Трябват Ми Спешно Пари. Какво да правя?

В забързаното ни ежедневие, често се случва да ни трябват спешно пари на заем за да покрием непредвидени разходи, да изкараме до заплата, или ни трябват бързо 1000 лева онлайн за да направим изгодна покупка, да се възползваме от промоционална услуга и т.н.

Да не говорим, че има и дори случай в които ни трябват спешно 5000 лв. за да покрием неотложна нужда и то без залог и без високи и непосилни лихви.

Имаме и ежемесечни битови разходи, които не търпят отлагане, имат срокове за плащане, а работната заплата или доходите ни закъсняват поради неблагоприятни финансови причини.

Какво да правим когато ни трябват спешни пари за неотложни нужди? Ще Ви предложим няколко варианта, съпоставете условията и параметрите и изберете най-подходящия за Вас:

1.Може да изтеглите бърз заем от финансово дружество.

Популярни фирми за Бързи Кредити Онлайн
Кредитодател Първи Кредит Без Лихва Максимална Сума Време За Отговор Website
ДА - до 600 лв. 1500 лева 15 мин. www.vivus.bg
ДА - до 700 лв. 3000 лева 10 мин. www.ferratum.bg
Да - до 600 лв. 2000 лева 7 мин. www.credissimo.bg
Да - до 3000 лв. 3000 лева 30 мин. https://credinet.bg

Това са спешно пари, отпуснати за покриване на всякакви потребителски нужди. Фирмите които предоставят бързи заеми притежават удостоверение за регистрация в Централния регистър на БНБ и удостоверение за администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни – само така се чувствате сигурни и защитени.

Бързите заеми предоставят наистина спешно пари, одобрението за тях е от 6, 7, 10, 20, 30 минути до 1 час. Не само времето за одобрение е кратко, процедурата за отпускане е опростена, улеснена, елементарна и изискванията за получаване на бързи кредити за опростени максимално.

Подавате заявление за кредит онлайн, по телефон, чрез СМС – спестявате си разкарване и чакане по офиси, транспортно време. Има финансови компании, които искат минимум документи когато Ви трябват спешно пари – само лична карта, не се налага да посещавате инстанции и да ги набавяте, постигате  дискретност, не е нужно да афиширате, че имате парични затруднения.

Има финансови дружества, които предлагат услуга – кредит у дома – фирмени консултанти Ви консултират безплатно, дават Ви парите и после взимат погасителните вноски. Преди да пристъпите към решението да изтеглите бърз кредит, Вие сте наясно с размера който Ви е необходим, съобразили сте се със своите финансови възможности за неговото погасяване.

За да проверите каква сума като цяло дължите и как ще я върнете, може да използвате кредитен калкулатор, които Ви ориентира с точност и прецизност.

Повечето фирми за бързи кредити предоставят парите в пълният им размер, веднага след одобрението и подписването на договора  за заем, може да ги получите и върнете по най-удобния за Вас начин – по банков път, на каса в брой в Изипей, чрез банкомат, Кеш терминал, с пощенски запис, в офис на компанията – кредитор, или в комфорта на Вашия дом.

Ако добре познавате кредитния пазар и фирмите отпускащи бързи кредити, спокойно може да изберете ясен и прозрачен кредит при най-благоприятни условия. Парите които Ви трябват са спешни, нямате време да търсите поръчители – има такива дружества, които ще Ви отпуснат без никакво обезпечение, не са необходими поръчители, гаранти, съдлъжници или банкови гаранции.

Голямо улеснение е т.н. бърз кредит без трудов договор и без доказване на доход, тук не е нужно да работите на постоянен трудов договор, не трябва да показвате нетно трудово възнаграждение 6 или 12 месеца назад, може да сте безработни, пенсионери, студенти, може да сте в отпуск по майчинство.

Когато Ви трябват спешно пари, изгоден вариант е да изтеглите са първи кредит без лихва –  при 0% лихва, без никакви такси и други видове разходи, без никакво оскъпяване, връщате толкова, колкото сте взели. Това са първите кредити на няколко финансови дружества за бързи кредити отпуснати до определен размер и върнати за определен срок.

Лесна и достъпна е услугата бърз кредит, когато са Ви нужни спешни пари веднага. Предвидили сте и сте планирали всичко, решили да изтеглите бърз кредит, но ако нещо неприятно се случи и Вие сте в затруднение – може да удължите срока на кредита, може да намалите размера на погасителните вноски, може да изтеглите нов заем преди да сте изплатили предишния, може да рефинансирате заема, може обедините задължения или да предоговорите условия.

Не без значение е, че при отпускането на бързи кредити винаги може да сте наясно с движението на парите, да сте информирани за тяхното състояние, за наличност и задължение.

2.Може да изтеглите кредит от банка.

Това са най-сигурните и гарантирани заеми. Тук клаузите на договора са ясни и конкретни. Това са за кредити с по-голям размер и по-дълъг срок на изплащане, с по-ниска цена на финансиране, с по-ниски лихви, с по-ниска цена на кредита като цяло.

В сравнение с финансовите дружества за бързи кредити, банките са по – консервативни, те не са толкова гъвкави и мобилни. Кредитите не са толкова лесно достъпни, особено ако имате лоша кредитна история и не толкова чисто кредитно досие.

Ако имате просрочени задължения, ако не си плащате редовно погасителните вноски, или не спазвате датите на падеж, не разчитайте на кредит от банка. Одобрението е до няколко часа, документите, които се изискват за отпускането на кредит са повече, банките внимателно проучват източниците Ви на доходи и дали те са постоянни и регулярни, за да намалят риска от неиздължаване на парите.

При този вариант, не може толкова бързо да получите спешно пари, но в сравнение с предходния е по-изгоден за Вас вариант.

3. Може да поискате заем от частно лице или фирма.

Ако Ви трябват спешно пари и сте принудени да постъпите така, ще Ви обърнем внимание на някои рискове които крият този вид заеми, за да Ви предпазим от тежки последици.

Не взимайте заем от частно лице, което предоставя пари, ако няма валидно удостоверение за регистрация, няма офис в който да работи, няма официални телефони и сайтове, не е лицензирано или оторизирано.

Вие предоставяте лични данни и информация за себе си и трябва да сте убедени, че няма да бъде злоупотребено с тях. Изключително внимание обърнете на документите, които подписвате при отпускането на заема, четете внимателно договора, проверете за скрити клаузи и дребен шрифт, вижте какъв е размера на лихвата – много висока при този вид заеми, какви други допълнителни разходи се плащат, какви залози Ви искат, обезпечения, дали ще подписвате запис на заповед и в какъв размер.

Запознайте се подробно с начина по който ще погасявате заема, погасителния план, стойността на погасителните вноски и срока за тяхното издължаване. Добре е ако има възможност да присъства компетентно лице – адвокат, когато подписвате документи, за да сте сигурни, че няма да Ви подведат, че договора е правно издържан и недвусмислен, че няма скрити условия и текстове.

Каквото и да правите внимавайте много. Понякога когато сме притиснати от време и ни трябват спешно пари, пропускаме да видим високите лихви, скритите такси, и други неизгодни финансови условия. Това може още повече да утежни Вашата финансова ситуация.

Преди да изтеглите каквито и да е спешни пари на заем, винаги проверявайте внимателно всички условия и сравнявайте варианти.