Условия За Ипотечен и Жилищен Кредит: Изисквания и Документи

В България не е толкова лесно да се извърши теглене и отпускане на жилищни и ипотечни кредити от банки. Има списък с изисквания, документи и условия за ипотечен кредит, на които трябва да отговаряте.

Колкото по-добре отговаряте на тези изисквания, толкова шансът Ви за по-изгодни и ниски лихви е по-висок. Ако имате налице всички необходими документи и чиста кредитна история, то може да изтеглите бързо и лесно кредит с ипотека.

На тази страница ще Ви представим списък със стандартните необходими изисквания и условия за жилищен кредит или за друг вид ипотечен кредит. Освен стандартни има и по-рядко срещани условия за получаване на кредит в зависимост от вида на заема и Вашето финансово положение.

Да имате постоянни доходи

Необходимо е да докажете, че получавате регулярно доходи всеки месец. Тези доходи са предимно от трудов договор. Добре е да сте назначени на постоянен (безсрочен) трудов договор от поне 6 месеца. Трудов договор на изпитателен срок няма да бъде приет.

Трябва да представите трудов договор от работодател за да види банката Вашето брутно и нетно възнаграждение за последните 6 или 12 месеца.

Трябва да представите и служебни бележки от фирмата в която работите, която удостоверява размера на Вашата месечна работна заплата. Може да Ви искат и Годишна данъчна декларация по чл. 55, за да се видят всички Ваши реалните доходи за една календарна година.

Жилищен кредит без доказване на доход е невъзможно да се намери от банка. Може би от друга финансова институция, но лихвите и условията там може да са изключително високи, направо заробващи.

Ако не работите на трудов договор, но имате регулярни доходи от друга дейност (например притежавате акции, получавате високи доходи от наем и др.), някои банки биха приели и доказателство за тези доходи.

Чиста кредитна история и кредитно досие

Чистата кредитна история означава, че Вие сте редовен платец, които си погасява своевременно всики задължения. Вашата кредитна история се съдържа в Централния Кредитен Регистър на БНБ.

В нея се вписва всяко Ваше закъсняло плащане или пропускане на плащане на месечна вноска. Една от първите задачи на всяка банка е да провери Вашето кредитно досие, за да види дали сте рискован клиент за нея или не.

Колкото по лоша кредитна история имате толкова риска за банката е по-голям, следователно банката ще Ви начисли и по-висока лихва за да покрие този риск. Шанс за най-ниски лихви по ипотечни кредити имате, само ако Вашата кредитна история е чиста.

Имайте предвид също, че една кредитна история се изчиства около 5 години след погасяването на всичките просрочени задължения.

Информацията за състоянието на Вашата кредитната история може да получите като подадете заявление по образец в БНБ.

Внесени осигуровки

Това също е едно от необходимите условия за ипотечен кредит. За да Ви се разреши теглене на кредит, трябва всички задължителни осигуровки да са Ви внесени за съответните месеци назад.

Размера на Вашия месечен доход

Тук се гледа съотношението между Вашия месечен доход и размера на месечната вноска, която трябва да внасяте, за да погасявате кредита си. Това е едно от най-важните условия за ипотечен кредит.

Съотношението месечен доход/ месечна вноска не трябва да надвишава 40-60% в зависимост от изискванията на конкретната банката.

Изисквания по отношение на минимална възраст:

Повечето банки искат да имате навършени 21 години, за да сте в зряла, и трудоспособна възраст. Може да срещнете и банки, които ще имат изисквания да сте навършили 23 години.

Към това условие трябва да добавим и изскването от много банки за получаване на кредит да имате поне една година трудов стаж.

Възраст при изтичане срока на кредита

Това е едно от ключовите условия за теглене на жилищен кредит. Банките обикновенно искат при истичане на срока на кредита да сте на максимална възраст до 65 или 70 години.

Първа по ред ипотека върху недвижимия имот

Това е допълнително, а не задължително условие за теглене на ипотечен кредит, но все пак има много банки в България, които го изискват.

Това изискване означава, че няма други ипотеки върху имота, който ще използвате за да ипотекирате искания от банката кредит.

Условия и изисквания за обезпечение

Тъй като ще теглите ипотечен кредит, а те са за големи суми, едно от най-важните условия за отпускане на кредит, е да го обезпечите.

В зависимост от рамера на сумата и целта на кредита банките могат да Ви поискат различни условия за обезпечение: ипотека на закупувания с кредита имот, ипотека на друг имот, имуществена застраховка на обезпечението, застраховка „Живот” на кредитоискателя, други финансови обезпечения.

Цел на кредита

Ипотечните кредити са целеви кредити, т.е банките задължително ще Ви питат с каква цел искате да изтеглите ипотечен кредит.

Целите могат да са различни – жилищен кредит за покупка на жилище, ипотечен кредит за строителни и ремонтни дейности на вече запупен имот, рефинансиране на други ипотечни кредити, покупка на магазин, гараж, офис и т.н.

Посочените по-горе изисквания и условия за ипотечен кредит са най-често срещаните. В зависимост от банката и размера на кредита, които искате може да има и други изисквания, допълнителни документи, оценки на имот и т.н.

Ако не отговаряте на едно или повече от горепосочените условия за жилищен кредит, може да Ви бъде отказано правото за получаване на ипотечен кредит от редица банки в страната ни.