Кредитна Карта Без Трудов Договор

Ако търсите кредитна карта без трудов договор и без доказване на доход, в България вече има много предложения от които да си изберете най-доброто за Вас. Да не говорим, че тези кредитни карти са и без поръчител и само срещу лична карта.

На тази страница ще Ви представим списък с най-добрите кредитни карти без доказване на доход в България.

1. БЯЛА КАРТА

 • Гъвкави и изгодни, благоприятни условия за кредитна карта без трудов договор и без доказване на доход.
 • Размер до 3 000 лв, използва се и за международни плащания.
 • Начини за кандидатстване – онлайн или по телефон.
 • Бързо одобрение по телефон и доставка на място, на Вашия адрес.
 • Има възможност за одобрение при лоша кредитна история и не толкова чисто кредитно досие.
 • Няма такси за издаване, преиздаване и обслужване.
 • Няма такси при теглене на пари в брой от банкоматите в нашата страна.
 • Получавате безплатни СМС за трансакциите по картата.
 • https://bialakarta.bg/

2. ДСК  – Кредитна карта MaxiCard:

 • Без доказване на доход, без никакво обезпечение за размер до 1 000 лв.
 • Начини за кандидатстване – онлайн или в удобен офис на банката.
 • Облекчена, елементарна процедура при одобрение.
 • Може да я използвате за различни плащания – лесни и бързи покупки, теглене на пари от банкомат или от банкови клонове и други в страната и в чужбина.
 • Вашите задължения – на 20 число от месеца знаете минималния размер, които трябва да внесете за срок от 15 дни.
 • Не плащате лихва, ако внесете цялата дължима сума към падежната дата.
 • Изборът е Ваш – кога и колко ще погасявате, след всяко внасяне, може да ползвате парите отново.
 • Може да внасяте суми над кредитния лимит, за да ги ползвате където и когато имате нужда, може да получите допълнителни карти за Вас или посочено от Вас лице, навършило 18 години.
 • https://dskbank.bg

3. РАЙФАЙЗЕН БАНК – Безконтактна Карта AVON Mastercard

 • Лесни и безопасни, кредитни карти от ново технологично поколение, за ежедневни разходи и по-големи покупки, за всякакви разплащания.
 • Кредитна карта без трудов договор и без доказване на доход.
 • Размер на средствата – минимум 1 000 лв..
 • Много допълнителни услуги, преференции, отстъпки и промоции.
 • Издават се в лева или евро.
 • Лихва само за използваните средства, само за времето на ползването им.
 • Кредитния лимит се възстановява автоматично с вноските, възможност за внасяне на средства над лимита.
 • Винаги сте информирани за всяка операция, за вноски, преводи, наличност, падежни дати.
 • https://www.rbb.bg

Предимства на Кредитните Карти

Гарантиран и защитен достъп до Вашите пари, осигуряват кредитните карти.

Това са платежни средства с които могат да се теглят пари в брой, могат да се закупуват стоки, да се заплащат различни услуги, може да се правят разплащания на ПОС терминали, да се плащат екскурзии, почивки, самолетни билети, хотели, да се извършва интернет търговия.

Не е нужно да носите пари в брой, достатъчно е кредитните карти да са във Вас. Всяка кредитна карта има кредитен лимит – това е еднократният и точен размер на паричните средства отпуснат от банките.

Този размер може да се ползва многократно, ако се възстановява /револвира/ от собственика на кредитната карта.

Кредитните карти имат гратисен период, в който ако се внесе изразходваната сума, собственика не дължи никакви лихви, а ако не са използвани средства също не се дължи лихва и не се внасят суми.

Когато избирате вида на кредитните карти анализирайте задълбочено и съпоставете различните им параметри, обърнете внимание на такси за издаване, такси за управление и обслужване, такси при теглене на пари в брой, лихви, вижте какви отстъпки, бонуси, промоции осигуряват.

Кредитните карти се издават на физически и юридически лица, те могат да се ползват в нашата страна и в чужбина.

За да получите кредитна карта е необходимо да отговаряте на специални условия, които изискват банките.

Имайте предвид, че като цяло кредитните карти са с по-висок лихвен процент от колкотопотребителските кредити, дори от по-рискови заеми като потребителски кредити без потъчител и без превод на работна заплата.

Разбира се кредитните карти са с по-ниска лихва и с по-игодни условия от онлайн спешните и бързи кредити онлайн на заем. Преди да вземете окончателно решение какъв вид пари на заем да теглите, проучете внимателно всички лихвени условия, такси и допълнителни плащания свързани с кредитите.