Обединяване на Лоши Кредити

В България вече има много банки, предлагащи обединяване на кредити и то на най-различни видове – бързи, потребителски, ипотечни, жилищни, бизнес заеми и т.н.

Дори има и много финансови институции, които предлагат обединение на лоши кредити и задължения. На тази страница ще Ви покажем списък с популярни банки и финансови дружества, които предлагат обединяване на задължения.

СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛЕ ЕКСПРЕСБАНК – кредит Компакт за обединяване на задължения

 • Размер на кредита до 50 000 лв, срок за погасяване до 10 години.
 • Предназначение на кредита – да обедините няколко заема отпуснати от различни финансови институции в един и да плащате само една, по-малка месечна вноска.
 • Бързо одобрение и лесно отпускане, онлайн кандидатстване.
 • Лихва – фиксирана за целия период на кредита.
 • Без поръчител. Може да ползвате кредита и за рефинансиране на кредити без поръчител.
 • Пресметнете погасителните си вноски, цялата дължима сума и сравнете различни варианти, като използвате за целта онлайн кредитен калкулатор.
 • http://www.sgeb.bg/bg

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА – Обединен кредит

 • Предназначение на кредита – обединение на кредити, задължения и да плащате само едно, на едно място и при по-удобни условия.
 • Бързи кредити до 20 000 лв, срок за погасяване /зависи от размера/ – до 6 години за суми от 1 000 до 5 000 лв, до 8 години за суми от 5 001 до 10 000 лв и до 10 години за суми над 10 001 лв.
 • Направете примерна калкулация, свържете се по телефона или посетете близък офис на банката.
 • Документи които се изискват – лична карта, молба – декларация за отпускане на кредит и документ удостоверяващ задължения в други банки.
 • Няма такса за кандидатстване.
 • Има такса за кредитна оценка и за сметка, обслужваща кредита.
 • Погасяването е на равни месечни вноски. Заслужава си да обмислите това предложени и ако търсите обединение на лоши кредити.
 • Може да активирате животозастрахователна програма „Защита на кредита”.
 • Промоционални отстъпки и преференционални предложения.
 • https://www.ubb.bg/

ПОЩЕНСКА БАНКА – кредит за обединяване на задължения с различни условия при превод или без превод на работна заплата

 • При обединение на кредити се постига и увеличаване на разполагаемата Ви сума, която може да ползвате за различни цели. Плащате на една дата, една вноска, в една банка.
 • Може да предоговорите следните параметри – валута, лихви, такси, комисиони, да промените падежната дата, обезпечението, да си възстановите преференции и други.
 • Валута – лева или евро, размер до 40 000 лв, срок за погасяване до 10 години.
 • Кандидатстване – кредит само срещу лична карта.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит, дължима на 2 етапа – при подаване на заявление и при усвояване на кредита.
 • Лихва – по-нисък процент при кредит с превод на работна заплата.
 • Застраховка „Защита на плащанията”- за неблагоприятни събития.
 • Възможност за избор на вида на погасителните вноски – равни или намаляващи.
 • Има разкрита пакетна програма за комплексно семейно банково обслужване.
 • https://www.postbank.bg/

Д БАНК – кредит „Консолидация”

 • За да избегнете многото месечни плащания към различни банки и финансови дружества, по-лесно и ефективно.
 • Разновидности на кредита: при превод на работна заплата, при превод на 150% от месечната погасителна вноска по кредита, при поръчителство.
 • Предимства на обединение на кредити в тази банка: пестите време и усилия, намалявате разходите, получавате допълнителна сума пари, по-изгодни лихви, по-ниски вноски.
 • Валута на кредита – лева или евро, размер – кредит без поръчител до 15 000 лв, с поръчител до 30 000 лв, срок за погасяване до 120 месеца.
 • Лихвата е фиксирана през първата година и променлива през останалия период за погасяване.
 • Има такса за проучване и одобрение на кредита, няма такса за предсрочно погасяване, всички останали се начисляват съгласно тарифата на банката.
 • За кредит „Консолидация” с ипотека, се изисква обезпечение от ипотека върху приемлив за банката недвижим имот. Размерът му е до 100 000 лв или 50 000 евро, срок за погасяване от 5 до 20 години. Има такса за проучване и одобрение, няма такса за оценка на обезпечението, няма такса за вписване на ипотеката, няма такса за изготвяне на проект за нотариален акт за ипотека.

БНП ПАРИБА

 • За тези които търсят обединение на бързи кредити. Взаимна отговорност и двустранно доверие при кредит за обединяване на задължения до 70 000 лв, откритост, сигурност и фиксирани условия за целия период на кредита.
 • Регистрирано финансово дружество в Централния регистър на БНБ, администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.
 • Начини за кандидатстване за обединение на кредити – онлайн заявка, обаждане по телефона или на място в офис.
 • Условия за отпускане – български граждани навършили 21 години, с постоянни доходи.
 • Незабавен отговор, индивидуално договорени условия с клиентите.
 • Може да се откажете от сключен договор за кредит, независимо как е сключен, до 14 дни след сключването му, писмено, без да посочвате причини, без да дължите обезщетения или неустойки, а в 7 дневен срок е необходимо да възстановите получените пари.
 • Методи на плащане – по банков път, чрез Кеш терминал, чрез банкомат, на каса в Изипей, в партньорски банки на дружеството. За тези, които търсят обединение на лоши кредити, може да обмислите това предложение.
 • Безплатна финансова консултация, актуална информация за кредита може да получите на националния телефон.
 • Допълнителна защита при непредвидени обстоятелства чрез застраховка „Защита на плащанията”, за да сте спокойни и сигурни.

Какво е обединение на лоши кредити?

Всеки кредит става лош, ако не се обслужва, ако има забавяне на внасяне на погасителната вноска, ако тя не е в пълен размер или ако не се издължава.

Просрочените задължения се отразяват негативно върху кредитополучателите, не само наказателни лихви текат,  таксите и допълнителните разходи растат, влошава се кредитната история, шансовете да се получи нов кредит намаляват. Трябва незабавно да се насочите към преструктуриране на Вашите заеми, към предоговаряне на поетите ангажименти.

Един от начините да се спасите от финансовите затруднения, да избегнете негативните им последици е да обедините старите задължения в едно.

Обединението на лоши кредити е начин да си създадете нова възможност, благоприятен шанс за оптимизиране на личния си бюджет, защото така ще плащате само на една финансова институция, ще имате само една лихва, ще плащате само една цена за услугата кредити, ще имате само една падежна дата.

Всичко изброено до тук може да договорите при по-изгодни и по-добри условия. Ако имате няколко задължения, особено ако има опасност  да се превърнат в лоши, не се колебайте, обединете ги в едно. На кредитния пазар има банки и финансови дружества, които предлагат огромен избор от продукти за обединение на кредити и задължения.