Най-изгоден Жилищен Кредит

Когато сме решили да имаме собствен дом и се нуждаем от ипотечен заем, винаги търсим най-изгоден жилищен кредит. Трябва да анализираме изключително много фактори, от които зависи тази важна и сериозна дейност.

Много млади семейства търсят изгодни жилищни кредити с ниски лихви и добри условия. Има няколко неща, които оказават съществено влияние на това дали един жилищен кредит е изгоден или не. Ще обърнем внимание върху някои основни негови характеристики, за да е наистина най-изгоден и ефективен.

Обмислете кредитен консултант

Лесно и възможно най-бързо да се ориентирате в лабиринта от предлагани оферти, в попълването на многобройните документи, в ходенето до инстанции, ако си организирате среща с компетентен и квалифициран професионалист.

Има опитни кредитни консултанти, които познават в детайли морето от предложения и могат да изберат съобразно индивидуалните Ви особености, най-добрия вариант.

Търсете независим банков консултант, които безплатно може да сравни параметри, да подчертае благоприятни моменти, да Ви насочи предимства и недостатъци. Вие трябва да сте максимално добре подготвени и информирани преди да подпишете договора.

Обърнете внимание на размера на финансирането

Размерът на финансиране, който предлагат различните банки в зависимост от вида на обезпечението, на ипотекирания имот също ще Ви помогне да намерите най-изгоден жилищен кредит. Колкото по-голям е % , толкова по-скъп е Вашия жилищен кредит, най-добре е ако имате, да участвате и със собствени средства.

Видът и размерът на лихвата

Фиксирана или променлива, за дългия срок на изплащане, каква да предпочетем? Фиксираната ни осигурява един постоянен разход с предварително известен и постоянен размер.

Променливата се влияе от различни параметри, от базовия пазарен лихвен индекс, чието изменение и развитие трудно може да се предвиди в последващите години от изплащането на заема.

Ясно е, че колкото е по-ниска лихвата, толкова по-изгоден е жилищния кредит. Някои банки предлагат преференциални лихвени проценти при превод на работна заплата, при ползване на допълнителни банкови пакети, продукти и услуги, някои работодатели са си извоювали лихвени отстъпки в някои банки, възможности за предоговаряне на лихвените нива ако има сериозна промяна в базовите, какъв е духът на ориентация на банката при увеличение или намаляване и други.

Има банки, които предлагат два различни лихвени периода – това са по-мобилни и удобни за Вас.

Таксите и техния размер

Такса за кандидатстване и разглеждане на документи, такси за оценка на ипотекирания имот, за вписване на ипотеката, нотариални такси, особено таксата за предсрочно погасяване, има ли такса за преструктуриране на задълженията по жилищния кредит, за рефинансиране или обединяване ако се наложи.

Таксите влизат в цената на услугата кредит, в годишния процент на разходите и имат значение за избора на най-изгоден жилищен кредит. За да не се оскъпи Вашия заем търсете банки, които поемат част от тези такси.

Срокът за погасяване

Срокът за погасяване има също важно значение за избора на най-изгоден жилищен кредит. Срокът на погасяване обикновено е продължителен, а през години могат да се променят икономическите условия, също и Вашите финансови способности.

Жилищният кредит се оскъпява когато срока е по-дълъг, в първите години плащате повече лихва, главницата се погасява по-бавно, но ако доходите Ви се увеличат, може да погасите предсрочно.

Не забравяйте кредитните калкулатори

Използвайте кредитните калкулатори, за лихви, за имоти, за рефинансиране, разигравайте различни варианти, за да изберете най-изгодния за Вас.

Каква е погасителната вноска?

Вид и размер на погасителните вноски, за тях заделяте част от доходите си, семейния бюджет трябва да е балансиран, да не Ви натоварва.

Намаляващи /спестявате от лихвите/, или равни ще предпочетете, зависи от доходите които получавате и дали има тенденция в бъдеще те да се повишат. Вноската не трябва да е непосилна, а реална и постижима, при покриване и на другите Ви присъщи и неотложни разходи.

Застраховките

Офертата трябва да Ви гарантира сигурност, спокойствие, защита и в същото време да получите най-изгоден жилищен кредит. Вие градите дом, но не сте застраховани срещу извънредни ситуации, неблагоприятно стечение на обстоятелствата – безработица, нетрудоспособност, продължително боледуване или други сътресения, които застрашават Вашия имот.

Проверете какви застраховки предлагат за сключване: „Живот”, „Имот”, „Безработица”, разсрочени ли са и как се дължат.

Ще посочим някои водещи оферти на утвърдени банки в нашата страна, за да изберете най-изгоден жилищен кредит съобразно вашите нужди.

1. Пощенска банка – Жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 5 години

 • Предназначение: за финансиране покупката на Вашия нов дом, за строеж и довършване, за ремонт и подобрения.
 • Може да заявите безплатна онлайн видео консултация по скайп с експертите на банката, за да отговорят на въпросите Ви.
 • Валута: евро, размер до 250 000 евро, срок за погасяване до 35 години.
 • Кандидатствате онлайн, може да заявите ускорено разглеждане на искането за кредит, получавате отговор само за 1 работен ден.
 • Финансиране – до 85% от пазарната стойност на имота.
 • Фиксирана ниска лихва в евро за първите 5 години – осигурява спокойствие, защото размера на вноските не се променя, след петата година – променлив лихвен процент в евро, при превод на работна заплата в банката.
 • Има гратисен период за погасяване на главницата – първите 12 месеца.
 • Дължими такси: за оценка на кредитоспособността, еднократна такса за откриване на програма, месечна такса за програма „Моето семейство”, за оценка на имота, за документален анализ на обезпечението, такса за предсрочно погасяване ако е направено преди изплащането на 12 месечни вноски от усвояването.
 • Може да ползвате различни преференции по Ваш избор, допълнителни отстъпки, пакетни програми, персонални оферти.
 • Застрахователен пакет „Живот”, за допълнителна защита.

2. Банка ДСК

 • Предназначение: кредит за стройтелство, довършителни работи и подобрения на жилищен имот, или за закупуване на нов дом.
 • Валута лева или равностойност в евро, размер няма минимален, максимален до 400 000 лева /250 000 евро/, срок за издължаване – няма минимален, максимален до 30 години.
 • Задължително условие – ползване на разплащателна сметка в банката и сключване на застраховка „Имот”.
 • Обезпечение – ипотека в полза на банката.
 • Избор от 2 вида лихви: променлива за целия срок на кредита при включване в Програма за обвързани продажби „ДСК Уют плюс”, или фиксирана лихва за първите 5 години и променлива за останалия период при включване в Програмата.
 • Има такси за разглеждане на искането и одобряване на кредита, такса за оценка на имот, такса за изготвяне и вписване на ипотека и месечна такса за ползване на платежен пакет.
 • Може да заявите час за консултация, което не Ви обвързва с договор, възможност за издаване на ипотечен сертификат за предварителна преценка за размера на кредита.

3. Експресбанк – Жилищен кредит с по-добри условия

 • Бързи ипотечни кредити с предназначение – за закупуване, ремонтиране или построяване на ново жилище, за рефинансиране на подобни кредити без такса за одобрение, за строителство на ново жилище, за покупка на ведомствено или общинско жилище.
 • Валута лева или евро, размер до 85% от пазарната стойност на ипотекирания имот, срок за изплащане до 30 години.
 • Лихвени условия: възможност за преференциална лихва за първите 2 години, възможност за фиксирана лихва за първите 10 години и променлива за останалата част.
 • Такси: за одобрение на кредита, за оценка на имота, за вписване на ипотеката.
 • Може да ползвате гратисен период.
 • Избирате между равни или намаляващи погасителни вноски.
 • Направете примерна калкулация с кредитния калкулатор за лихви, такси, вноски.
 • Банката предлага рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка.
 • Условия за отпускане: ипотека на недвижим имот, застраховка на имота в полза на банката, застраховка за кредитополучателя: „Живот, пълна и трайна нетрудоспособност”,  превод на целия размер на заплатата в банката или размер на 110% от вноската по кредита.

4. Първа Инвестиционна банка – „Право на избор”

 • Предназначение: за закупуване на имот, жилище, кредит за апартамент, ремонт, за погасяване на задължения и други цели.
 • Валута лева или евро, размер до 90% от пазарната стойност на имота, до 80% при кредит за ремонт или погасяване на задължения.
 • Срок за възстановяване: до 35 години при закупуване на имот, до 30 години при ремонт.
 • Обезпечение: ипотека върху закупувания или друг недвижим имот в жилищна или административна сграда, УПИ или земеделска земя.
 • Фиксирана лихва за първата година и възможност за допълнителни отстъпки, променлив лихвен процент /СЛП + надбавка/ за останалия срок. Лихвата зависи и от индивидуалния кредитен рейтинг на всеки.
 • Няма такса за кандидатстване, няма такса за отпускане, не се начислява такса за управление.
 • Има такса за оценка на имота, служещ за обезпечение и застраховка за него. Има нотариални такси за вписване и заличаване на ипотека.
 • Декларираният доход на кредитополучателя трябва да се получава в банката по дебитна карта, ползва се кредитна карта и се плаща поне една комунално – битова услуга през банката.
 • Погасяването е на равни месечни вноски.
 • Възможно е при определени условия и със съгласие на кредитополучателя, да се преструктурира кредита по отношение на погасителен план и размер на погасителните вноски.
 • Може да сключите застраховка за защита на кредита „Спокойствие с ПИБ”.

Изборът на най-изгоден жилищен кредит. Сравнявайте внимателно офертите и имайте предвид горните фактори и условия. Ако се интересувате от още жилищни кредити, нашите статии ипотечен кредит с данъчни облекчения за млади семейства и кредити за българи работещи в чужбина.