Мини Кредити

Мини кредити са малки парични суми под формата на бързи заеми онлайн, които може да получите и да върнете за кратко време. Те са едно краткосрочно мини финансиране, което има своите характерни особености, предимства и недостатъци.

Мини кредитите са лесни и достъпни, кандидатстването е обикновено с онлайн заявка, само с лична карта, без поръчител или бързи заеми до заплата без лихва. Не се посещават офиси, не се губи време.

Ако Ви трябват допълнително пари до получаването на регулярния Ви доход за да направите изгодна покупка, или да платите непредвидена сметка, проучили сте условията, решили те да теглите мини кредит, ще Ви запознаем с предложения за мини кредити.

Вивус

 • Ясен и прозрачен мини кредит, онлайн, пари до минути.
 • Бърз заем от 50 до 1 300 лева.
 • Одобрение до 15 минути.
 • Не се изискват поръчители и гаранции.
 • Няма скрити такси, няма такси за регистрация и превод на парите.
 • Условия за отпускане: възраст над 19 години, да предоставите исканата информация и да покривате минимални кредитни изисквания.
 • Може да удължите срока неограничен брой пъти в рамките на една календарна година, може да теглите допълнителна сума към активен заем.
 • Всеки първи заем до 400 лева, върнат за 30 дни е напълно безплатен, без лихви и такси.

Кредисимо

 • Мини кредити до 600 лева без лихва, върнат до 30 дни.
 • Условия за отпускане – навършено пълнолетие, валидна лична карта и собствени доказуеми доходи.
 • Изпращате безплатно онлайн заявление, което ни Ви обвързва с договор, може да се откажете, получавате становище до 7 минути, получавате парите по удобен за вас начин.
 • Бърз кредит без поръчител.
 • Няма скрити такси и уловки.
 • Има възможност за рефинансиране.
 • Всеки първи и пети кредит е без лихва и без такси.
 • Работно време: 7 дни в седмицата, в почивни дни и на официални празници.

Стик кредит

 • Мини кредити с размер до 400 лева.
 • Онлайн кандидатстване, становище до минути, електронно подписване на договора, парите в рамките на деня са при Вас.
 • Условия за отпускане: български граждани от 18 до 70 години, с валидна лична карта, да може да докажете доход.
 • Може да рефинансирате кредита.

Мини заем

 • Мини заем до 500 лева, срок за погасяване до 30 дни.
 • Условия за отпускане: навършени 18 години, да живеете в България, да имате – постоянни доходи, мобилен телефон и имейл адрес.
 • Попълване онлайн заявката за 10 минути, отговор получавате до 30 минути, договора подписвате дистанционно, получавате парите по банков път или Изипей максимум до час след кандидатстване.
 • Обезпечение по кредита – банкова гаранция или поръчители. Ако не предоставите обезпечение се начисляват допълнителни разходи.
 • Няма такси за предсрочно погасяване, всеки платен заем повишава кредитния Ви рейтинг, ако сте коректен платец получавате отстъпки за всеки следващ кредит.
 • Може да вземете кредит, дори да имате друг заем, може да удължите срока, да рефинансирате.
 • Всеки първи кредит до 500 лева е без оскъпяване, ако го върнете за 15 дни.

Нет кредит

 • Мини кредити от 50 до 500 лева с гъвкаво погасяване.
 • Избирате размер на паричната сума и срока за нейното погасяване, попълвате личните данни и въвеждате кода за потвърждение който Ви изпращат от дружеството, договора подписвате онлайн и парите получавате до минути.
 • Условия за отпускане – възраст между 18 и 65 години, да предоставите достоверни данни и да имате добра кредитна история.
 • Всеки първи кредит, върнат до 30 дни е безплатен.
 • Може да теглиш нови експресни заеми, преди да си изплатил стар.

Документите които трябва да се представят при теглене и отпускане на мини кредити са сведени до минимум – само лична карта, няма излишни и ненужни. Условията за отпускане са малко, одобрението е незабавно, договора се подписва също онлайн.

За да може да изпълнят успешно своето предназначение, да са полезни и удобни мини кредитите, трябва много сериозно и задълбочено да четете клаузите на самия договор, преди да подпишете.

Запознайте се с условията на договора, информирайте се за всичко, то е важно и  значимо за Вас, проверете за скрити или завоалирани изречения и за неясни и двусмислени точки. Обърнете внимание на лихвения процент и начина по който се изчислява лихвата.

Това няма как да остане неизвестно за Вас, защото почти всички финансови дружества за бързи кредити разполагат с кредитен калкулатор с помощта на който може да пресметнете точно какъв е размера на цялата дължима сума, колко е лихвата и каква е стойността на погасителната вноска.

Проиграйте различни варианти, за да намерите оптималния. Запознайте се с таксите и комисионите, защото те влизат в цената на услугата мини кредит.

Много важно е да прочетете какви глоби, неустойки и обезщетения дължите, ако забавите вноска, пропуснете датата на падеж или изпаднете в неплатежоспособност. Това е много сериозно, имайте в предвид, че дори разходите за напомнителните  писма, телеграми, телеграфи и други – всичко е за Ваша сметка.

Това ще Ви накара да се замислите и да прецизирате финансовите си възможности – какви са разходите Ви и колко са очакваните приходи. Договорът и Общите условия трябва да познавате подробно, предварително трябва да сте наясно с всичко. Запознайте се с обезпечението на мини кредитите, дали трябват поръчители, банкови гаранции или се изисква залог. Подготвени ли сте напълно, няма как да се окажете в изненадваща неприятна ситуация.

Сравнете предимства и недостатъци и ако сте убедени, че мини кредитите са ясни и прозрачни за Вас, ако предложената лихва Ви устройва, подпишете договора. Парите ще получите веднага по предпочитан от Вас начин, още същия ден.

Осъществете целите за които сте теглили мини кредита и започнете да се издължавате  според погасителния план или клауза в договора, която регламентира начин и срокове.

Само така мини кредитите ще са ефективни, а Вие удовлетворени и доволни.