Пари на Заем за Хора с Лоша Кредитна История

Ако сте от тези, които търсят теглене на кредити и пари на заем за хора с лоша кредитна история, тази статия ще Ви е полезна. Ще обясним какво представлява тя и ще Ви покажем 5 варианта за заем за лица с лоша кредитна история.

Голяма част от хората в нашата страна теглим кредити за различни потребителски цели, за непредвидени разходи и неотложни нужди. Още с отпускането на кредитите си правим сметка как ще възстановим парите, договаряме начини на издължаване, вид и размер на погасителните вноски.

Всеки които тегли кредит е с нагласата да върне парите навреме, при стриктно спазване на погасителните условия, добросъвестно и без закъснения.

Начинът по които връщаме парите по отпуснатите заеми формира кредитната ни история. Това е нашата визия, нашият статус и облик като платци – точни, редовни, стриктни или закъсняващи, неплащащи и изпаднали в просрочие.

Често пъти в живота се случват неблагоприятни събития които ни възпрепятстват да изпълним кредитните си задължения. Възможно е да останем без работа – да ни съкратят или уволнят, още по-лошо е ако се разболеем продължително или се наложи да влезем в болница и ред други неочаквани и нежелани събития.

Не сме в състояние да погасяваме кредитите, не можем да покриваме задълженията си и създаваме лоша кредитна история. За всички финансови, платежни и лизингови институции, които са регистрирани в Централния Регистър на БНБ става известна нашата лоша кредитна история, тъй като там те подават данни и черпят информация за всеки кредитополучател, за неговите характеристики като платец.

Лесно се формира лоша кредитна история, трудно и бавно се заличава. Данните за нея се съхраняват и обновяват за период от 5 години назад  – кредитната задлъжнялост включва текущото състояние на кредитите, просрочия по активни и погасени заеми.

Преди да отпуснат кредит банките и финансовите дружества правят справка в ЦКР на БНБ, за да вземат окончателно становище по въпроса.

Всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да получи справка от БНБ за кредитната си задлъжнялост, включително кои банки и финансови институции са подали данни в системата на Регистъра, след заплащане на  такса за определено време.

Безплатно справката може да бъде получена в 14 дневен срок за физически лица. Информацията може да бъде коригирана при неточност само от финансовата институция, която я е подала.

При лоша кредитна история изключително намаляват шансовете ни да получим изгоден кредит. Има финансови дружества които отпускат кредити при лоша кредитна история. Ще Ви запознаем с актуални предложения.

1. Бяла карта

 • Шанс за пари на заем за хора с лоша кредитна история, възможност за ново начало.
 • Международна кредитна карта с лимит до 3 000 лева, валидност до 2 години.
 • Персонална кредитна карта /VISA Classic/ с уникален номер, изписано Вашето име, издадена от вписано в ЦКР на БНБ финансово дружество.
 • Кандидатстване – онлайн или по телефона.
 • Изисквания: навършени 21 години и лични доходи.
 • Одобрение по телефон и доставка на посочен от Вас адрес. Може да се откажете без да посочвате причина и без да плащате неустойки в 14 дневен срок след подписване на договора.
 • Не се изисква предварително превеждане на пари.
 • Няма такси за издаване, преиздаване, обслужване, без такси при теглене от банкомати в цялата страна. Бялата карта е напълно безплатна, ако не се използва.
 • Безупречно обслужване и безплатно СМС известяване.
 • Постоянни отстъпки, продуктови промоции, клубен онлайн магазин, печелите като препоръчвате бялата карта, забавления, игри и награди, топ оферти и други.
 • Главница – усвоената сума по картата за определен период.
 • Минимална дължима сума – до 15% от одобрения лимит. Ако сте използвали по-малка сума, погасявате я цялата с лихвата за периода.
 • Ако представите поръчител, спестявате неустойка за неизпълнение на договорно задължение. Поръчител се представя, само ако сте допуснали неустойка за забава на плащане. Може да представяте един и същ поръчител няколко пъти, може да го сменяте.
 • Плащате по банков път, в офисите на Fast Pay или CrediTour.

2. Ленно

 • Кредити и пари на заем за хора с лоша кредитна история и за лица с отказ на банки да ги финансират.
 • Кредит без доказване на доход или оборот.
 • Получавате пари при спешна нужда дори да сте над 65 години.
 • За рефинансиране на кредити, при възбрани при изпълнителни дела и данъчни задължения.
 • Размер до 250 000 евро, срок за издължаване до 30 години.
 • Бързо усвояване до 2 500 евро, за да набавите необходимите документи.
 • Онлайн кандидатстване, свързване па телефона за обсъждане на детайлите и необходимите документи, подписвате договор и ипотека и усвоявате парите по банков път.
 • Одобрение до 2 часа.
 • Няма лихва, ако погасите до 90 дни.
 • Връщане на 66% от лихвата при редовен бизнес кредит.
 • Уникални индивидуални предложения.
 • Обезпечение: ипотека на имот.
 • Няма скрити такси.

3. Финансцентър

 • Различни критерии за одобрение: може да получите кредит, ако имате лоша кредитна история и сте отхвърлени от банки. Пари за лични нужди, стартиращи бизнес начинания, при спешни потребности от оборотни средства, при необходимост от по-големи суми.
 • Пари на заем за хора с лоша кредитна история и без доказване на доходи.
 • Размер – минимален 5 000 лева, максимален: зависи от Вашите нужди и възможности за погасяване и от стойността на обезпечението.
 • Обезпечение: ипотека върху всякакъв вид имот: жилище, търговска площ, парцел и други. Имота остава Ваш и Вие се разпореждате с него. След изплащане на задължението, ипотеката се заличава. Може да ползвате и чужд имот за ипотека, стига собственика да се съгласи и подпише договора.
 • Фиксирана, проста месечна лихва за целия период на кредита.
 • Няма такси за разглеждане и одобрение на документи, за обслужване и управление на кредита, няма такса за оценка на имота, за предсрочно погасяване.
 • Необходими документи – лична карта и документи за имота.
 • Одобрение до 1 час, отпускане на средствата до 24 часа от вписване на ипотеката в Агенцията по вписвания.
 • Срок за погасяване от 6 до 60 месеца. Фиксирана вноска за целия период – с постоянна главница или плащате само лихва, а главницата накрая.

4. ВиваКредит Оптима

 • Ипотечен заем, пари на заем за хора с лоша кредитна история.
 • Размер от 5 до 90 000 лева, изплащане на вноски от 12 до 60 месеца.
 • Предназначение: за финансиране на Ваш проект, за обединяване на задължения или да изчистите натрупани дългове.
 • Не се изисква доказване на доход.
 • Обезпечение: недвижим имот в големите градове на страната.
 • Минимум документи – кредит само срещу лична карта, предварително одобрение до 24 часа. Необходимо е да имате регулярни доходи.
 • Кандидатствате онлайн, кредит по телефон, в офисите на дружеството или на неговите партньори.
 • Оценката на имота е безплатна.
 • Парите получавате до 3 дни след вписване на първата по ред ипотека.
 • Лихвата е фиксирана за целия период на кредита.

5. Кредит груп

 • Кредит обезпечен с ипотека, за всякакви цели.
 • Размер от 7 000 до 100 000 лева, срок за погасяване от 3 месеца до 7 години.
 • Обезпечение: недвижим имот – апартамент, къща, магазин, офис, парцел и земеделска земя близо до големите областни градове или в тях. Безплатна оценка на имота.
 • Не се изисква доказване на доход.
 • Фиксирана лихва за целия период.
 • Избирате сума и срок и кандидатствате, предварително одобрение още същия ден.
 • Без излишна бюрокрация, опростена процедура при разглеждане.
 • Усвоявате за 5 работни дни.
 • Няма скрити разходи и такси, обслужване без комисионни.
 • Погасяването е по банкова сметка.

Когато търсите теглене на кредити и пари на заем за хора с лоша кредитна история, бъдете внимателни. Лихвите може да са прекалено високи. Проучвайте внимателно всички условия по кредитите.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *