Рефинансиране на Необслужван Кредит

На тази страница ще Ви запознаем с това какво е рефинансиране на необслужван кредит и какви са вариантите в България. Изтеглянето на кредит за задоволяване на различни потребителски цели и неговото успешно и коректно погасяване, са еднакво значими елементи на сложен и важен процес.

За да е резултатна и изгодна тази дейност за двете страни участнички – кредитор и кредитополучател, заема трябва да се усвои и изплати според клаузите регламентирани в договора.

В него заедно с другите характеристики е уточнено и записано обезпечението по кредита: поръчители, ипотека, залози върху имущество или върху парични средства, запис на заповед, ценни книжа, превод на работна заплата или други.

Неразделна част от договора е индивидуалният погасителен план в който са конкретизирани ясно и недвусмислено – срок за връщане, дата на падеж, вид и  размер на погасителната вноска.

Индивидуалният погасителен план се подписва от двете страни, след като е направена прецизна преценка на финансовите възможности, обусловени от доходи и неотменни разходи.

Целта му е да гарантира добросъвестно и спокойно изплащане на задължението по кредита, за да се възвърнат безпроблемно средствата на заемодателя.

По ред причини от най-различно естество, регулярното погасяване на кредита може да се наруши, да се допусне закъснение, просрочие, да се спре плащането и кредита да стане необслужван, да се превърне в лош дълг. Необслужван кредит е заем по който не е извършвано плащане повече от 90 дни.

Необслужваните кредити се отразяват неблагоприятно върху финансовата институция кредитор /намалява доходността и размера на средствата/, върху кредитополучателя /вероятно е загубил работата си, сигурно е изправен пред сериозни трудности, може да е в продължителен болничен/, върху цялата икономика /по-малък растеж и други/.

Кредиторът не остава пасивен при наличие на необслужван кредит, той търси начини за излизане от ситуацията: изпраща напомнящи СМС, обаждания по телефона,  покани за срещи за изясняване на положението, писмена кореспонденция и накрая отнася въпроса в съда, където съдебния изпълнител може да направи запор върху трудовото ни възнаграждение /ако работим на трудов договор/, запор върху недвижимото ни имущество, запор върху движимо имущество или ценни вещи, запор върху банкови сметки и други мерки.

За да избегнем негативните последици, да излезем от неблагоприятното положение, да не загубим дома и имуществото си, възможност да се справим с финансовото неблагополучие е да рефинансираме необслужвания кредит. Рефинансирането като дейност е както знаем, погасяване на стари задължения с нов кредит, изтеглен при по-добри условия.

Ако имаме необслужван кредит и информацията вече е постъпила в Централния Кредитен Регистър на БНБ /където подават данни и черпят такива, всички регистрирани финансово кредитни институции/, нашата кредитна история е влошена, ние сме оформили облика си на некоректни платци, които не са изрядни и имат лошо кредитно досие.

Трябва добре да проучим и осмислим от коя банка или кредитна институция да изтеглим заем и при  какви параметри – годишен процент на разходите, който включва лихви, такси, застраховки, допълнителни разходи, да обърнем внимание на обезпечение, срокове и другите особености на кредита.

Рефинансиране на необслужван кредит е вид спасение от неизплатените задължения, които имаме шанс да покрием, особено ако сме договорили благоприятни условия.

Можем да ползваме консултация от кредитни експерти, за по-добра ориентация, показване на предимства и недостатъци, сравняване на оферти. Ще Ви запознаем с предложения за рефинансиране на необслужвани кредити, за да сме полезни в тази насока.

1. ЛЕННО

 • Рефинансиране на необслужван кредит без обследване на доход, кредитна история, данъчни или други задължения, въпреки изпълнителни дела и възбрани, ако банките отказват да Ви финансират, дори да сте над 65 години, при спешна нужда от пари.
 • Заеми срещу обезпечение на недвижим имот.
 • Размер до 250 000 евро в зависимост от ипотеката, срок за погасяване до 30 години.
 • Онлайн кандидатстване, обсъждане и консултация за условията, след подписване на договор за заем и ипотека, получавате парите по банков път.
 • Становище до 2 часа, много голям процент на одобрени кандидати.
 • Усвояване до 2 500 евро преди ипотеката, за да набавите необходимите документи.
 • Без лихва, ако погасите кредита до 90 дни.
 • Ако сте взели бизнес кредит и редовно погасявате, може при определени условия, да Ви върнат от платената лихва.
 • Ленно предлагат още и кредити за хора с лоша кредитна история, за хора със спешна нужда от пари, кредити за пенсионери без поръчител, пари за данъчни задължения, кредити без доказване на доход и др.

2. КРЕДИТ ГРУП

 • Рефинансиране на необслужван кредит, за всякакви други цели, независимо от кредитната Ви история.
 • Обезпечение – кредит срещу ипотека. Безплатна оценка на имота – апартамент, къща, магазин, склад, офис, парцел, земеделска земя.
 • Размер от 7 000 до 100 000 лева, срок за погасяване от 3 месеца до 7 години.
 • Предварително одобрение още същия ден. Усвояване за 5 работни дни.
 • Фиксирана лихва за целия период. Кредитът е безлихвен, без такси или друго оскъпяване, ако го ползвате и погасите до 3 месеца. Олихвява се само усвоена сума, за периода за който се ползва.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *