Разлика Между Финансов и Оперативен Лизинг

Лизинг на автомобил най-общо е договор, при който собственика  го отдава под наем. Лизингът е начин да се сдобиете с нов или употребяван автомобил, ако нямате налична цялата необходима сума пари.

Лизингът е средство фирмите да увеличат и обновят автомобилите си, без да се лишават от средства, които могат да вложат в бизнеса си.

Лизинговата компания притежава автомобила и го предоставя за ползване и владеене на получател срещу плащане на определени вноски. По време на плащането автомобила остава собственост на лизинговото дружество, той служи като обезпечение през целия процес.

Спре ли да плаща вноските, ползвателя губи автомобила, той се връща на собственика. Ако ползвателя го изплати  съгласно договорения индивидуален погасителен план, той става собственик на новия или употребяван автомобил, предмет на сделката.  Лизингът може да се прекрати поради различни причини по всяко време, ако за това има споразумение между двете страни, придружено от  съответните плащания.

Всички разходи по автомобила – данъци, такси, застраховки, ремонт, поддръжка и други са за сметка на лизингополучателя. В днешно време лизинговия процес е опростен, улеснен и по-бърз. Най-широко разпространени са два вида лизинг: финансов и оперативен, между тях има разлика. Най-съществено за оперативния лизинг:

 • Не е задължително да завърши със закупуването на автомобил.
 • Може да върнете автомобила, като направените вноски са наем за ползването му.
 • Може да го замените с друг, като платената до момента сума, се използва като вноска за следващия автомобил.
 • Може да го закупите, като заплатите остатъчната му стойност и станете негов собственик.
 • Лизинговата компания може да изисква парична гаранция. Тя се определя като процент от цената на автомобила или като няколко месечни ренти. Възстановява се след изтичане на договора, ако задълженията са изпълнени.
 • Подходящ е за фирми, които непрекъснато осъвременяват автомобилния парк.
 • Различно счетоводно и данъчно третиране – пълно отчитане на месечната вноска.

Най-характерното за финансовия лизинг е:

 • Ставате собственик на автомобила след изтичане на лизинговия период и изплащане на последната вноска.
 • При стартиране на лизинговата дейност се изисква минимален процент към стойността на автомобила – самоучастие от страна на ползвателя.
 • Лизинговата компания отчита лихвени приходи.
 • Амортизацията /изхабяването/ на автомобила се отчита от ползвателя.
 • Срокът на договора, покрива по-голяма част от икономическия живот на автомобила.

Лицензирани, сериозни и отговорни дружества в нашата страна прилагат  и двата вида лизинг на автомобили. За да добиете  представа за същността, особеностите и разликата между двата основни вида лизинг, ще Ви запознаем на практика с тяхното приложение в  лизингови компании.

 MOGO.BG

 • Бързо и удобно кандидатстване и отговор до 30 минути.
 • Без ограничение за възрастта на автомобила.
 • Финансирана сума от 2 000 до 20 000 лева, срок за погасяване до 72 месеца. Чрез предоставения калкулатор, може да изберете удобна месечна вноска. Не се изисква документ за доход.
 • Минимална първоначална вноска от 15%.
 • Основен приоритет на дружеството – удовлетворение на клиентите след качествено обслужване.
 • Прозрачни условия, лихви, такси и процедури за одобрение.
 • За да кандидатствате за лизинг, трябва да отговаряте на условията: български граждани навършили 21 години, с валидна лична карта и открита банкова сметка.
 • Оценката на автомобила е безплатна.
 • Разполагате с 15 дни до подписване на договора.
 • При финансовия лизинг, с изплащането на последната вноска, автомобила се прехвърля на Ваше име.

УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ

 • Финансов и оперативен лизинг, които улесняват ползването или придобиването на автомобили.
 • Предназначение: за физически и юридически лица.
 • Достъпен лизинг за марки и модели автомобили по Ваш избор.
 • Опростена процедура при кандидатстване и одобрение.
 • Ниска начална собствена инвестиция.
 • Не се изисква допълнително обезпечение.
 • Погасителен план, съобразен с Вашите нужди.
 • Възможност за разсрочено плащане на ДДС.
 • Преференциални условия от дилъри и застрахователи.
 • Финансов лизинг със затворен край – след приемане-предаване на автомобила се издава фактура, ставате собственик, плащате цялото ДДС, стойността на колата се разсрочва съгласно погасителния план.
 • Финансов лизинг с отворен край: дава възможност да изберете дали да заплатите и да станете собственик или автомобила да остане собственост на лизинговата компания.
 • Оперативен лизинг – ползвате автомобила за определен срок, като заплащате наемни месечни вноски. След изтичане на договорния срок: може да го върнете, да го замените с нов, или да го закупите по калкулирана пазарна стойност.
 • Лизинг „DONNA” – специално разработен за дамите.

РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ

 • Финансов лизинг с доказване на доход: валута – евро, възможност и за лева, минимална финансирана стойност 4 000 евро, срок за погасяване до 60 месеца за нови и до 48 месеца, лизинг на употребявани автомобили, първоначална вноска 15% за нови и 25% за употребявани автомобили, равни месечни вноски, възраст на колите – в края на периода не по-стари от 8 години, застраховки в полза на дружеството.
 • Финансов лизинг и лизинг на автомобили без доказване на доход: само за нови автомобили, валута – евро или лева, минимална финансирана стойност 4 000 евро, срок до 60 месеца, първоначална вноска 30%, равни месечни вноски, без такса за предсрочно погасяване.
 • Оперативен лизинг за нови и употребявани леки и лекотоварни автомобили за юридически лица. Минимална финансирана стойност до 4 000 евро, срок до 48 месеца, депозит – до 3 месечни вноски.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *