Онлайн Бързи Кредити от Банки

Все повече хора търсят спешен, лесен и бърз онлайн кредит от банка. Причините са ясни, банковите заеми за с изгодни условия и по-ниска лихва в сравнение с фирмите за бързи онлайн кредити. Вече много банки в България предлагат кредити с лесно онлайн кандидатстване, а дори и по Скайп.

За да е бърз един кредит трябва да отговаря на няколко изисквания. Бърз означава да се отпуска за минимално време без посещения в офиси, без чакане на опашки.

Документите които се изискват трябва да са малко и най-важните, за да не се налага да ги търсим от работодатели, да ходим по инстанции. Процедурата при кандидатстване максимално трябва да е бърза, опростена и лесна за изпълнение.

Одобрението за кредита е необходимо да е експресно, решението да се взима бързо, договорът да е готов за подписване веднага. За да се ползват парите навреме, те трябва да се отпуснат още същия ден по най-удобния начин за клиентите.

В нашето динамично време, при наличието на голяма конкуренция на кредитния пазар, банките съкратиха тромавата и бавна процедура и отпускат наистина бързи кредити.

Комуникацията вече е изцяло онлайн, пишат се  имейли, скайпа навлезе като средство за общуване. Детайлите на договорите се уточняват и изпипват при предварителните разговори и всичко се подписва наведнъж. Без разкарване и без губене на време. Подбрали сме за Вас предложения за спешни и бързи онлайн кредити от банки в България.

Пощенска Банка:

One Click Кредит

 • Дори да нямате време да посетите банков клон, ако и Вие сте заети през работното време на банката, могат да Ви отпуснат бърз онлайн кредит от банка – с лесно онлайн кандидатстване.
 • Ще Ви посъветват безплатно по Skype, независимо къде се намирате, ще подготвят искането за кредит от Ваше име и ще Ви го изпратят за потвърждение.
 • Размер на кредита от 500 до 25000 лв, срок за погасяване от 6 до 84 месеца.
 • Отговор до 2 работни часа, уведомяват Ви за становището на банката по телефон или чрез видео връзка по Skype.
 • Подписването на договора и усвояването на парите по кредита, става в едновременно.
 • Няма такси за кандидатстване и обслужване, няма допълнителни разходи, няма месечна такса за обслужване на разплащателната сметка, открита във връзка с кредита.
 • Не се изисква превод на работна заплата, не трябва да закупувате допълнителни продукти или услуги.
 • Сами избирате каква сума да получите, в какъв срок да я погасите и колко лева да е погасителната вноска. Има кредитен калкулатор за да направите своите индивидуални изчисления.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Погасяване – бързи кредити онлайн на месечни вноски.
 • One Click кредит е един от най-добрите примери за бърз онлайн кредит от банка в България.
 • https://www.postbank.bg/

Стандартен Потребителски Кредит

 • Бърз отговор в рамките на 2 часа.
 • Размер до 40000 лв, срок за погасяване до 10 години.
 • Ускорено усвояване на парите до 1 работен час след одобрение и подписване на договора за кредит.
 • Кандидатства се само с лична карта.
 • Отстъпки в лихвата, преференции при превод на работна заплата в банката и при избор на пакетни програми.

Различен Потребителски Кредит

 • Може да получите пари в рамките на 3 часа, има опция за експресно разглеждане.
 • Лесни кредити онлайн – за да стане по-бързо.
 • Размер до 40 000 лв, срок за погасяване от 5 до 10 години.
 • Може да получите обратно 5% от лихвата, която сте платили, след като направите последната вноска по кредита. /ако сте си погасявали редовно задълженията и не сте променяли срока на договора/. Максималната сума на възстановяване не може да е по-голяма от 2 000 лв.

УниКредит Булбанк:

Бързо Кредит

 • Бърз отговор да 2 часа.
 • Валута лева, размер от 500 до 10000 лв, срок за погасяване от 3 до 72 месеца, предназначен е за всякакви потребителски цели.
 • Кандидатстване само с лична карта.
 • Не са необходими поръчители, не трябва обезпечение.
 • Не се изисква превод на работна заплата.
 • Лихвата е фиксирана за целия период на кредита, зависи от размера на сумата и от срока й за погасяване.
 • Възможност за сключване на застраховка с застраховател, партньор на банката.
 • https://www.unicreditbulbank.bg/

Потребителски Кредит в Лева или Евро

 • Бърз отговор до 2 часа.
 • Пари на заем срещу лична карта.
 • Размер до 75 000 лв /равностойността им в евро/, изплаща се до 10 години.
 • Изисква се превод на работна заплата в банката.
 • Вие избирате вида на лихвата – фиксирана или променлива.
 • Без обезпечение.

Тексим Банк:

Експресен Кредит Овърдрафт

 • Експресно одобрение в рамките на 15 минути.
 • Бърз онлайн кредит от банка: необходима е само лична карта, никакви други документи. Кандидатства се в офиси на банката и на каси Изипей.
 • Не се изисква превод на работна заплата.
 • Няма обезпечение, не трябват поръчители.
 • Ползвате овърдрафта многократно, подновява се всяка година, погасявате, като внасяте определената Ви сума и после може отново да я ползвате.
 • Условия за отпускане: възраст между 21 и 59 години, и регулярни доходи /от безсрочен трудов договор, от договор за управление и контрол, от свободна професия или от пенсия за осигурителен стаж и възраст/ и добра кредитна история.
 • Сами определяте датата на която ще плащате през месеца.
 • Погасявате – по банков път, на каса в банката, на каса Изипей – Изипей Кредит, чрез интернет банкиране.

Потребителски Кредит Без Поръчители

 • Одобрение в рамките на 2 часа, кредита се разрешава в рамките на работния ден, след сключване на договора за кредит.
 • Размер до 7000 лв, срок за погасяване до 7 години.
 • Може да кандидатствате онлайн, по телефона, в офис на банката.
 • Условия за отпускане – дееспособни пълнолетни български граждани до 68 години с доходи от безсрочен трудов договор, договор за управление и контрол, свободна професия или пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 • Не се изискват поръчители.
 • Без превод на работна заплата.
 • Променлив годишен лихвен процент.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит и одобрение на кредитната сделка, няма такса за откриване и обслужване на разплащателната сметка с дебитна карта, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Начин за погасяване – равни месечни вноски.

Райфайзенбанк – Бърз Потребителски Кредит с Отговор до 2 часа

 • Лесна и съкратена процедура за кандидатстване – онлайн, чрез уговорена среща с мобилен консултант или в офис на банката.
 • Необходими документи – лична карта и искане по образец на банката.
 • Размер до 7000 лв, срок за погасяване от 6 месеца до 7 години.
 • Фиксиран лихвен процент за първата година и основан на пазарен индекс за останалия период.
 • Не се изисква поръчител.
 • Не се изисква превод на работна заплата в банката.
 • Без такса за предсрочно погасяване по всяко време.
 • Има такса за разглеждане на документи.

Централна Кооперативна Банка – WEB кредит

 • Бърз онлайн кредит от банка, получавате решение в рамките на 2 часа, ако сте одобрен Ви изпращат договор, подписвате с електронния подпис, връщате го на имейл адреса и парите са по Вашата сметка в рамките на деня.
 • Размер до 3000 лв, срок за погасяване до 2 години.
 • Необходими условия – да имате електронен подпис и да имате доход най-малко – 160 лв плюс месечната вноска по кредита.
 • Плаващ лихвен процент.
 • Има еднократна такса за разглеждане на искането за кредит.
 • WEB кредита е включен в WEB пакет с разнообразни банкови продукти и услуги в интернет пространството.

Ти Би Ай Банка – Кредит Бързи Пари

 • Бърз достъп до средства, одобрение от 5 минути до 2 часа.
 • Размер от 300 лв до 10000 лв, срок за погасяване от 3 до 36 месеца.
 • Кандидатствате онлайн, по телефон, в офис.
 • Минимум документи, без излишна бумащина.
 • Не се изискват поръчители, няма гаранции.
 • Погасяване на задълженията – по всички познати начини.

Обединена Българска банка – Малък Кредит

 • Спешни пари, малка сума за кратък срок, лесно и бързо.
 • Размер от 500 до 1000 лв, за срок от 6, 9 или 12 месеца.
 • Преференциална атрактивна лихва за клиенти, които получават заплата или пенсия в банката.
 • Има такса за кредитна оценка и такса по сметка обслужваща заема.
 • Има кредитен калкулатор да направите примерни калкулации.
 • Бърз онлайн кредит от банка с погасяване се извършва на равни месечни вноски.
 • Може да внасяте погасителната вноска и на банкомат.
 • Има възможност да се включите в животозастрахователна програма „Защита на кредита”.