Рефинансиране на Ипотечен Кредит от Друга Банка

Когато става въпрос за кредити за рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка, възможностите са много и различни. От рефинансиране на лоши ипотечни кредити за хора с лоша кредитна история до рефинансиране на жилищен кредит при много изгодни условия и ниски лихви, на тази страница ще Ви покажем различни предложения от водещи банки в България.

Преди това нека да видим какви са стандартните условия за рефинансиране на ипотечен кредит, на които трябва да отговаряте. Попринцип целта на всяко рефинансиране независимо дали става въпрос за жилищни или потребителски кредити е да получите по-изгодни условия и по-ниска лихва. Да плащате по малка месечна вноска или да намалите периода за погасяване на Вашите задължения.

Чрез получаване на по-нисък лихвен процент или удължаване срока на ипотечния Ви кредит, Вие може да спестите хиляди лева. Рефинансирането обаче не е толкова просто. Ако изплащате жилищен кредит и искате да рефинансирате задълженията си, първо трябва да отговаряте на някои важни изисквания:

Каква еВашата Кредитна История – за да получите кредит за рефинансиране на задължения от друга банка, Вие трябва съвестно и коректно да погасявате текущия си кредит в настоящата банка. Трябва да си плащате редовно настоящото задължение. Все пак една банка трудно би Ви отпуснала кредит, ако види в кредитното Ви досие, че Вие не сте редовен платец или че имате лоша кредитна история. Колкото по-добра и чиста кредитна история и кредитно досие имате в ЦКР, толкова по-изгодни и добри условия за рефинансиране ще получите.

Размера на Месечния Ви Доход – освен кредитната Ви история, при рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка, последната ще гледа размера на месечния Ви доход. Колкото по-висок и стабилен доход имате, толкова шанса да получите изгоден лихвен процент е по-голям. В този случай почти е невъзможно да получите жилищен кредит без доказване на доход.

Допълнителни Такси – често при рефинансиране се изисква от кредитополучателя да плати разнообразни разходи и такси за закриване на първия си заем и  за откриване на нов. Тези разходи могат да включват такси за оценка, такси за предсрочно погасяване, предплатени лихви, застраховки, такси за кандидатстване за заем и др. Кредитополучателите трябва да платят тези такси по време на рефинансирането. Проверете внимателно и проучете всички видове такси, които дължите, за да сте не се окаже, че те са прекалено високи и неоправдани.

Разгледахме някои банки, които предлагат рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка и ще ги предложим на Вашето внимание.

Ипочетен кредит за рефинансиране “Улеснение” от Инвестбанк АД

 • Размер на кредита за рефинансиране – до 90% от стойността на предоставеното обезпечение/ипотека.
 • Рефинансиране на ипотечни банкови кредити.
 • Валута на кредита: евро
 • Срок на погасяване: до 30 години.
 • Обединяване на кредити в един, за да оптимизирате месечните си разходи.
 • Възможност за отпускане до 20% над сумата за рефинансиране.
 • Фиксирана лихва за 5 години.
 • Без такса за проучване.
 • Kредитна карта с предварително одобрен лимит.
 • Допълнителни лихвени бонуси за кредитополучатели с осигурителен доход над 2000 лв. месечно.
 • Възможност да ползвате 12 месечен гратисен период по главницата.
 • Възможност да иберете дали погасителните Ви вноски да са анюитетни вноски, равни вноски по главница или намаляващи вноски по лихвата.
 • Индивидуален погасителен план с възможност за различни ежемесечни вноски, в случай че имате сезонност на приходите си.
 • http://ibank.bg

Ипотечен кредит „Дом За Теб“ от Централна Кооперативна Банка

 • Цел на кредита – рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка
 • Ниска лихва.
 • Банката не събира такси за отпускане и усвояване на кредита!
 • Срок на изплащане – до 30 години.
 • Обезпечение – жилищен имот.
 • Условия за получаването на този изгоден кредит за рефинансиране: да имате добър осигурителен доход, да получавате доходите си от безсрочен трудов договор поне от шест месеца при Вашия настоящ работодател, или да упражнявате свободна професия минимум от една година.
 • Процент кредитиране – в зависимост от местонахождението на имота е до 85% от оценката на имота.
 • Много ниски лихви и възможност за допълнителни отстъпки в лихвата.
 • http://www.ccbank.bg

Жилищен Кредит от Райфайзен Банк

 • Отлични условия за рефинансиране на кредит от друга банка.
 • Възможност за фиксирана лихва за първите 5 години.
 • Изгодни и конкурентни лихвени нива, съобразени с Вашия кредитен профил.
 • Максимален рамер на кредита – до 400 000 лева или 200 000 евро.
 • Минимален размер – до 10 000 лева или 5 000 евро.
 • Срок на погасяване на кредита – до 30 години.
 • Висок процент на финансиране – до 85 %.
 • Може да използвате кредита за покупка на жилище, кредит за апартамент и т.н при изгодни лихви.
 • Можеш да кандидатстваш и успоредно за потребителски кредит от банката (ако търсиш най-изгоден потребителски кредит, решението може да е добро).
 • Гратисен период – до 12 месеца, през който плащаш само лихви.
 • Застраховка на кредитни вноски за целия срок на кредита.
 • Удобен онлайн калкулатор, с който лесно и бързо можеш да изчислиш предварително размера на вноската и крайната сума на погасяване, за да се ориентираш предварително в сумите, които ще дължиш.
 • https://www.rbb.bg/bg/