Лесни Кредити за Безработни

Вярно е, че е много трудно да се намерят бързи и лесни кредити за безработни. Все пак те са хора без доходи и без трудов договор и риска, че няма да върнат парите е висок.

Въпреки това има варианти за онлайн бързи пари на заем за безработни и за хора без доказан доход, само с лична карта и с лесно одобрение. Трябва да сте много внимателни, защото може да получите доста по-високи лихви отколкото хората работещи на трудов договор.

Безработните са лишени от работа, те са в трудоспособна възраст, но не са страна в трудово или служебно правоотношение, принудително или доброволно са отстранени от работа.

Причините за това могат да са най-различни: може да не са намерили подходящата работа, която да отговаря на техните изисквания и образование, може да са съкратени поради частична ликвидация на фирмата в която работят, фалит или преобразуване на предприятието, поради изтичане срока на договора, съкращение в щата или други причини.

В нашата икономическа действителност безработицата е засегнала доста хора, тя е в големи размери. Да си безработен е сериозно изпитание за всеки човек, особено за тези които нямат никакви други странични и допълнителни доходи, примерно от наеми, ренти, хонорари, акции, надомна работа, от продажба на имущество, доходи от лихви, дивиденти и други.

Всички имаме нужда от пари за покриване на текущи сметки, за регулярни плащания, за неотложни нужди, независимо какъв е социалния ни статус. Често се налага да изтеглим бърз кредит или да търсим лесни кредити за безработни, а финансовите дружества, които отпускат имат изисквания най-често свързани с постоянни, официални и доказани доходи.

Искат сигурност, че ще си плащате вноските редовно. Ще Ви запознаем с компании, които отпускат бързи и лесни кредити за безработни. За Вас остава да намерите начин и източник на доход за погасяване на отпуснатите пари, съобразно условията на компанията кредитор. Съобразете финансовото си състояние, преценете текущите си нужди.

Фрий заем

 • Лесни кредити за безработни, студенти, пенсионери, в отпуск по майчинство.
 • Пари в същия ден в който кандидатствате, размер до 700 лева, срок за погасяване до 45 дни.
 • Кандидатствате онлайн като попълвате заявление за заем, заявката Ви се обработва незабавно, ако сте одобрен изпращате СМС потвърждение и парите се превеждат по банковата Ви сметка или ги получавате в брой на каса Изипей.
 • Кредити за български граждани без доказан доход.
 • Пари до минути без обезпечение, не са нужни поръчители.
 • Няма такси за кандидатстване и усвояване на парите.

Микро кредит – CrediHome

 • Заем без доказване на доход.
 • Лесно одобрение, само с лична карта.
 • Размер от 200 до 3 000 лева, срок за погасяване от 9 до 48 седмици или от 3 до 12 месеца.
 • Заем без обезпечение и без поръчители.
 • Начин на кандидатстване: онлайн по всяко време на денонощието, в офис на дружеството или на националния телефон на компанията.
 • Лихвата е фиксирана.
 • Взимате парите в брой, погасявате на равни вноски.
 • Обслужва Ви персонален кредитен консултант.

Фератум

 • Политиката на дружеството позволява отпускане на бързи кредити без да е необходим трудов договор или доказан месечен доход.
 • Заем до заплата – от 50 до 800 лева, със срок на погасяване от 5 до 45 дни.
 • Кредит на месечни вноски – от 400 до 3 500 лева, срок за погасяване от 2 до 12 месеца, на равни вноски.
 • Кандидатстване онлайн, становище да минути, получавате парите същия ден, работно време в празнични и почивни дни, 7 дни в седмицата.
 • Условия за отпускане: за постоянно живеещи в страната граждани с постоянна адресна регистрация, на възраст между 18 и 70 години с доходи и чиста кредитна история.
 • Разсрочване на този кредит до заплата онлайн със 7, 15 или 30 дни.
 • Безлихвен първи заем, заем до заплата с 0 лева лихва, върнат до 15 дни.
 • Изискват се гаранти на заемите – физически лица, които да отговарят на условия или банкова гаранция от банка партньор на дружеството.

Кредисимо

 • Задължителни условия за отпускане на кредит: навършено пълнолетие и валидна лична карта, незадължителни – трудов договор и доход независимо от източника.
 • Кредисимо до заплата до 600 лева и срок за погасяване от 15 до 30 дни. Може да удължите срока неограничен брой пъти, ако не може да платите на падежната дата.
 • Кредисимо плюс до 2 500 лева и срок за погасяване до 24 месеца. Може да рефинансирате или да разсрочите за по-дълъг срок на малки вноски.
 • Онлайн кандидатстване одобрение до 7 минути, получавате парите веднага по предпочитан начин.
 • Заявлението за кандидатстване е напълно безплатно и не Ви обвързва с договор, може да се откажете.
 • Всеки първи и пети Кредисимо до заплата върнат до 30 дни е без лихва и без такси, връщате толкова, колкото сте взели.
 • Не се изискват поръчители.
 • Няма скрити такси и допълнителни разходи.

Кеш кредит

 • Бързи пари и лесни кредити за безработни, доказването на доход не е необходимо условие при кандидатстването за кредит, може да използвате парите за каквото решите.
 • Кредитна линия от 200 до 2 000 лева, срок за погасяване от 1 до 18 месеца на равни вноски. Лихвата е фиксирана. Необходимо е да доведете две физически лица гаранти /които трябва да отговарят на определени условия/, до 5 дни след усвояването на сумата или дружеството ще Ви осигури гаранция, ще плати таксата и ще я разсрочи за времето на кредита.
 • Кеш на ден от 100 до 399 лева, срок на връщане до 30 дни. Фиксирана лихва на ден, плаща се само за дните на ползване на парите. До един ден след усвояването на парите трябва да доведете едно физическо лице гарант /което трябва да отговаря на задължителни условия/, или дружеството ще Ви осигури гаранция, ще плати таксата и ще Ви я разсрочи за времето на кредита.
 • Кандидатствате с лична карта, трябва да сте пълнолетни и получавате становище до 6 минути.
 • Лесно кандидатстване онлайн, по телефон, в офис или по вайбър. Предлагат популярните Лафка кредити.
 • Няма такси за кандидатстване и усвояване.
 • Може да рефинансирате кредита в случай че сте погасили коректно 70% от сумата на текущия си заем.