Потребителски КредитиАрхив

Потребителски Кредит с Фиксирана Лихва

Различни са целите за осъществяване на които теглим потребителски кредити с фиксирана лихва от банки– за текущи битови задължения, непредвидени разходи, допълнително финансиране, ремонт на жилище

Continue Reading

P2P Кредити

На тази страница ще разгледаме какво представляват p2p кредити и р2р кредитиране, от кого се отпускат и какви са предимствата им. Във финансово-икономическата действителност има хора

Continue Reading

Банков Кредит Без Обезпечение

При отпускане на банков кредит без обезпечение и без гаранция, кредитора не търси и не изисква различни средства, залози или имущество, с което Вие да гарантирате

Continue Reading