в Централния регистър на БНБ и администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.
 • Одобрение до 1 час.
 • Не се изисква поръчител.
 • Обезпечение – изисква се ипотека върху недвижим имот.
 • Плащате лихва само за времето в което ползвате парите, точния годишен процент на разходите се вписва в договора.
 • Няма такса за предсрочно погасяване.
 • Има такси за разглеждане на документите за кандидатстване, такси свързани с обезпечението на кредита и такси ако се предоговорят условията.
 • Погасяване на равни месечни вноски.

Кредиленд

 • Бърз ипотечен кредит до 20000 лв без поръчител, срок за погасяване от 6 до 24 месеца.
 • Регистрирана небанкова финансова институция и администратор на лични данни по Закона, 100% българска фирма.
 • Сами избирате размера и срока за погасяване, сами изготвяте погасителния план съобразно своите възможности.
 • Обезпечение по кредита – недвижим имот върху който няма тежести.
 • Начин на кандидатстване: по телефон или в офис на дружеството.
 • Спешни кредити онлайн като получавате парите по банкова сметка, по същия начин издължавате парите.
 • За всяко плащане получавате СМС със сумата и датата на направената вноска.
 • Може да получите безплатна финансова консултация от кредитен специалист, може винаги да проверите състоянието на Вашия кредит в сайта на дружеството.
 • Офиси на дружеството – Айтос, Бургас, Габрово, Димитровград, Казанлък, Карлово, Котел, Нова Загора, Разград, Сливен, Стара Загора, Твърдица, Хасково, Чирпан, Шумен, Ямбол.