Кредит до 3000 лева Без Поръчител

Често пъти са ни необходими спешни пари за покриване на неотложни разходи, които можем да възстановим за кратък период от време. Ако нямаме налични се обръщаме към банки или финансови дружества за да се сдобием  със средства. Кредит до 3000 лева без поръчител е удобен, особено ако е сключен при изгодни и благоприятни параметри.

За да ни е по-лесно, да не губим време, кредита трябва да е достъпен и бърз. Това се постига ако няма изискване за поръчител – няма да ни се наложи да търсим, трудно е и да намерим, като имаме в предвид, че  поръчителите трябва да отговарят на редица условия по отношение на заетост в безсрочен трудов договор или приравнен към него, да имат определен размер на нетен доход, добра кредитна история, да нямат заеми или да не са поръчители по кредити и други изисквания.

Ще предоставим на Вашето внимание предложения от банки и финансови дружества за кредит до 3 000 лева без поръчител, за да сравните условията и да изберете Вашата оферта.

1. ДСК

 • Кредит без поръчител до 7 000 лева /за нови клиенти до 2 000 лева/.
 • При спешна нужда от средства за кратък период.
 • Бърз и лесен кредит лична карта – само едно посещение в банката с документ за самоличност.
 • Фиксиран лихвен процент, зависи от индивидуалния кредитен рейтинг.
 • Срок за погасяване от 6 до 60 месеца на равни месечни вноски.

2. ТЕКСИМ БАНК

 • Кредит без поръчител и без превод на работна заплата – не се изискват допълнителни условия.
 • Изисквания: да работите на трудов договор или приравнен към него, договор за управление и контрол, свободна професия или пенсия за осигурителен стаж и възраст; до 68 години; добра кредитна история.
 • Одобрение до 2 часа. Парите получавате в работния ден, след подписване на договора за кредит.
 • Максимална сума на кредита – 7 000 лева /3 500 евро/, срок за погасяване до 7 години.
 • Променлив годишен лихвен процент.
 • Такса за разглеждане на искането за кредит и одобрение на кредитната сделка – платима при сключване на договора. Такса за откриване и обслужване на разплащателната сметка.
 • Няма такса за предсрочно погасяване.
 • Застраховка „Живот” – от името и за сметка на кредитополучателя.
 • Погасяване на еднакви месечни вноски.

3. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

 • Без изискване за поръчител, кредит до 7000 лева /равностойност в евро/.
 • Не се проследява целевото изразходване на средствата.
 • Безплатно активиране на интернет банкиране.
 • Безплатно издаване на международна дебитна карта; ползване на допълнителни услуги; електронно плащане на битови сметки и други.
 • Конкурентна лихва. Променлив годишен лихвен процент.
 • Няма такси за усвояване, управление и предсрочно погасяване.
 • Има такси за първоначално приемане на документи, за кредитен анализ и месечно обслужване на разплащателната сметка.
 • Изисквания: регулярни и стабилни доходи от безсрочен трудов договор, граждански, еднолични търговци, свободни професии.
 • Възможност за гратисен период.
 • Срок за издължаване до 60 месеца, погасителни вноски, равни или намаляващи.

4. ЕКСПРЕСНА КАСА

 • Кредит до 3000 лева без поръчител и без обезпечение.
 • За експресно покриване на Вашите разходи, пари до минути – одобрение до 10 минути, при прозрачни и ясни клаузи.
 • Условия за кандидатстване: постоянно живеещи в страната граждани от 18 до 70 години, с адресна регистрация и доходи, да покриват минимални кредитни изисквания и да имат добра кредитна история.
 • Необходими документи – само лична карта. Изпращате онлайн искане за кредит 7 дни в седмицата.
 • Има кредитен калкулатор, за да изчислите лихви и погасителни вноски.
 • Предварително знаете размера на цялата дължима сума. Няма такси за предсрочно погасяване.
 • Сами избирате месеците за погасяване в рамките от 2 до 12, на равни вноски. Изплащане – по банков път, Изипей, в дружеството и неговите партньори.
 • Ако имате финансови затруднения, може да удължите срока на плащане със 7, 15, или 30 дни. Може да внесете заема на части.
 • При необходимост получавате официален документ за състоянието на Вашия кредит.

5. МАКС КРЕДИТ

 • Кредит до 3000 лева без поръчител с лесно и бързо одобрение.
 • Предварително сте наясно с крайната цена, впоследствие няма допълнително оскъпяване.
 • Изисквания: български граждани или постоянно пребиваващи в страната чужденци на възраст от 21 до 75 години.
 • Достъпни условия, индивидуално отношение.
 • Не е необходимо да доказвате доход.
 • Бързо одобрение, парите получавате в брой или по банкова сметка до няколко часа след становището на дружеството.
 • Фиксирана лихва за целия период.
 • Срок на погасяване от 3 до 12 месеца.
 • Кредити на вноски – двуседмични или месечни погасителни вноски.
 • Получавате документ при всяко плащане. Има процедура за подаване на възражения при нужда.
 • Може да получите паралелен кредит или да рефинансирате настоящ.
 • При непредвидени, неблагоприятни ситуации застрахователна програма „Защита на плащания”.
 • Може да получите документ за състоянието на Вашия кредит.

6. КРЕДИБУЛ – CrediCash

 • Кредити до 3 000 лева без поръчител.
 • Бърз кредит без обезпечение.
 • Фиксирана лихва за целия период.
 • Няма такси за разглеждане и обслужване на кредита. Без такси за предсрочно погасяване.
 • Договорът подписвате при избрано от Вас време и място.
 • Получавате парите по банков път.
 • Срок за погасяване от 6 до 18 месеца, на равни вноски.

7. МИКРО КРЕДИТ – CrediHome

 • Кредит до 3000 лева без поръчител и кредит без доказване на доход.
 • Необходими документи – лична карта.
 • Фиксирана лихва и равни вноски.
 • Обслужване от персонален кредитен консултант.
 • Получавате парите в брой.
 • Погасяване от 9 до 48 седмици или от 3 до 12 месеца.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *