Неплащане на Бързи Кредити: Последствия

На кредитния пазар в нашата страна се предлагат различни бързи кредити, които могат да са Ви в помощ в труден финансов момент. Но какви са последствията при неплащане на бързи заеми и какво да правя ако не мога да си погася задължението? В тази статия ще разгледаме тези въпроси.

Ако предварително задълбочено сте проучили и сериозно сте анализирали характеристиките на бързите кредити, предлагани от финансовите дружества, може спокойно да се ориентирате в сложната обстановка и да изберете подходящия за Вас.

Преди да пристъпите към подаване на заявление за отпускане на бърз заем, добре е да прецизирате и да решите точно каква сума Ви е необходима и да си прецените финансовите  възможности за връщане на бързия кредит.

Когото избирате бърз кредит е необходимо да съпоставите параметрите на многобройните бързи кредити и да обърнете внимание на важните условия за отпускане, размер и вид валута, на лихви, такси, допълнителни разходи, време за одобрение и начини за получаване и връщане на парите на парите, какво обезпечение се изисква – поръчители, залози, индивидуален погасителен план в който са регламентирани размера на погасителните вноски и периода на плащането им, чисто кредитно досие, добра кредитна история и други.

Популярни фирми за Бързи Кредити Онлайн
Кредитодател Първи Кредит Без Лихва Максимална Сума Време За Отговор Website
ДА - до 600 лв. 1500 лева 15 мин. www.vivus.bg
ДА - до 700 лв. 3000 лева 10 мин. www.ferratum.bg
Да - до 600 лв. 2000 лева 7 мин. www.credissimo.bg
Да - до 3000 лв. 3000 лева 30 мин. https://credinet.bg

Много често в действителността се случва да имате едни планове, да разчитате на сигурни доходи, да се надявате, че навреме ще си получите заплатата, но поради някакво неблагоприятно стечение на обстоятелствата да се провалят Вашите очаквания, а вече да сте изтеглили заем и да предстои погасяване, да имате фиксирана дата на падеж, а Вие да нямате нужните пари.

Ето защо е необходимо когато теглите бърз заем и проучвате предлаганите условия да обърнете внимание на това дали финансовите дружества – кредитори са предвидили такава възможност и какви решения предлагат в затруднена ситуация.

Някои фирми за бързи кредити акцентират върху това и насочват вниманието Ви към незабавно уведомяване на компанията кредитор по имейл, телефон, чрез СМС или чрез директна среща и контакт с кредитен консултант.

Има кредитни специалисти с професионално и отговорно отношение, които ще Ви предложат компетентно решение за изход от ситуацията.

Обърнете внимание на фирмите кредитори, които предлагат удължаване на срока на заема,  предлагат разсрочване на кредита на удобни малки вноски за по-дълъг период от време, дали може да  предоговорите условията по кредита, да преструктурирате задължения.

Вариант за излизане от кризата е да  изтеглите кредит от дружество, което включва в своята оферта за бързи заеми – услугата рефинансиране.

Рефинансирането на кредитите представлява изтеглянето на нов заем с който да погасите стари съществуващи задължения и да Ви останат свежи пари. От рефинансирането трябва да имате икономическа полза, а това може да стане ако параметрите на новия кредит са по-благоприятни и ефективни за Вас от тези  на  старите задължения.

Ако имате изтеглени няколко кредита от различни кредитори и има опасност да не можете да плащате, бихте могли да прибегнете към възможност, която предлагат някои финансови дружества за обединяване на задължения.

Когато обединим задълженията си в едно – плащаме само на  едно място, имаме само една погасителна вноска, само една падежна дата, лихвата е само по кредита за обединяване на задълженията.

Трябва да се справите, да намерите вариант да не изпадате в забава и в просрочие.

Кредитополучателите дължат обезщетение за забава обикновено в размер на законната лихва за периода на забавянето върху неиздължената в срок сума по заема, заедно с направените за събирането й разходи – примерно за напомнителни писма, за телекомуникационни услуги, уведомления, покани, предизвестия и други.

При просрочие се начисляват и такси за дни забава, след падежната дата. Таксите растат прогресивно – примерно за 10 дни след падежа, за 15 дни след падежа, за 20 дни.

След това вземането на дружеството кредитор  се прехвърля към Агенция специализирана в областта на събирането на просрочени вземания и стартира процедура за събиране на вземането по съдебен ред.

Стигне ли се до тук, могат да Ви осъдят, могат да Ви запорират сметки, могат да Ви отнемат лично движимо или недвижимо имущество, може да се лишите от ценни вещи.

Ако допуснете забава на плащанията, просрочие на задълженията, не само подлежите на наказателни лихви и допълнителни такси, чиито размер е много висок, променя се изцяло Вашето кредитно досие, влошава се кредитната Ви история.

Кредитното досие съдържа цялата информация за всеки кредитополучател по отношение на кредитите, които е изтеглил и начина по който ги обслужва.

Ако закъснявате с плащанията или неиздължавате сумите по заема, Вие сами съставяте своята лоша кредитна история.

Тя непрекъснато се допълва и обновява, в кредитното Ви досие има лични данни свързани с кредитите които сте изтеглили и тези данни се съхраняват в Централния Кредитен Регистър на БНБ.

До него имат достъп,  могат да черпят информация и да подават данни всички банки и финансови институции, които са вписани в ЦКР.

Кредитното Ви досие трябва да е изрядно, кредитната Ви история трябва да е безупречна, ако искате безпроблемно да получавате кредити.

В противен случай банките ще ви откажат, а някои финансови дружества за бързи кредити могат и да Ви отпуснат, но при неблагоприятни условия – ще ви искат по-висок лихвен процент, ще поставят условия да осигурите залог върху движимо или недвижимо имущество, ще е необходимо да осигурите поръчители, срещу които също се предявяват определени изисквания.

Когато взимате решение да изтеглите кредит подходете отговорно и сериозно, добре обмислете разходите които имате и доходите с които ще ги покривате, за да погасявате навреме задълженията си, да не допускате просрочие, което може да влоши кредитната ви история и промени облика на кредитното Ви досие, търсете начини да бъдете коректни платци, спазвайте сроковете и бъдете точни при внасяне на погасителните вноски.