Рефинансиране и Обединяване на Кредити

Ще Ви запознаем с 5 предложения за теглене на кредити за рефинансиране и обединяване на кредити и задължения, тъй като на много от нас ни се налага да потърсим такива заеми.

Рефинансиране на заем може да направите в същата банка, от която сте изтеглили първия заем или в друга банка. Важното е лихвите и условията по кредита за рефинансиране да са по-добри от тези на стария Ви заем.

1. ИНВЕСТБАНК – Ипотечен кредит за рефинансиране „Улеснение”

 • Предназначение – за рефинансиране на целеви и нецелеви банкови кредити; за оптимизиране на плащанията по кредити, чрез обединението им в един заем, или за да увеличите семейния бюджет. Възможност да получите допълнително до 20% над сумата предвидена за рефинансиране.
 • Специален, нисък лихвен процент. Преференции и отстъпки при: получаване на дохода по сметка в банката,  плащане на услуги чрез банката,  ползване на електронно банкиране и други.
 • Няма такси за отпускане и управление. Има такса за проучване, платима на 2 пъти.
 • Постигате намаляване на месечните разходи за вноски по кредити.
 • Бонус: кредитна карта с предварително одобрен лимит.
 • Валута – лева или евро, размер на финансиране: до 80% от стойността на предоставеното обезпечение.
 • Възможност за гратисен период по главница – 12 месеца.
 • Обезпечение по кредита – имот. Изисква се застраховка при одобрена от банката компания.
 • Срок за погасяване – до 15 години за кредити в лева и до 30 години за кредити в евро.
 • Избирате вида на погасителните вноски между равни и намаляващи или плащате по индивидуален погасителен план.

2. ТЕКСИМ БАНК – Потребителски кредит за рефинансиране

 • Валута: лева или евро, размер до 50 000 лева
 • Бързи пари с одобрение до 2 часа. Парите се усвояват в деня на подписване договора за кредит.
 • Получавате и допълнителна сума за текущи или планирани разходи.
 • Гъвкави условия на кредитиране – без обезпечение; с поръчители; с превод на работна заплата.
 • Изисквания за отпускане – пълнолетни, дееспособни, български граждани до 68 години, с доходи от трудов договор или приравнен, свободна професия, пенсия за осигурителен стаж и възраст, с добра кредитна история.
 • Променлива, атрактивна лихва. По-ниска при превод на работна заплата или при осигуряване на поръчителство.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит и такса за откриване и обслужване на разплащателна сметка.
 • Възможност за застраховка „Живот”- по желание и за сметка на кредитополучателя.
 • Срок за погасяване до 10 години.
 • Кредит на вноски с погасяване на равни месечни вноски.

3. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА – Обединен кредит

 • Обединявате всички задължения в едно при изгодни финансови условия, погасявате само една вноска.
 • Размер до 20 000 лева, срок за погасяване до 10 години.
 • Минимум документи: лична карта, молба-декларация за отпускане и удостоверение за задължения към други банки.
 • Променлива лихва.
 • Няма такса за кандидатстване, има такса за кредитна оценка и по сметка, обслужваща кредита.
 • Възможност за активиране на застрахователна програма „Защита на кредита”.
 • Не се изисква превод на работна заплата.
 • Изплащате на равни месечни вноски, може и чрез банкомат на ОББ.

4. БНП ПАРИБА – Кредит за обединяване на задължения

 • Оптимизирате бюджета си, като обедините всичките си задължения към различни финансови институции в едно, получавате допълнителни средства.
 • Размер до 80 000 лева, срок за погасяване до 96 месеца.
 • Безплатна финансова консултация, достъпно кредитиране.
 • Не се изискват поръчители.
 • Фиксиран годишен лихвен процент.
 • Възможност за застраховка „Защита на плащанията”.

5. ЕКСПРЕСБАНК – Кредит „Компакт”

 • Спестявате време и средства, като обедините задължения в едно.
 • Размер до 50 000 лева, срок за погасяване до 10 години.
 • Кредити без поръчител поръчител.
 • Фиксиран лихвен процент за кредити в лева.
 • Има такса за одобрение и месечна такса за обслужване на разплащателната сметка.
 • Необходимост от застраховка „Живот”.
 • По-малка месечна вноска, по-малко разходи.

Когато теглим кредит и договаряме елементите му, е необходимо да се съобразим с редица обстоятелства, за да си гарантираме благоприятни и изгодни параметри.

В динамичното време в което живеем, финансово икономическите условия се променят, не винаги според нашите очаквания и прогнози.

Ето защо кредита трябва е с гъвкави, подлежащи на предоговаряне характеристики, за да отговаря на новите моменти, да е в синхрон и единство с последните тенденции и промени.

Такава възможност предвиждат кредитите за рефинансиране и обединяване на задължения. Рефинансирането е свързано с изтегляне на нов кредит за  покриване на стари задължения при промяна на предишните условия с по-добри и по-ефективни.

Рефинансиране на кредит може да се осъществи в същата банка или в друга, важно и задължително е новият кредит да е изтеглен при изгодни условия – може да промените валутата на кредита, вида на лихвата, обезпечението, може да намалите или увеличите месечните вноски, може да промените срока и начина на плащане, датата на падеж, или да намалите годишния процент на разходите като си спестите някои такси и комисиони.

Обединяването на задълженията по кредити като процес е свързан с плащане на само една вноска, на една дата, на една лихва и главница.

Рефинансиране и обединяване на кредити трябва да Ви гарантира,  да Ви осигури промяна на условията във Ваша полза, в противен случай те са  безсмислени, несъстоятелни и ненужни.

При рефинансиране и обединяване на кредити може да получите и допълнителна сума пари, която да използвате за реализиране на плановете си.

След усвояването на средствата по кредит, който сме изтеглили, не трябва да се успокоим и единственото ни задължение да бъде добросъвестно му погасяване.

Трябва да следим промените, политиката на различните финансово-кредитни институции, за да сме информирани за лихви, такси, комисиони, допълнителни разходи и тяхното движение, да сме финансово грамотни.

Трябва да сме добре подготвени, знаещи, мотивирани и да искаме промяна на условията с по-добри, това можем да постигнем с  рефинансиране и обединяване на кредити.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *