Онлайн Кредити Без Договор

За да получим кредит, банките и повечето финансови дружества изискват трудов договор, но вече има много варианти за лесни и бързи онлайн кредити без договор, без доказване на доход, само с лична карта и одобрение до минутки и то без ставате от компютъра.

Не само пари на заем до заплата, но и кредити на вноски за по-големи суми може да получите без трудов договор. Процесът на кандидатстване е изцяло по интернет, през сайта на фирмите за спешни и бързи онлайн кредити.

1. Микро кредит – CrediHome

 • Онлайн кредит, заявявате по всяко време на денонощието, без изискване за договор, заем без доказване на доход.
 • Размер от 200 до 3000 лева, срок за погасяване от 9 до 48 седмици или от 3 до 12 месеца.
 • Заем за български граждани, навършили 18 години, само срещу лична карта.
 • Не се изисква обезпечение, не се търсят поръчители.
 • Кандидатстването е безплатно, при предсрочно погасяване не дължите неустойки и бъдещи лихви.
 • Лихвата е фиксирана. Зависи от сумата и срока за погасяване.
 • Взимате парите в брой.
 • Професионално обслужване от персонален кредитен консултант.
 • Кредит на вноски – погасителните вноски са равни.
 • Издава се Удостоверение за липса на кредитни задължения.

2. E-CASH.BG

 • Онлайн кредити без договор и бързи кредити до 4000 лева.
 • Заявката Ви се обработва незабавно и парите са при Вас до минути по банков път или ИзиПей.
 • Заеми без ограничения – кредити за безработни, хора в отпуск по майчинство, пенсионери или самонаети, не трябва да декларирате доход.
 • Кредит до заплата от 50 до 1000 лева за срок от 45 дни и Кредит на вноски от 400 до 4 000 лева за срок до 12 месеца.
 • Условия за отпускане: български граждани от 18 до 70 години.
 • Заеми без обезпечение.
 • Две основни възможности за гаранция: ако Вие не може да предложите гарант, получавате гаранция от Фератум банка.
 • Гъвкаво погасяване, съобразено с финансовите възможности – с електронния калкулатор изчислявате точно вноските които дължите.

3. Вивус

 • Онлайн кредит – не посещавате офис, без изискване за представяне на договор.
 • Размер от 50 до 1300 лева, срок за погасяване до 30 дни.
 • Спешни кредити онлайн – одобрение до 15 минути.
 • Не се изискват поръчители и гаранти.
 • Условия за отпускане на заем: български граждани над 19 години, да предоставите цялата необходима информация и да покривате минимални кредитни изисквания.
 • Всеки първи кредит без лихва, 0 лева такса до 400 лева, върнат за 30 дни.
 • Няма скрити такси. Няма такси за кандидатстване, отпускане и управление.
 • Може да удължите срока за погасяване, може да изтеглите допълнителна сума пари, може да получите заем, дори да имате вече такъв към друго дружество.
 • Работно време – 7 дни в седмицата, на официални празници и в почивни дни.
 • www.vivus.bg

4. Фрий заем

 • Онлайн кредит в същия ден, без договор.
 • Размер до 700 лева, погасяване до 45 дни.
 • пари на заем без доказвате доход.
 • За всички български граждани: безработни, пенсионери, в отпуск по майчинство, самонаети.
 • Заем без обезпечение.
 • Няма такси за кандидатстване, заявката Ви се одобрява незабавно.
 • Получавате парите директно по банкова сметка или на каса Изи Пей.

5. Макс кредит – Макс план

 • Онлайн кредит без договор, заем за всички на възраст от 21 до 75 години.
 • Размер от 150 до 3000 лева. Максимална сума при първо кандидатстване 700 лева.
 • Не е необходимо да представяте документи за дохода.
 • Кандидатстване само с лична карта.
 • Не се изискват поръчители.
 • Парите взимаш до няколко часа след одобрение, по банков път или в офис на дружеството.
 • Няма допълнителни такси и комисиони.
 • Погасяването е чрез двуседмични вноски – максимален брой 22, в офис, на удобно време и място за вас, по банков път, Easypay, Epay. Получавате документ при всяко плащане.

6. Кинти

 • Лесни и бързи онлайн кредити без договор.
 • Размер от 50 до 1000 лева, срок за погасяване до 12 месеца.
 • Условия за отпускане: български граждани над 18 години, с банкова сметка и коректно подадена исканата информация.
 • Одобрение до минути – от 5 до 20.
 • Безплатно кандидатстване, онлайн подписване на договора.
 • Без скрити лихви и такси, без допълнителни разходи при предсрочно погасяване.
 • Обезпечение на кредита: кредит с един поръчител – физическо лице /необходимо е да отговаря на редица изисквания по отношение на заетост, кредитна история, осигурителен доход и други/, което трябва да представите до 3 дни след сключване на договора.
 • Може да удължите срока на кредита срещу заплащане на такса, зависеща от броя на дните, може да рефинансирате заема, ако сте погасили 75% от него и сте коректен платец.

Попринцип трудовият договор се сключва между работодателя, който осигурява условията, определя характера и мястото на труд, а работника извършва определената работа. Все пак много хра търсят спешни онлайн кредити без договор.

Трудовият договор винаги е възмезден, работодателя заплаща договорираното месечно възнаграждение – работна заплата на определена дата.

Трудовият договор и получения в резултат на него доход е основен и за повечето хора единствен източник на средства за живот.

Те се разпределят за покриване на неотменните разходи на семейството и остават за погасителните вноски по кредити.

Наличието на трудов договор, особено когато е безсрочен, е своеобразна гаранция, сигурност за кредитора, че заема ще се връща.

Важно е да отбележим, че за работещите по договор се начисляват и плащат  осигуровки, които създават възможност  за издръжка на безработните и нетрудоспособните лица поради различни социални рискове – продължително боледуване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, пенсия поради осигурителен стаж и възраст и други.

Внесените осигуровки гарантират плащане от осигурителната система, друг е въпроса за неговия размер.

Кредитния риск за банките и финансовите дружества е значително по-малък когато кредитополучателя има сключен договор и те са склонни да отпускат заеми при по-изгодни и благоприятни параметри.

Договорът за работа гарантира стабилност и постоянство на доходите. Трудно е да се намери кредит без изискване за договор, банките не отпускат такива. Както видяхте има доста предложения за бързи и спешни онлайн кредити без договор, без доказване на доход и само с лична карта.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *