Какво е Преструктуриране на Кредит и Какви са Предимствата Му?

Същността на преструктурирането на кредитите е предоговаряне на условията,  промяна в клаузите на договора за отпуснатия заем. Това е сложен и важен процес, който има смисъл само ако направените промени са в интерес на кредитополучателя. На тази страница ще разгледаме какво е преструктуриране на кредит и какви са предимствата, особености и варианти за преструктуриране.

Преструктурирането на кредитите, цялостната промяна, която се извършва включва няколко и различни действия – може да удължите срока, може да промените лихвата, може да рефинансирате кредита, да обедините всички задължения в едно, или да предприемете други действия, които изцяло изменят облика на досегашните Ви кредити.

Когато ще предоговаряте условията по заемите Ви е нужно много задълбочено и аналитично да съпоставяте предлаганите оферти в условия на конкуренция от различните банки и финансови дружества, които отпускат кредити, за да изберете най – ефективните решения за Вас.

Обмислете и преценете дали за Вас като кредитополучатели ще има реална изгода от преструктурирането на кредитите и тогава пристъпете към това действие.

Предоговаряне на условията на отпуснат вече заем много често в практиката се налага тогава, когато кредитополучателите са изпаднали в неблагоприятна финансова ситуация, която води до необслужване на отпуснатите кредити, до просрочие и неплащане на поетите задължения.

Реална последица е влошаването на кредитната история и кредитното досие до които имат достъп регистрираните в Централния регистър банкови и небанкови дружества, Вие ставате неизряден платец, ще плащате наказателни лихви и глоби, неустойки, такси свързани с уведомяването Ви, загубвате възможността да теглите нови кредити.

За да избегнете всичко това, ще Ви насочим на какво да обърнете по-голямо внимание при когато извършвате преструктуриране на кредит.

 • Лихвата по кредитите – тя е фиксирана, постоянна за целия период на кредита /тази лихва създава известна яснота, можете да планирате и реално да разпределите разходите си/, или променлива – формирана от базов лихвен процент и надбавка за кредитора. В условията на динамична икономика и бързо изменящи се условия на кредитния пазар, когато предоговаряте кредита може да се възползвате от по-нисък лихвен процент, което ще бъде във Ваш интерес и ще намали като цяло цената на кредита, който ползвате.
 • Такси и комисиони. Те са съществена част от разходите по кредита и могат да утежнят тяхната стойност. Изяснете си произхода на допълнителните разходи, таксите за обслужване и управление на кредита, за предсрочно погасяване.
 • Размер и дата на падеж на погасителните вноски. Запазете същия размер или намалете размера на погасителните вноски, изберете удобна дата в която ще е сигурно, че сте получили очакваните си доходи.
 • Срок за погасяване на заема. В зависимост от Вашите индивидуални финансови възможности, може да намалите срока за изплащането на заема, което ще спести оскъпяване.
 • Кредитите трябва да са прозрачни и ясни, да няма двусмислени текстове, скрити клаузи, дребен шрифт или завоалирани изрази.
 • Трябва винаги да сте наясно с движението на средствата по Вашия кредит, да знаете реалното състояние, да имате информация по телефон, имейл, СМС, чрез клиентски акаунт или в офис на компанията кредитор. Трябва да сте сигурни и спокойни, че можете да получите официален документ, валидно удостоверение за задължения или липса на такива.
 • Застраховки. Обикновено те са за сметка и от името на кредитополучателя и в полза на кредитора, за да намалят кредитният му риск.

Вариант да преструктурирате кредита си е да удължите неговият срок. Ако предварително сте подписали договор да върнете заема за точно определено време, но не получите очакваните доходи за периода, или не сте планирали правилно финансите си, може да се обърнете към кредитора да Ви удължи срока за възстановяване на парите. Дружества, които предлагат тази възможност са:

 • Вивус – може да удължите срока на своя заем с 7, 14 или 30 дни, като заплатите такса за удължаване. Компанията предлага и бързи кредит без лихва.
 • Кредисимо – може да удължите периода на изплащане неограничен брой пъти. Ако на датата на падежа нямате пари да платите цялата вноска, може да платите само оскъпяването. Така ще подновите заема си с първоначалния заявения период на плащане.
 • Фератум и Бърза каса – срокът за удължаване е 7, 15 или 30 дни. Заемополучателят дължи определена такса в процент от заетата сума, за всяко отделно удължаване в зависимост от броя на посочените дни.
 • Вива кредит – можете да заявите удължаване на срока на място в офисите или по телефона. След извършване на оценка на кредитополучателя и одобрение срокът на Вашия бърз кредит ще удължен с още един период.
 • Кредимакс – има възможност за удължаване на срока на кредита – начислява се такса, която се плаща предварително и в пълен размер.
 • Кешбокс – ако изпитвате временно затруднение с плащането на някоя вноска в уречения срок, пускате искане за преструктуриране. Допълнителна сума не се превежда, а задължението се разсрочва за желан от Вас период.
 • Профи Кредит – ако изпаднете в затруднение, ако загубите работата си, може да намалите размера на вноската, може да удължите срока, може да отложите месечната си вноска.
 • Кредит Инс – за да избегнете просрочие може да внесете единствено дължимата за месеца лихва, като договора Ви за останалата сума ще бъде подновен за нов едномесечен период при същите условия. Компанията предлага кредит веднага с одобрение до минути.

Друг начин за преструктуриране на кредит е неговото рефинансиране. Това е процес свързан с изтеглянето на нов заем с който да погасите стар кредит и да Ви останат пари, които да използвате за Вашите нужди.

Рефинансирането може да направите в същото финансово дружество в което сте теглили предишния кредит или да изберете друго дружество, което предлага по-изгодни за Вас условия. Добре се информирайте за характеристиките на различните кредити предлагани от банки или фирми за бързи кредити, съпоставете ги и изберете най – добрите параметри.

Рефинансиране на бързи кредити предлагат следните дружества – Кредисимо, Фератум, Смайл кредит, Мини заем, Кредихелп, Кредит Инс, Сити кеш кредит, Изи кредит, Рива кредит и други. Почти всички банки предлагат рефинансиране на кредити, но най-добрите условия са в ДСК, УниКредит Булбанк, Тексим банк, Първа Инвестиционна банка, Пощенска банка и други.

Възможност за преструктуриране на кредити е обединяването на задължения в едно – по този начин плащате само на едно дружество, имате само една падежна дата за плащане, имате само една лихва – тоест оптимизирате си приходите и разходите, планирате си финансите по – сполучливо.

Благоприятни оферти за кредит за обединяване на задължения от различни финансови институции има от БНП Париба – с размер от 1 000 до 30 000 лв  и срок на изплащане от 6 до 96 месеца, сами избирате колко задължения да обедините и получавате допълнителни средства при фиксирани условия.

Водещи банки в нашата страна също предлагат обединяване на задължения като вариант за преструктуриране на кредит – УниКредит Булбанк – до 75 000 лв, Обединена Българска банка – Обединен кредит до 20 000 лв, Пощенска банка от 500 до 40 000 лв, Сосиете Женерал Експрес Банка до 50 000 лв, Д Банка до 30 000 лв и  други.