Пари На Заем Без Залог

В нашата страна нараства търсенето на бързи и спешни пари на заем без залог, без гаранти и без поръчители с бързо и лесно кандидатстване. Отпускането на кредити е двустранен процес, който поражда договорни отношения между банките или финансовите дружества и кредитополучателите.

В хода на погасяването на заемите е възможно всякакво стечение на обстоятелствата – понякога обективни причини възпрепятстват ритмичното издължаване, форсмажорни причини довеждат до просрочие и спиране  връщането на дълга. За да се намали риска за кредитора, при тази ситуация, той търси обезпечаване на своето вземане.

Залозите осигуряват защита на банките и финансовите дружества при несъстоятелност на техните длъжници. Залозите могат да бъдат учредени: върху дълготрайни материални активи – машини, съоръжения, оборудване, върху транспортни средства, върху депозити по сметки, върху парични средства превеждани по сметка от работна заплата или от други доходи, вземания от трети лица, безналични ценни книжа, други ценности, готова продукция, стоки в оборот, дружествени дялове, регистрирани марки, промишлени дизайни и други.

Кредитополучателя може да ползва в своята дейност с грижата на добър стопанин учредения залог, а кредитора има право да проверява неговото състояние.

Учредяването на залог е своеобразна гаранция за възвръщаемост на дължимите парични средства. Когато теглите кредит не винаги имате възможност да направите подходящ залог. Затова ще предложим на Вашето внимание предоставянето на пари на заем без залог от финансови дружества  за бързи кредити и банки.

УниКредит Булбанк – „Бързо кредит”

 • Заем без обезпечения, без залози.
 • Кредит без превод на работна заплата.
 • Без поръчител.
 • Валута лева, размер от 500 до 10000, срок за погасяване от 3 до 72 месеца.
 • Кандидатствате онлайн, по телефон или в удобен клон на банката, само с лична карта, получавате отговор до 2 часа.
 • Онлайн бързи кредити от банки с фиксиран лихвен процент за целия период на кредита, стойността на лихвата зависи от размера на сумата и срока за нейното погасяване.
 • Такси според тарифата на банката.
 • Има възможност за сключване на застраховка със застраховател партньор на банката.
 • https://www.unicreditbulbank.bg/

Обединена Българска банка – Потребителски кредит с фиксирана лихва

 • Спешни пари на заем без залог и без обезпечение.
 • Заем без превод на работна заплата.
 • Кредит без поръчител.
 • Размер от 500 до 20000 лв, срок за погасяване от 6 до 60 месеца.
 • Бързо и лесно кандидатстване.
 • Фиксиран лихвен процент за целия период на кредита.
 • Няма такса за кандидатстване, има такса за кредитна оценка и за сметката обслужваща кредита, има такса за предсрочно погасяване.
 • Погасяване на кредита – на равни месечни вноски, за целта може да използвате и банкомат на ОББ.
 • Има възможност за сключване на застраховка „Защита на кредита”.

Ти Би Ай Банка – Кредит бързи пари

 • Заем без поръчители, гаранции и залози.
 • Размер от 300 до 10000 лв, срок за погасяване от 3 до 36 месеца.
 • Минимум документи и бърз достъп до средства в брой.
 • Кандидатствате онлайн, по телефон или в удобен офис.
 • Погасявате по всички познати начини.

Вивус

 • Без гаранти, поръчители или залози, не е необходимо да доказвате своите доходи, не е нужно да работите на трудов договор.
 • Размер от 50 до 1 300 лв, срок за погасяване 30 дни, може да удължите срока, може да теглите допълнителна сума.
 • Одобрение до 15 минути и получавате парите веднага по банков път или на каса Изипей – бърз Изипей Кредит.
 • Условия за отпускане на онлайн кредит: навършени 19 години, да предоставите необходимата искана информация и да отговаряте на минимални кредитни изисквания.
 • Всеки първи заем е напълно безплатен – сума до 400 лв, период на връщане от 5 до 30 дни, връщате толкова, колкото сте взели.
 • Няма такси за кандидатстване и усвояване, няма такси и комисиони за предсрочно погасяване.
 • Индивидуални условия и специални отстъпки за коректни клиенти, работно време 7 дни в седмицата, в почивни и празнични дни.
 • http://vivus.bg/

Микро Кредит  – CrediHome

 • Размер от 200 до 3 000 лв, срок за погасяване от 9 до 48 седмици или от 3 до 12 месеца.
 • Заем само срещу лична карта, без изискване за обезпечения, залози или поръчители.
 • Трябва да сте навършили 18 години, няма ограничение за максимална възраст, не е необходимо да доказвате доход.
 • Кандидатствате чрез онлайн заявка, по телефона и в офис на дружеството.
 • Получавате парите в брой, изплащате заема на кредитен консултант, в офис или по банков път.
 • Фиксирана лихва и равни погасителни вноски.
 • Обслужване от персонален кредитен консултант.

БНП Париба – Кредит за лични цели

 • Пари на заем без залог от 800 до 30000 лв, срок за погасяване от 6 до 84 месеца на равни погасителни вноски.
 • Не се изисква обезпечение от залози или поръчители.
 • Лесни кредити онлайн с фиксирана лихва за целия период на заема.
 • Няма скрити такси и комисиони, има такса ангажимент.
 • Има онлайн кредитен калкулатор за да направите своите изчисления и да сте наясно предварително с дължимите суми.
 • Начини за погасяване – безплатно с КешТерминал, през банкомат, в партньорски банки, на каса в Изипей и други.
 • Маже да сключите застраховка: „Защита на плащанията”, за нежелани събития и трудни моменти.