Кредити с Малка Лихва

Стремежът на всички кредитополучатели е да извършат теглене на бързи и потребителски кредити с малка лихва. Лихвата е най-сериозният компонент от цената на услугата която плащаме, когато теглим кредит. В условията на конкуренция на кредитния пазар, банките вече предлагат кредит с малка лихва.

Ще  Ви запознаем с предложения за банкови бързи потребителски и ипотечни кредити с малка лихва, които могат да бъдат използвани за удовлетворяване на различни потребителски цели.

Централна Кооперативна Банка – Потребителски Кредит Днес

 • Размер до 50 000 лв или равностойността им във валута, срок за погасяване до 10 години.
 • Лихвени условия: фиксирана малка лихва за първата година на кредита, лихвени отстъпки при пакетни продажби, при ползване на дебитна карта, при ползване на кредитна карта, при направена актуална застраховка към ЗАД Армеец, за клиенти на ПОАД ЦКБ Сила, по-нисък лихвен процент за клиенти с осигурителен доход над 1 500 лв и други лихвени преференции.
 • Условия за отпускане на Кредит Днес с ниска лихва – да работите на безсрочен трудов договор или да сте държавен служител, да имате поне 6 месеца трудов стаж в настоящата работа, да имате свободна професия или да влагате личен труд поне от 1 година, да имате добър осигурителен доход и да получавате доходите си по сметка в банката.
 • Обезпечение: поръчители. До 15 000 лв, не се изисква поръчител, от 15 000 до 30 000 лв – един, над 30 000 лв – двама. За клиенти с осигурителен доход над 800 лв – без поръчител до 30 000 лв, един поръчител над 30 000 лв.
 • Минимум документи при кандидатстване – искане за кредит и декларация от работодателя по образци на банката, за кредитоискатели на свободна професия – заверена годишна данъчна декларация за предишен период и копие от валиден документ за правото за извършване на определен вид дейност.
 • Няма такси за усвояване и управление на кредита. Има минимална еднократна такса за разглеждане на искането за кредит, тя зависи от размера на исканата сума.
 • http://www.ccbank.bg/

Първа Инвестиционна Банка – Жилищен кредит Право на избор

 • Предназначение на кредита – закупуване на недвижим имот, ремонт и подобрения, погасяване на съществуващи задължения или други текущи нужди.
 • Валута – левове и евро, размер – без ограничение в сумата, срок за погасяване до 35 години ако се използва за закупуване на имот или до 30 години ако се използва за друго.
 • Лихвен процент – кредити с малка лихва и фиксиран минимален лихвен процент за първата година и променлив след това. Годишният лихвен процент се определя на основата на индивидуалния кредитен рейтинг на всеки клиент. Лихвените преференции се правят за кредитоискатели които получават декларирания си доход в банката, плащат поне една битова сметка по услугата – плащане на комунални услуги, нямат забава за повече от 30 дни по което и да е кредитно плащане. Има лихвени бонуси и отстъпки за коректни кредитополучатели след изтичане на първата година от погасяването на кредита. Тогава може да се смени и лихвената база върху която се изчислява лихвата, за да се замени с по-малка.
 • Обезпечение то този жилищен кредит– ипотека върху недвижим имот, земеделска земя или УПИ.
 • Кредити с малка лихва без такса за кандидатстване, отпускане и ангажимент.
 • Погасява се на равни месечни вноски.
 • Има възможност за сключване на застраховка – Спокойствие за защита на кредита.
 • https://www.fibank.bg/bg/

Бързи Кредити без Лихва от Кредисимо

 • Всеки първи кредит и всеки седми кредит до 600 лева без лихва ако го върнете в срок от 30 работни дни.
 • Изцяло онлайн където и да се намираш.
 • Напълно безплатно кандидатстване – без допълнителни такси и платени СМС-и.
 • Одобребие само до 7 минути.
 • Кредит само срещу лична карта и минимум документи.
 • Спешни пари до заплата.
 • http://credissimo.bg/

УниКредит Булбанк – Потребителски кредити

 • Бързи кредити с малки лихва, лихвените условия зависят от: размера на сумата и срока за погасяването й, от осигурителния доход на клиента и от това дали доходите на кредитополучателите се превеждат по разплащателна сметка в банката.
 • Възможност за избор на вида на лихвения процент: фиксиран за целия период на кредита или променлив формиран на база пазарен лихвен индекс и надбавка за банката.
 • Валута лева или равностойност в евро, размер на кредита от 150 до 75 000 лв, срок за погасяване до 10 години.
 • Кандидатства се само с лична карта – онлайн запитване, по телефон или в удобен офис на банката.
 • Отговор на заявката за кредит до 2 часа.
 • Не се изисква обезпечение.

Тексим банка – Потребителски кредит

 • Валута лева или равностойност в евро, размер от 500 до 50000 лв, срок за погасяване от 1 до 7 години /10 години при рефинансиране на задължения/.
 • Банката предлага бързи кредити с много по-малка лихва в сравнение с останалите фирми за бързи кредити.
 • Променлив годишен лихвен процент, формира се от базов лихвен процент на банката за физически лица и фиксирана надбавка. Лихвата зависи от индивидуалната кредитоспособност на всеки клиент на банката.
 • Безплатна предварителна оферта за кредит, съобразена с Вашите възможности и предпочитания.
 • Одобрение до 2 часа, разрешава се в рамките на работния ден след сключване на договора.
 • Условия за отпускане: изисква се превод на работна заплата или поръчителство, може и двете. Има и възрастово ограничение от 21 до 68 години за срока на заема, необходим е безсрочен трудов договор най-малко 6 месеца при настоящия работодател и редовно обслужвани финансови задължения.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит и одобрение на кредитната сделка /изчислява се в % към размера на кредита и се плаща при сключване на договора/, няма такса за откриване и обслужване на разплащателната сметка с дебитна карта, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Начин на погасяване на тези бързи кредити с малка лихва: на равни месечни вноски.
 • Има възможност за сключване на застраховка „Живот” – по желание и за сметка на кредитополучателя.

Обединена Българска банка – Потребителски кредит с фиксирана лихва

 • Изгодна фиксирана лихва за целия период на кредита – може да планирате разходите си за по-дълъг период от време, имате една постоянна вноска.
 • Размер от 500 до 20000 лв, срок за погасяване от 6 до 60 месеца.
 • Минимум документи и опростена процедура при кандидатстване: само лична карта и молба-декларация за отпускане на кредит.
 • Не се изисква превод на работна заплата.
 • Не се изискват поръчители.
 • Може да направите примерна калкулация с точни изчисления за размер на цялата дължима сума и погасителните вноски.
 • Няма такса за кандидатстване, има такса за кредитна оценка и такса по сметка обслужваща кредита има и такса за предсрочно погасяване.
 • Издължаване заема: на равни месечни вноски, възможност за плащане и от банкомат на ОББ.
 • Може да активирате животозастрахователна програма: „Защита на кредита”.

Сибанк – Потребителски кредит: За теб

 • Валута лева, размер от 1000 до 35000 лв / за клиенти с доход над 1 500 лв – 40 000 лв, с доход над 2 000 лв – до 50 000 лв/, срок за погасяване до 10 години / за суми над 35 000 лв до 7 години/.
 • Кредити с малка лихва – атрактивен променлив лихвен процент, състоящ се от референтен лихвен процент на банката за кредити в национална валута и надбавка.
 • Има такса за кандидатстване, анализ и оценка на кредитоспособността, дължима на два пъти: при кандидатстване и след подписване на договора, има минимална месечна такса за обслужване на разплащателната сметка, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Еднократно усвояване на сумата по разплащателна сметка с издадена банкова карта, след подписване на договора и учредяване на обезпечението.
 • Обезпечение: залог върху бъдещи вземания с произход трудово или служебно правоотношение, също приравнено трудово от договор за управление и контрол.
 • Кредитът се погасява на равни месечни вноски, описани в индивидуалния погасителен план.
 • Бонус: безплатно издаване на револвираща кредитна карта с гратисен период.