Коя Банка Отпуска Най-лесно Кредити?

Кредитите отпускани от банки, трябва да отговарят на много изисквания, за да се търсят, да са конкурентни и ефективни. Кредитите трябва да са бързи и лесни, с одобрение до минути и да не губят времето и усилията на кредитоискателите. И тук възниква въпросът коя банка отпуска най-лесно кредити и то при изгодни лихви и условия. Коя банка да избера?

Колкото е по-бързо времето за отпускане, колкото са по-малко исканите документи, колкото повече процедурата по отпускане е по-опростена и улеснена, толкова кредитите са по-лесни.

Времето за одобрение е важно, защото обикновено исканията за заеми са спешни и неотложни. Онлайн заявката за кредит е възможно най-лесната и елементарна, не се губи време, не се посещават офиси, не се чакат опашки.

Тук е налице и обратна връзка, която е незабавна. Кредитите са лесни, когато изискванията не са много и необходимите документи са сведени до минимум. Ако трябва да се доказват доходи, да се искат справки и удостоверения от работодатели, това е свързано с време, иска се съгласие от работодателя за превод на работната заплата в съответната банка, което може да не се даде веднага, предприемат се и други действия.

В динамичното време на интернет комуникациите и високите технологии, когато има индивидуални и персонални регистри, банките се стремят да черпят информация от други източници, които са на разположение на институциите при стриктно спазване на Закона за защита на личните данни и при пълна конфиденциалност.

Кредитите се отпускат лесно и когато не се налага на кредитоискателите да търсят поръчители, особено и ако те трябва да отговарят на редица изисквания. Днешно време на кредитния пазар дори лесно и бързо може да извършите рефинансиране на лоши кредити и то за кратко време.

На кредитния пазар в нашата страна при толкова банки, при голяма конкуренция избирайте най-добрите оферти за лесни, удобни и изгодни кредити. Ще Ви запознаем с лесни кредити при благоприятни условия, отпускани от утвърдени банки.

УниКредит Булбанк – „Бързо кредит”

 • Лесен кредит – конкретно финансово решение с реални ползи за клиентите от водеща банка.
 • Получавате одобрение до 2 часа.
 • Кредит само срещу лична карта, онлайн, по телефон или в офис на банката.
 • Без поръчители, не е нужно обезпечение.
 • Не се изисква превод на работна заплата.
 • Валута лева, размер от 500 до 10 000 лв, срок за погасяване от 3 до 72 месеца.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита, зависи от размера на сумата и срока за връщането й.
 • Има възможност за сключване на застраховка.

Тексим банка – Експресен кредит – овърдрафт

 • Дългогодишен опит, богата история, адекватен отговор на динамичните изисквания на кредитния пазар, отговор на Вашите очаквания – една от първите частни банки в нашата страна.
 • Светкавично одобрение от 15 минути.
 • Само с лична карта, кредит без поръчител, без превод на работна заплата.
 • Лесно и бързо, с минимум документи, може да кандидатствате и в офисите на Изипей.
 • Максимална сума до 3 000 лв, срок за погасяване – 1 година с автоматично подновяване, без изискване за погасяване в края на периода.
 • Многократно използване срещу минимална такса, връщате определената сума и може пак да я харчите.
 • Лихва се плаща само върху усвоената сума.
 • Условия за отпускане – български граждани от 21 до 59 години /към датата на кандидатстване/, с регулярни доходи /може и от пенсия за осигурителен стаж и възраст/ и добра кредитна история.
 • Начин на погасяване – по банков път, в офис на банката, на каса Изипей, чрез интернет банкиране.

Пощенска банка – One Click – кредит

 • Лесен и удобен кредит от банка, която формира тенденциите и нововъведенията на кредитния пазар.
 • Без да посещавате банков клон, използвате видео връзка по Skype в удобно време за Вас, получавате и безплатна консултация, точен отговор на всички въпроси, докато се намирате в къщи или в офиса.
 • Няма допълнителни условия, не се изисква превод на работна заплата в банката, не закупувате допълнителни продукти.
 • Няма никакви такси за кандидатстване и обслужване.
 • Отговор до 2 работни часа, специалист от банката попълва заявление вместо Вас и го изпраща за потвърждение.
 • Сами избирате сума на парите, срок и месечна вноска в рамките на размер от 500 до 25 000 лв, срок за погасяване от 6 до 84 месеца – има кредитен калкулатор за индивидуални изчисления.
 • Фиксиран лихвен процент, равни месечни вноски.

Ти Би Ай Банка

 • Лесно стигат парите да Вас от скоростна и резултатна банка с фокус върху подобряване финансовия живот на клиентите си.
 • Размер от 300 до 10 000 лв, срок за погасяване от 3 до 36 месеца.
 • Без обезпечение – не се изискват поръчители, няма нужда от гаранции, не се представят излишни документи.
 • Начини на кандидатстване – онлайн, по телефон или в офис на банката.
 • Одобрение от 5 минути до 2 часа.
 • Начини на погасяване – по банков път, в банков офис, на банкомат, чрез електронно банкиране, на каса Изипей и други.

Райфайзен банка – Потребителски кредит с отговор до 2 часа

 • Лесен и достъпен кредит от универсална, европейска банка.
 • Заем до 7 000 лв, платим от 6 месеца до 7 години.
 • Съкратена процедура по отпускане на кредита.
 • Без поръчители, без превод на работна заплата.
 • Кандидатстване онлайн, при заявена среща с мобилен банков консултант, в офис на банката.
 • Необходими документи – документ за самоличност и искане за кредит по образец на банката.
 • Има възможност за предсрочно погасяване по всяко време без такса.
 • Фиксиран лихвен процент за първата година и променлив за останалия период, по-ниска лихва при ползване на допълнителни продукти и застраховка „Живот плюс”.
 • Има такса за разглеждане на документи, такса за откриване и месечна такса за обслужване на разплащателната сметка, няма комисионни за усвояване на кредита.

Сосиете Женерале Експресбанк – Потребителски кредит „Експресо” в лева и евро

 • Лесен, достъпен и иновативен кредит от банка с висок рейтинг, стабилна перспектива и международни отличия.
 • Размер до 50 000 лв или 25 000 евро.
 • Срок за погасяване до 10 години.
 • Бързо одобрение и отпускане, възможност за ползване на частичен гратисен период до 18 месеца.
 • Не се изискват поръчители.
 • Лихвата е фиксирана за целия период на кредита, по-нисък лихвен процент при срок на изплащане до 7 години.
 • Преференционални условия при превод на работна заплата и ползване на допълнителен продукт Смарт пакет.
 • Има възможност за сключване на застраховки „Живот” и „Безработица и временна нетрудоспособност”.

Както видяхте много банки в България имат специализирани заеми за хора, които търсят много бързи кредити. В този смисъл отговорите на въпроса „коя банка отпуска най-лесно кредити?“ са доста. Трябва само да пручите внимателно всички условия по прдложението, което сте избрали да изтеглите.