Необслужван Фирмен Кредит

На тази страница ще ви запознаем с това какво представлява един необслужван фирмен кредит и какви са вариантите за решение на този проблем. Фирмените кредити са предназначени за финансиране на бизнеса на юридически лица и еднолични търговци.

Те осигуряват паричен поток с който могат да се закупят стоки, материали, суровини, оборотни средства, да се покрият текущи разходи, извънредни нужди или да се разшири дейността, като  се инвестира в дълготрайни материални активи.

С фирмените кредити може да се разгъне целия потенциал на бизнеса, да  посрещне предизвикателства, да си гарантира успешна и спокойна работа, като предплати по-големи количества на доставчици или покрие вземания от клиенти.

Фирмените кредити могат да оптимизират Вашият бизнес, да го направят ефективен, печеливш, да ви осигурят свобода при вземане на решения. Фирмените кредити се теглят след задълбочен финансов анализ, прецизиране на възможности за погасяване, срокове, размер на вноски, начини за издължаване.

Понякога поради неблагоприятно стечение на обстоятелствата фирмените кредити се превръщат в рискови, непосилни, необслужвани.

Това са фирмени кредити с над 90 дни просрочие, след като са предприети мерки от кредитора – напомнящи обаждания, предупредителни СМС, покани за разговори целящи преструктуриране и предоговаряне на задълженията. Последиците при класифициране на фирмения кредит като необслужван, могат да са много сериозни: запор на банкови сметки, запор на движимо и недвижимо имущество, разпродажба на ценни вещи и книжа.

Влошаване на кредитната история, накърняване на чистото кредитно досие, намаляване на шансовете за бъдещо кредитиране. Направете всичко възможно, за да избегнете негативните последици на необслужваните фирмени кредити.

Удължете срока на кредита, намалете вноските, рефинансирайте, обединете задължения в едно, потърсете изход, за да запазите бизнеса си, да му дадете нов шанс. Ще Ви запознаем с предложения на финансови институции с помощта на които може да намерите подходящо решение за един необслужван фирмен кредит.

1. ЛЕННО

 • Фирмени /бизнес/ кредити без обследване на доход, без значение на кредитната история и текуща задлъжнялост.
 • Обезпечение на кредита – ипотека върху имот.
 • Одобрение до 2 часа за почти всички, които представят подходящо обезпечение.
 • Размер до 250 000 евро, срок за погасяване до 30 години.
 • Усвоявате 2 500 евро преди ипотеката, а остатъка до 24 часа след получаване на всички необходими документи.
 • Заема е без лихва, ако го погасите до 90 дни.
 • Дружеството възстановява до 77% от платената лихва при редовен бизнес кредит.

2. СИС КРЕДИТ

Бизнес кредит

 • Кредити за микро и малки предприятия, които не са подходящи за получаване на банков кредит. Индивидуални решения за разрешаване проблемите на бизнеса, подходящи кредитни продукти и допълнителни услуги.
 • Размер от 5 000 до 48895 лева, срок до 60 месеца за кредити за оборотни средства и до 120 месеца за инвестиционни кредити.
 • Възможност до 2 години за гратисен период за плащане на главница.
 • Фиксиран годишен лихвен процент.
 • Няма такси за кандидатстване и управление на заема.
 • Без такси за пълно или частично предсрочно погасяване.
 • Приемливи обезпечения: лични гаранции, залог на закупени със заема активи, залог на други /незакупени с кредита/ активи, залог на предприятието и/или банкови гаранции, ипотека върху недвижим имот.
 • Погасяване на равни месечни вноски.
 • Има бонуси към кредита, насоки и полезни съвети за бизнеса.

Бизнес развитие

 • Кредит за директно погасяване на необслужвани задължения към държавата, с цел продължаване на нормалната работа на Вашата компания. Бързо финансиране за оборотни средства, за закупуване на нова техника и оборудване, за оптимизиране на бизнес процесите.
 • Размер – кредити до 50000 лева, срок за погасяване от 1 до 60 месеца.
 • Обезпечение – движимо или недвижимо имущество.
 • Отговор в рамките на 1 – 2 работни дни.
 • Гратисен период за плащане на главница до 12 месеца.
 • Има еднократна такса за управление и никакви други такси.
 • Консултиране и допълнителни услуги за Вашия бизнес.

3. КРЕДИТ ГРУП – Ипотечен кредит

 • Може да използвате като кредит за погасяване на необслужван фирмен кредит и всякакви други цели.
 • Кредити за хора с лоша кредитна история.
 • Обезпечение – ипотека върху недвижим имот – апартамент, къща, магазин, офис, парцел и земеделска земя. Безплатна оценка на имота.
 • Предварително одобрение още същия ден. Бързи пари – опростена процедура при кандидатстване и отпускане.
 • Размер от 7 000 до 100 000 лева, срок от 3 до7 години.
 • Фиксирана лихва за целия период.
 • Кредита е безлихвен, ако го погасите до 3 –тия месец.
 • Усвояване до 5 работни дни.
 • Без скрити разходи и такси.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *