Бързи Кредити от Лафка: Как да Изтеглите и Кой ги Отпуска

Сигурно сте чували популярните вече Лафка кредити, които предлага Кеш Кредит. Лафката е верига от магазинчета в които се продават бързо оборотни стоки: вестници, списания, печатни изделия, кафе, напитки и т.н.

В Лафка може да откриете много неща от които имате нужда в ежедневието си, тя е навсякъде, където Ви потрябва, а вече може да изтеглите и бързи кредити ор Лафка. Лафка е форма на ефективна търговия, които бързо се развива в нашата страна.

Финансовото дружество, което отпуска кредити е Кеш кредит – вписано в Централния регистър на БНБ, администратор по Закона за защита на личните данни. Ще разгледаме конкретните особености на кредитите от Лафка.

  • Размер от 200 до 2 000 лева, достъпни и лесни.
  • Процедурата по отпускане е бърза и опростена.

Необходимо е да сте пълнолетен български гражданин, независимо от статута, семейното положение или доходите си и да носите лична си карта.

Данните от нея се изпращат се изпращат в базата данни на финансовата компания Кеш кредит, след извършване на  проверка за верността на данните, самоличността на кандидатстващия и кредитната история, ако Ви одобрят за Лафка кредити, се обажда кредитен консултант за да уточните подробностите и параметрите.

  • Получавате Кеш карта с която може да теглите пари от всеки банкомат или да ползвате ПОС терминал без никакви такси.
  • Няма такси за кандидатстване и усвояване на кредитите.
  • Сами решавате каква сума Ви е необходима, срока и начина на връщане.
  • В Лафка може да внасяте и месечните си погасителни вноски – те са равни.

Лихвата е само за периода през който сте ползвали парите, тя зависи от размера на сумата която сте изтеглили и периода за който ще върнете парите.

Своевременно Ви уведомяват чрез СМС за предстояща или закъсняваща вноска по кредита, или за каквато и да е законова промяна в общите условия.

При вноска по Лафка кредити над 500 лева – получавате подарък – сума по своята Кеш карта за покупка на момента.

Всъщност може да получите и кредит без доказване на доход от трудов договор. Може да получите кредит ако сте безработни, студенти, пенсионери или в отпуск по майчинство.

Кредитите се отпускат срещу обезпечение от поръчители, броя на които зависи от размера на отпуснатата сума, или банкова гаранция. За кредити в размер до 399 лева е необходимо в срок до 24 часа от подписването на договора и усвояването на парите да доведете едно физическо лице – гарант или да предоставите банкова гаранция.

За кредити над 400 лева е необходимо да доведете две физически лица гаранти или да предоставите банкова гаранция в рамките на 5 календарни дни след подписването на договора и усвояването на парите. Това не е задължително условие. Ако нямате възможност да осигурите гаранти, Кеш кредит осигурява поръчителство с дружество гарант.

Това става автоматично след изтичане на срока, срещу заплащане на гаранция. Тя се разсрочва на равни вноски и се плаща едновременно с месечната погасителна вноска.

Физическите лица гаранти, трябва да отговарят на следните условия: да са наети на безсрочен трудов договор с брутно месечно възнаграждение от 1500 лева и да бъдат одобрени за поръчители. Банковата гаранция, трябва да е от одобрена от кредитора банка.

Може да използвате парите по кредити, съобразно Вашите нужди, от дружеството не се интересуват от целта на заема.

Лафка за отпускане на кредити може да намерите във всички по – големи градове на страната.

Може извършите и рефинансиране на бързи кредити, ако сте изплатили над 70% от текущия си заем. Може да рефинансирате чрез Facebook Meseenger и Viber.

Ако закъснеете с плащането на погасителните вноски, ще Ви бъде начислена лихва за забавяне.

Ако не върнете взетите Лафка кредити навреме ще се влоши Вашата кредитна история и ще намалеят шансовете Ви за бъдещо кредитиране.

Ако се забавите повече от 60 дни, дружеството кредитор има право да прехвърли правата и задълженията си на трето лице с цел събиране на дължимата сума.