Финансиране На Стартиращ Бизнес

Ако се чудите кои са възможностите за финансиране на стартиращ бизнес в България, отговорът е, че те не са малко. Съществуват различни опции – европейски програми за финансиране на стартиращ бизнес, безвъзмездно финансиране , европейско финансиране на проекти за безработни, кредити с ниски лихви и преференциални условия за започване на бизнес и създаване на нова фирма и др.

Стартирането на бизнес е започване на нещо ново, различно. За да се стартира бизнес е необходима организация, енергия, борба, много умения и усилия. При започването на нов бизнес, няма предишен опит, няма история, но има поставени цели, стратегия, които трябва да се реализират.

Ще разгледаме различни възможности за финансиране на стартиращ бизнес в България – както безвъзмездно финансиране и европейско отпускане на средства по програми, така и финансиране с бизнес кредити от банки и небанкови институции.

Европейски програми за финансиране на стартиращ бизнес

 • Програма по мярка Мярка 6.4 – инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности – включва финансиране на различни неземеделски дейности като туризъм, производство, занаяти и на услуги във всички сектори на икономиката. Максимален размер на разходите – до 75 хил. евро на проект
 • „Насърчаване на предприемачеството“ по Европейската оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ – включва изграждане на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. Максималният размер на помощта – до 200 000 лева.
 • Процедурата за внедряване на иновации от ОПИК – цели да подкрепи българските предприятия за внедряване на иновации и нови продукти. Максимален размер на безвъзмездно финансиране на стартиращ бизнес на проект: 1 500 000 лева
 • Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти (ПРСР) – по нея може да финансирате както съществуващи предприятия, които преработват земеделска продукция, така и такива, които сега започват дейност.
  По тази програма могат да кандидатстват само производители на земеделски продукти. Ако сте индивидуален предприемач, максималният размер на разходите е 2000000 евро.

ТОП Кредити за Финансиране на Стартиращ Бизнес

1. УниКредит Булбанк

 • Финансиране на стартиращ бизнес, ако за него са необходими инвестиции и оборотни средства.
 • Бърз кредит срещу ипотека на недвижим имот.
 • Валута: лева или евро, максимален размер – до 50% от пазарната стойност на имота.
 • Срок на издължаване до 10 години.
 • Изисква се имуществена застраховка на обезпечението в полза на банката. Пакетни програми, защита на плащанията и други преференции.

2. Българска банка за развитие

 • Кредит „Стартиращ бизнес” – подкрепящо финансиране на проекти за стартиращ бизнес на новосъздадени микро и малки компании, занаятчии, земеделски производители и самонаети лица.
 • Максимален размер до 50 000 евро, срок за погасяване до 5 години.
 • Фиксирана лихва за целия период.
 • Самоучастие от 10%.
 • Гратисен период до 1 година.

3. Микрофонд

 • Финансиране на стартиращ бизнес с изгоден фирмен кредит при ниски лихви, за реализиране и финансиране на бизнес идея, компетентно консултиране за постигане на най-голяма ефективност, индивидуални решения.
 • Валута – евро, размер до 10 000.
 • Обезпечение – поръчителство.
 • Фиксирана лихва за целия период на заема.
 • Срок на погасяване до 120 месеца.
 • Начин на погасяване: равни месечни фиксирани вноски, които включват главница и лихва.

4. Финтрейд

 • Финансиране на стартиращ бизнес с инвестиционен кредит „Финтрейд Инвест” за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи, с които да започнете дейността.
 • Големи и малки фирмени кредити с размер – от 1 000 до 100 000 лева.
 • До 5 000 лева – фирмени кредити без обезпечение, срок за погасяване от 6 до 24 месеца, от 5 000 до 100 000 лева с обезпечение /ипотека/, срок за погасяване от 6 месеца до 5 години.
 • Одобрение на желаната от Вас сума – до 30 минути.
 • Индивидуално обслужване и консултация от личен финансов съветник.
 • Фиксирани равни вноски с намаляваща лихва.
 • Безплатна оценка на обезпечението.
 • Възможност за обезпечаване със собственост на трето лице.

5. Сис Кредит

 • Финансиране на стартиращ бизнес – бързо и адекватно решение, за да осъществите своя нов проект.
 • Размер: от 1 000 до 15 000 лева.
 • Срок от 1 месец до 36 месеца.
 • Възможност за гратисен период по главницата – до 6 месеца.
 • Без никакви такси по кредита.
 • Изисква се обезпечение. Само с поръчител, при наличие на самоучастие.
 • Конкретният лихвен процент се определя съобразно лихвения профил на кандидатстващия.
 • Ниско лихвено кредитиране за стартиращ бизнес на младежи до 29 години, които не участват във форма на образование или обучение и са безработни повече от 5 месеца. Суми от 5 000 до 48 895 лева, срок до 60 месеца за фирмени кредити за оборотни средства и до 120 месеца за инвестиционни проекти. Възможност за: до 2 години гратисен период за плащане на главница. Без такси за кандидатстване и управление на кредита.

6. Кредит Тръст

 • Финансиране на стартиращ бизнес срещу предоставяне на обезпечение – приемат се всички видове – недвижима собственост, движими вещи, вземания, дялове в предприятия, финансови активи. Ако нямате история и оборот.
 • Гъвкави, съобразени с потребностите на клиента условия.
 • Независимо от кредитната Ви история, ако сте получили отказ за банково кредитиране, ако имате задължения към НАП или по изпълнителни дела.
 • Размер от 10 000 лева до 1 милион лева, срок за погасяване до 5 години.
 • Предварително одобрение веднага, окончателно до 2 дни след предоставяне на необходимите документи, парите получавате до 3 дни след подписване на договора.
 • 24 часа обслужване и експертно консултиране на стартиращия бизнес.
 • Няма такси. Разглеждането на искането за кредит, оценката, усвояването на средствата е безплатно.
 • Начини на погасяване: равни месечни вноски за целия период на заема, погасяване на лихвата всеки месец, а в края на периода главницата се връща наведнъж, погасявате лихвата всеки месец, а главницата се връща разсрочено, заедно с последните няколко вноски.

7. Проспект Капитал

 • Финансиране на нов, стартиращ без история бизнес, развитие на нови обекти, покупка на имоти, машини, оборудване, софтуер, оборотни средства и други.
 • Размер на кредита: от 50 000 лева до 1 милион лева.
 • Срок на кредита до 12 месеца.
 • Обезпечение: ипотека.
 • Ако сте получили отказ от банково кредитиране, имате задължения към НАП, влошена кредитна история.
 • Онлайн кандидатстване, бързо одобрение, експресно усвояване. Индивидуални работещи решения, насърчение на предприемачеството, безплатна консултация.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *