Пари до Заплата: Без Лихва, Онлайн Пари на Заем

Когато преглеждаме фирмите за бързи и спешни заеми, всички искаме да открием бързи пари до заплата без лихва и при добри и изгодни условия. Вече огромна част от фирмите предлагат пари на заем с 0% лихва за всеки първи кредит и те могат да са добро решение за да покриете належащи разходи до заплата. На тази страница ще Ви представим няколко финансови дружества, които предлагат такива кредити.

Работната заплата е основен източник на доходи за повечето хора в обществото. Тя е паричното възнаграждение за вложения труд, тя е постоянен месечен доход и се получава на определена дата. Разходите на домакинствата са съобразени с получаването на работната заплата, така са планирани, че тя да покрие потребностите им за периода от едното получаване на парите до следващото.

Много често в икономическата действителност се случва да имаме допълнителна нужда от пари между регулярните доходи от заплата – възникват неотложни нужди, спешни непредвидени плащания, разходи, които не търпят отлагане или ни се предоставя изгодна възможност да се възползваме от дълго чакана покупка, услуга, почивка или друго.

Един от вариантите да се справим със ситуацията е да изтеглим бърз кредит, да получим пари да заплата и да ги възстановим при получаването й. Това са малки суми, които се погасяват за кратко време, обмислете добре размера на парите, които ще изтеглите, за да се справите  безпроблемно с връщането им.

Внимателно изберете фирмата в която ще кандидатствате,  да е регистрирана в Централния регистър на БНБ като финансова институция, да е администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.  Начинът на кандидатстване и отпускането на парите също са важни, за да са Ви удобни и лесни. Най-бързо е онлайн кандидатстването, за да не губите време, парите получавате по банка или на каса в брой.

Кредитите до заплата обикновено се отпускат без искане да обезпечение, тъй като са по-малки суми и риска за кредитора е по-малък. Запознайте се с вида и размера на лихвата, направете изчисления, не забравяйте, че има финансови компании в които първия кредит до заплата е безлихвен, без никакво оскъпяване.

Не подценявайте таксите, те увеличават цената на услугата. Договорите, които ще подписвате, трябва да са ясни, без скрити условия и дребен шрифт, без двусмислени клаузи.  Ще Ви запознаем с оферти на финансови дружества, които отпускат бързи пари до заплата.

Фератум – Заем до заплата

 • Онлайн кандидатстване, размер от 50 до 700 лв, срок за погасяване от 5 до 45 дни.
 • Попълвате заявка на интернет страницата или посещавате офис на някои от партньорите на дружеството. Получавате отговор до 10 минути и може да получите парите веднага.
 • Задължително се изисква да осигурите гарант, които да отговаря на определени изисквания или банкова гаранция.
 • Лихвата се формира като процент от отпуснатите пари, за дните на ползване.
 • Спешни кредити онлайн предварително получавате пълната информация за кредита.
 • Ако не може да изплатите заема в срок, може да кандидатствате за удължаването му със 7, 15 или 30 дни, като заплатите такса, в зависимост от броя на дните.
 • За нови клиенти – всеки първи заем до заплата до 700 лв, върнат за 15 дни е без лихви, без такси, връщате толкова колкото сте взели.
 • http://ferratum.bg/

Кредисимо – Кредисимо до заплата

 • Размер до 600 лв без лихва, ако бързнете парите в определен срок –  30 дни.
 • Избирате сума и период на плащане, попълвате кратка онлайн заявка на сайта на дружеството, изчаквате до 7 минути, получавате решение дали сте одобрени и исканата сума е при Вас по банков път или на каса Изипей.
 • Условия за отпускане – да сте пълнолетен и да имате валидна лична карта.
 • Бърз кредит без поръчител, трябва само лице за контакт.
 • Изпращането на заявление е напълно безплатно и не Ви обвързва с договор.
 • Безлихвен първи кредит – всеки първи заем до заплата, върнат за 30 дни е с 0% лихва. Всеки седми заем до заплата, върнат до 15 дни също е безлихвен.
 • Може да рефинансирате заема, ако сте коректен платец, може да теглите нов преди да сте изплатили текущия.
 • Може да удължите периода на изплащане неограничен брой пъти, ако нямате възможност да погасите целия заем, като плащате само оскъпяването.
 • http://credissimo.bg/

Смайл кредит – Кредит до заплата

 • Размер от 50 до 500 лв, срок за погасяване до 30 дни.
 • Кандидатстване само онлайн.
 • Без поръчители или друго обезпечение.
 • Условия за отпускане – навършени 18 години, постоянни доходи, осигуровки, месечния доход да не е по-малко от сумата на кредита за който кандидатстваш, добра кредитна история.
 • Може да удължите срока, ако не се справите, с нови 30 дни, като заплатите само оскъпяването.
 • Пари до заплата без лихва – всеки първи кредит до 1 500 лв, върнат в рамките на един месец е без лихви, без такси, връщате толкова колкото сте взели.

Мини заем – Бързи пари до заплата

 • Размер до 500 лв, срок за погасяване до 30 дни.
 • Изисквания за одобрение – да живеете в България, да сте навършили 18 години и да имате постоянни доходи.
 • Попълвате онлайн въпросника за 10 минути, отговор получавате до 30 минути, превода на парите се прави веднага след дистанционното подписване на договора.
 • Може да вземете кредит, дори да имате друг, стига да е обслужван, може да изплащате частични суми по главницата и да си намалявате олихвяемата част от нея.
 • Всеки първи кредит до заплата, върнат до 15 дни е с 0% оскъпяване, отстъпки за всеки следващ кредит.

Вива кредит сега  – Кредит до заплата

 • Размер от 100 до 350 лв, срок на изплащане – 14 или 30 дни.
 • Може да кандидатствате за пари до заплата онлайн, на телефон, в офисите на фирмата и тези на нейните партньори.
 • Условия за кандидатстване: навършени 21 години, валидна лична карта и доказани доходи.
 • Одобрение около 20 минути при заявено експресно разглеждане срещу определена такса.
 • Получаване и връщане на парите по банков път, на каса Изипей, в офисите на дружеството и неговите партньори.
 • Обезпечение на кредита – в срок до 3 дни от усвояване на парите, трябва да осигурите поръчител /който трябва да е навършил 21 години, да работи на безсрочен трудов договор най-малко 6 месеца при последния работодател, да има минимален осигурителен доход 1 000 лв, да има чиста кредитна история, да няма заеми и да не е поръчител по други такива/ или да предоставите банкова гаранция.
 • Може да удължите срока, може да предоговорите заема.

Credirect – Кредит до заплата

 • Размер до 500 лв, погасява се еднократно, ползва се 14 или 28 дни.
 • Изисквания за отпускане – български гражданин навършил 18 години, да попълните исканата информация и да покривате минимални кредитни изисквания.
 • Избирате желаната сума и срок, регистрирате своя имейл, на който получавате подробна информация за заема, ако решите попълвате заявката и след одобрение получавате парите по банка или на каса в Изипей.
 • Разглеждане на заявлението е в рамките на 20 минути, получавате парите веднага в зависимост от банковите трансфери.
 • Три дни преди падежната дата получавате напомнителен СМС и имейл за сумата и датата на която дължите парите.
 • Може да удължите срока на заема неограничен брой пъти с 14 или 28 дни, за което ще получите подробни инструкции на имейла.

Кинти бг – Кредит до заплата

 • Спешни пари до заплата до 1 000 лв, изплащане от 5 дни до 12 месеца.
 • Само срещу лична карта.
 • Одобрение от 5 до 20 минути.
 • Изисквания – български гражданин над 18 години, да имате банкова сметка и коректно да попълните исканата информация.
 • Изберете желаната от Вас сума и срока за който може да я погасите, калкулатора автоматично изчислява погасителната вноска, натиснете бутона за кандидатстване и после потвърдете, подписването на договора е изцяло онлайн – напълно безплатно кандидатстване.
 • Обезпечение на кредита – един поръчител, физическо лице с осигурителен доход над 1 400 лв, да работи на трудов договор най-малко от 6 месеца при последния работодател, да има чиста кредитна история и да няма активен заем към дружеството.
 • Може да удължите срока със 7, 14, или 30 дни срещу заплащане на такса, може да рефинансирате кредита ако сте погасили 75% от него.

Рива кредит, централно управление в град Пловдив и офиси в град Мадан и Асеновград – Кредит до заплата

 • Размер до 350 лв, срок за погасяване до 60 дни.
 • Кандидатства се в офис или чрез кредитен консултант.
 • Условия за отпускане – български гражданин на възраст между 23 и 65 години, да работите на трудов договор и да имате добра кредитна история.
 • Няма такси за кандидатстване.
 • Получаване и връщане на парите – по банков път или в офисите на дружеството.
 • Погасяване: на месечни вноски.

РазПро кредит, централно управление в град Варна и териториални офиси в областта – Кредит Експрес

 • Бързи пари до заплата до 400 лв или кредит до 2000 лв. със срок за погасяване до 52 седмици.
 • Необходими документи – лична карта и искане за кредит.
 • Отговор до 30 минути.
 • Изисква се 1 поръчител.
 • Фиксирана лихва на седмица.
 • Няма такси за кандидатстване, усвояване и предсрочно погасяване.