Обяви за Кредити в Интернет: Какво Представляват и Как да се Пазим от Тях

Времето в което живеем е свързано с високите технологии и модерните комуникации. Днес всичко можем да намерим онлайн, там се търси и предлага какво ли не, от там можем да черпим информация за всичко, каквото ни интересува. Не правят  изключение и различните обяви за кредити от частни лица, лихвари и фирми за бързи кредити в интернет.

Често те се предлагат в цялата страна и дори се отпускат на хора с лоша кредитна история и лошо кредитно досие. Рекламодателите искат да спечелят вниманието на клиентите по всякакъв начин, за тях няма ограничения и прегради. В обявите за кредити стремежа е да се систематизират най-големите предимства на кредитите, да се насочи вниманието към най-важното и характерно преимущество, за да се убедят потенциалните клиенти да изберат точно този  кредит.

Това действие е обяснимо, но когато подведени от съдържанието на обявата предприемем действия за сключване на договора за кредит, разбираме че на практика нещата са различни. Ще се опитаме да коментираме най-широко разпространените обяви за кредити в интернет, за да насочим вниманието Ви от какво да се пазим при тях.

1. Кредити само срещу лична карта

Личната карта е документ, които Ви легитимира, който представя Вашата самоличност. Тя съдържа поверителна информация, Вие не трябва да представяте този документ на финансови дружества или още повече на частни лица, за които не сте сигурни, че знаят законите и правилата за работа с лични данни.

Лицензираните органи, които могат да дават кредити са регистрирани администратори по Закона за защита на личните данни и притежават валидно Удостоверение за това, те могат правилно да боравят с информацията която предоставяте и да я съхраняват според изискванията.

Ако не сте проверили има ли валидно удостоверение, не предоставяйте личните си документи, за да не злоупотребят с тях. Не се доверявайте напълно, че кредит ще Ви бъде отпуснат само срещу лична карта, проверете какви са другите изисквания, какви други документи трябва да представите.

В обявата може да е записано кредит само срещу лична карта, но после да се окаже, че трябва да осигурите залози, обезпечения, поръчители, гаранти, да подпишете запис на заповед, да доказвате постоянни високи доходи  и ред други неща. Подходът Ви при четенето на обявите не трябва да е едностранен, проверете всички условия и изисквания, за да сте максимално наясно.

Взимайте кредити само от оторизирани за целта  дружества, които имат регистрация в Централния Регистър на БНБ, за което имат удостоверение, това лесно може да го проверите.

2. Кредити при най-ниска лихва

Въпросът с лихвите и различните обяви за кредити е много сериозен. Направете сравнителен анализ, проверете повече финансови дружества, вижте лихвените бюлетини, индекси и проценти. Каква лихва визират в обявата – фиксирана за продължителен срок на погасяване на кредита, променлива за кратък период?

Лихвата не е самостоятелна величина, тя се влияе от много фактори. Бързите кредити обикновено се отпускат при високи лихви, срокът за погасяване на кредитите от банки е продължителен, което ги оскъпява допълнително.

Цената на услугата кредит е много по-широко понятие, тя включва лихвата като основен компонент, може лихвата да е по-ниска, но пък таксите да са високи.

Някои обяви за кредити имат такси при кандидатстване, такси за разглеждане на документи, за усвояване на парите, такси за откриване на разплащателни сметки и за тяхното подържане, такси за управление на кредитите и за тяхното движение, такси за предсрочно погасяване и други. Може да има комисиони и други допълнителни разходи, всичко това да оскъпи Вашия кредит.

3. Изгодни заеми 

Друга често срещана обява, изгодни за кого? За да е изгоден един заем е необходимо да са налице много обстоятелства. Трудно може да се обобщи кога кредита е изгоден.

Трябва да е изгоден по отношение на лихви, такси, допълнителни разходи, срокове, гратисни периоди, погасителни вноски и други.

4. „Заеми без лихва”, „Напълно безплатни заеми”, „Взимаш толкова пари и връщаш абсолютно същата сума”

Има такива заеми, те се отпускат от някои финансови дружества за бързи кредити. Те са наистина без никакво оскъпяване, кредит без лихва, без такси.

Но тук трябва да имате предвид, че става въпрос само и единствено за първите кредити, които теглите в дадена финансова компания, когато й ставате клиент за първи път и когато върнете парите в точно определен фиксиран срок – до 14, до 15, до 21 или до 30 дни.

5. „Заеми за хора с лоша кредитна история”

Спешни кредити за хора с лошо ЦКР” – в кредитното Ви досие се съдържа информация за Вас като получател на кредити, как ги издължавате, имате ли просрочени задължения и заеми които не изплащате. Кой би отпуснал друг кредит при положение, че е наясно, че неиздължавате предишен?

Възможно е, но при много неблагоприятни заробващи условия при многото обяви за кредити – непосилни лихви, залог върху движимо или недвижимо имущество, ипотеки и други.

Така може да  не се справите с новото задължение и да Ви отнемат имущество, да се лишите от ценни вещи.

6. Лесни кредити веднага 

Има много предложения за кредит веднага, но няма как да Ви се отпуснат парите незабавно, без да подпишете необходимите документи, особено договора за кредит. Той е двустранен документ и за да е действащ и валиден, трябва да е подписан от двете страни – от кредитора и от кредитополучателя.

Четете внимателно договора, препрочитайте всички документи, които подписвате. Особено обърнете внимание да няма скрити клаузи, да няма дребен шрифт, да няма неясни изрази и двусмислени фрази, които могат да се тълкуват превратно, завоалиран текст с неясно съдържание. Лесно и веднага звучи чудесно, но Вие предвидете последиците и не допускайте да бъдете подведени.