P2P Кредити

На тази страница ще разгледаме какво представляват p2p кредити и р2р кредитиране, от кого се отпускат и какви са предимствата им. Във финансово-икономическата действителност има хора разполагащи със свободни парични средства в лева или чуждестранна валута, които влагат като спестявания в банки за определен срок.

Като резултат от тази дейност, те получават лихва, която зависи от различни фактори, най-много от размера на сумата и посочения срок на съхранение.

Лихвата е допълнителна сума пари за вложените средства в банките, тя може да се натрупва към депозита, може да се тегли на падеж, може да се прехвърля по други сметки или на други лица, може да се разпореждаме с нея както решим.

Депозирането на парите в банките е сигурен начин за опазването им, но пък лихвите от дълго време са рекордно ниски и тенденцията е към намаляването им.

В същото време на кредитния пазар се предлагат кредити от банки и финансови институции в условията на голяма конкуренция, но високи лихви. Интересите на двете групи съвпадат – едните имат пари, а другите търсят.

Предоставянето на пари на заем от физически лица – инвеститори, които имат спестявания и ги предоставят на  други лица които имат нужда от средства срещу лихвен процент, които се договаря е нова разновидност на традиционните, известни кредити и се наричат – р2р кредити.

Те се отпускат под формата на потребителски кредити за физически лица или бизнес кредити за малки фирми.

Р2р кредити представляват  спестените пари на някои хора, които отпускат на други, които имат нужда.

Икономическите условия наложиха непосредственото обвързване на лица със заделени пари, които искат да ги инвестират като ги предоставят на други, които желаят да получат пари за определени потребности, като заплатят лихва за услугата.

Р2р кредитите имат някои предимства, които само ще маркираме:

  • Р2р кредитите са сполучлив и изгоден начин да вложим спестените пари като ги инвестираме и получим добра печалба. Лихвите които получават заемодателите в този случай са по-високи в сравнение, ако парите им бяха на депозит в банка. Кредитополучателите плащат по-ниски лихви, цената на кредита им в сравнение с банки и финансови дружества за бързи кредити е по-малка. Получава се баланс в който интересите и на двете страни са защитени и гарантирани. Помислете за таксите които плащаме при отпускането на кредит – за кандидатстване, за разглеждане на документи, за усвояване на парите, за откриване и подържане на сметки, тук няма такси и допълнителни разходи.
  • За да отдавате бързи пари под формата на р2р кредити не е необходимо да имате специална подготовка, специфично образование, определени умения. За тази дейност има създадени платформи, които организират и провеждат успешно целия процес. Платформите свързват заемодатели, които подробно се запознават с всеки кредит и решават дали да инвестират, с кредитополучатели които имат нужда от финансиране. В случай, че кредитополучателят е неплатежоспособен платформите намират начини да компенсират инвеститорите, осигуряват им един вид гаранция, което означава в най-лошия случай, че може да изгубите печалба, но не и вложените средства.
  • Всеки може да започне тази дейност, за която не се изискват задължително големи суми. Ако вложите в началото по-малка сума пари, когато станете по-сигурни и спокойни, може да я увеличите.
  • Инвестирането в р2р е сигурно. В платформите работят специалисти и кредитни консултанти от които може да черпите ценни и компетентни професионални съвети. Те имат опит и нямат интерес да Ви подведат, така те си гарантират и техния доход.
  • Р2р кредитите са предвидими, достъпни и се възвръщат. Сами може лесно да пресметнете риска от всеки кредит, може да го контролирате. Тук имате възможност да вложите парите си не само в един кредит, а да ги разпределите в няколко, така вероятността да загубите се свежда до минимум, печалбата от няколкото кредита ще компенсира загубата от един.
  • Р2р кредитите са гъвкави, срока за погасяване при тях е по-малък, така бързо може да се ориентирате, ако трябва да промените плановете си.
  • В ерата на напредналите технологии и интернет комуникациите, отпускането на р2р кредити е изцяло онлайн, необходимо е да имате интернет, да работите с него и ще се убедите, че процеса е лесен и много бърз.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *