Съвети За Теглене На Бързи Кредити

В условия на финансова криза, често пъти заплатите се бавят, а Вие имате спешна нужда от пари, предстоят Ви неотложни плащания, извънредни ситуации се стоварват върху Вас или имате планирани разходи, които няма как да покриете.

Тогава прибягвате до теглене на бързи кредити, които са отпуснати лесни и спешни пари за удовлетворяване на всякакви потребителски цели. Тази страница съдържа полезни съвети, за да се спасите от некоректни фирми за онлайн заеми.

Спешните онлайн кредити са налагаща се и непрекъснато развиваща се услуга, сериозен бизнес, който правят определени нефинансови дружества.

Популярни фирми за Бързи Кредити Онлайн
Кредитодател Първи Кредит Без Лихва Максимална Сума Време За Отговор Website
ДА - до 600 лв. 1500 лева 15 мин. www.vivus.bg
ДА - до 700 лв. 3000 лева 10 мин. www.ferratum.bg
Да - до 600 лв. 2000 лева 7 мин. www.credissimo.bg
Да - до 3000 лв. 3000 лева 30 мин. https://credinet.bg

Взимате бързи пари за кратък период от време и трябва да ги върнете обратно с дължимите лихви, такси и други разходи. Иначе ще има сериозни последствия от неплащане на бързи кредити за Вас.

За да се справите с паричната криза в която сте изпаднали, трябва сериозно да проучите кредиторите, да съпоставите параметрите на кредитите, да прецизирате условията при отпускане, да имате предвид, че това са краткосрочни финансови решения и да не правите дългосрочни проекти.

Много трудно е да направите своя правилен избор и да се доверите на определена компания. А понякога е трудно и да покриете всички изисквания за получаване на бързи кредити. За да имате изгода от бързия кредит, трябва да го управлявате и разходвате правилно, трябва да обмислите всяко свое действие, за да избегнете лоши последствия.

Какво да направите, за да е защитен максимално Вашият интерес? Как да изтеглите кредит при най-благоприятните за Вас условия?

Как да сте сигурни, че ще имате полза, а не обратен ефект и заробващи условия, които често се получават при теглене на спешни кредити за лица с лошо ЦКР или когато сте отчаяни и Ви трябват спешно пари за заем и тогава не мислите за високите лихви и скритите такси.

Ще си позволим да Ви дадем някои съвети при теглене на бързи кредити, за да се спасите от некоректни фирми.

  • Проучете детайлно дали кредитора който сте избрали е легитимен доставчик на тази услуга и има ли подходящите документи и разрешителни. Кредиторът трябва да е регистриран в Централния регистър на БНБ като финансово дружество и трябва да има удостоверение за регистрация. Вие предоставяте лични данни и те трябва да са защитени, за да е гарантирана Вашата сигурност. Абсолютно задължително е да сте убедени, че дружеството отговаря на критериите  за поверителност и конфиденциалност, че има стриктни правила за боравене с лична информация, за законосъобразност и отговорност при съхранението на данните. Финансовото дружество трябва да е регистрирано по Закона за защита на личните данни и да има удостоверение. Добре е да се информирате кое е дружеството с което ще работите, къде е неговото седалище, кой е предметът на неговата дейност, има ли офиси, сайт, кои са неговите партньори и бизнес среда, хубаво е да е обвързано с по-големи и сериозни фирми. Важно е да проверите колко бързо финансовото дружество може да Ви отпусне парите и дали веднага след одобрение и подписване на договора за кредит ще ги получите, това е показател дали то разполага с налични пари и как покрива собствените си рискове. Обърнете внимание на обслужването – дали кредитните специалисти са компетентни, дали са вежливи и дали имат уважително и отговорно отношение към Вашите финансови потребности. Ако ще посещавате офис, там трябва да Ви приемат без притеснения, спокойно и уверено, Вие трябва да сте доволни и при затруднение отново да ги потърсите.
  • Кандидатстването за бързи кредити е по най-различни начини – подберете най-удобния за Вас, дали ще го направите онлайн, по телефон, дали ще отидете в офис за да се ориентирате в обстановката, дали у дома ще приемете съответните специалисти или на друго удобно за Вас място, Вие ще направите избора. Търсете лесно кандидатстване с опростена процедура и минимум документи. Някои компании предлагат кандидатстване само и единствено с лична карта. Това Ви спестява нерви и време, няма да се налага да посещавате инстанции да търсите поръчители, гаранти , да залагате имущество, да подписвате запис на заповед и други. Няма да се наложи да информирате и да искате документи от работодатели –това прави кредитите наистина дискретни.
  • След одобрение, което е различно за фирмите кредитори, но е достатъчно бързо и варира от 5-6-10-20-30 минути се пристъпва към сключването на договор. Много внимателно четете и препрочитайте клаузите на договора, търсете скрити текстове, дребен шрифт, двусмислени изрази, недомлъвки и прикрити изречения. Договорът трябва да е ясен и конкретен, разбираем и достъпен. Подпишете само ако сте уверени, че всичко Ви е известно предварително и не очаквате никакви изненади.
  • Бързите кредити се отпускат в лева или тяхната равностойност в евро, размерът им най-често варира от 50 до 3 000 лв за срок на погасяване от 6 до 18 месеца. Имате възможност за избор на размер и срок за погасяване, предлага се услугата електронен калкулатор. Нашият съвет е да проиграете различни варианти с него, за да изберете най-подходящия за Вас, като се съобразявате, че дългия срок и високия размер оскъпяват кредита, важно е точно да изчислите и вярно да се съобразите с Ваши доходи и разходи, за да изберете оптимална дата на падеж и поносим размер на погасителна вноска. Помислете как да издължите заема, как Ви е най-удобно – седмично, на 15 дни, или месечно. Ние считаме, че най-добре е погасяването чрез месечна погасителна вноска, което позволява регулиране на приходи и разходи.
  • Лихвите по бързите кредити са високи и това ги прави скъпи. Запознайте се с лихвите и направете сравнителен анализ, трябва да знаете цената на услугата, която ще ползвате. Лихвите са два вида – фиксирани и променливи. Фиксираната лихва Ви дава възможност за целия период на кредита, да предвидите точно колко ще са Ви разходите, за да може да ги планирате и посрещнете. Променливата лихва се формира от пазарен лихвен индекс, който е непостоянен и надбавка за дружеството кредитор. В този случай по-трудно се прогнозира как ще се промени икономическата база и как това ще повлияе върху Вас. Има компании, които отпускат кредити с 0% лихва, 0 такси, без никакво оскъпяване, върнати за определен период от време. Това са първите кредити на някои дружества и варират от 300 до 1500 лв, върнати в рамките от 15 до 30 дни. Ако Ви устройва размера и може да се справите със срока изтеглете такъв кредит.
  • Обезпечението по бързите кредити, никак не е маловажно. Някои бързи кредити, особено тези които се отпускат на по-голяма стойност се обезпечават с поръчители, гаранти, съдлъжници, ипотеки върху недвижим имот, банкови гаранции и други. Към поръчителите има много изисквания на които трябва да отговарят и трудно ще намерите – да са назначени на безсрочен трудов договор, да имат постоянни и доказуеми доходи, да не са поръчители по други заеми, те самите те да нямат кредити, да имат чисто кредитно досие. Банковата гаранция е обикновено от партньор на дружеството кредитор и се заплаща. Обърнете внимание на исканото обезпечение от фирмите кредитори, има дружества, които не търсят поръчители и заложи. Преценете правилно възможностите си, имате ли такива познати, които да отговарят на толкова условия.
  • Задължително проучете и сравнете таксите, комисионите, допълнителните разходи, има ли такси за предсрочно погасяване. Има дружества, които отпускат кредити без такси за кандидатстване, за движение и управление на кредита, без месечни такси за обслужване на сметки, без такси при внасяне на погасителните вноски, без такси за предсрочно погасяване. Таксите допълнително оскъпяват бързите кредити и добре е да си ги спестите или да ги избегнете.
  • Информирайте се какви допълнителни услуги предлагат финансовите дружества. Изберете компания която рефинансира кредитите, която удължава срока за погасяване, която предоговаря и преструктурира условията по кредитите, проверете дали може да теглите друг кредит преди да сте изплатили предишния. Всичко това е необходимо, защото не знаете как ще се стекат обстоятелствата, дали няма да се окажете в неблагоприятна финансова ситуация. Защита създават и някои застраховки които се предлагат при риск от безработица, при временна нетрудоспособност, при продължителен болничен лист и други.
  • Считаме, че във всеки един момент, Вие трябва да сте наясно със състоянието на Вашия кредит, на Вашите пари. Изберете дружество което дава такава информация при поискване от Ваша страна, издава удостоверения и справки за липса на задължения по имейл, чрез клиентски акаунт, при посещение в офис. Винаги трябва да сте спокойни, да се чувствате комфортно.