Кой е Най-добрия Бърз Кредит?

Отпускането и ползването на бързи кредити е разпространено явление в нашата страна. Кредитоискателите  в този процес правят сериозни проучвания,  сравнения, анализи, допитвания, четат отзиви, влагат знания и умения в стремежа си  да  получат най-добрия бърз кредит.

Най-добър бърз кредит е полезният, изгоден, ефективен, отпуснат при благоприятни условия и параметри. За да намерим такъв заем е необходимо да съобразим и преценим много фактори и обстоятелства. Трябва да сме максимално информирани, да сме проучили варианти и оферти.

Няма универсален отговор на въпроса: кой е най-добрият бърз кредит, различни са критериите на кредитополучателите, различни са показателите за оценка. Независимо че всичко е строго индивидуално, има някои общи черти и важни моменти при избор на заем, на които ще спрем Вашето внимание.

  • Бързите кредити са малки суми, върнати за кратък период от време. Най-често те са оптимално решение при неотложни и спешни нужди от средства. Трябва да се ориентираме правилно и точно да сметнем размера на сумата, която ни е нужна и времето съобразно финансовите ни възможности за възстановяването й, заедно със съпътстващите разходи.
  • Предложенията които ще анализираме, трябва да са на фирми за бързи кредити, които са задължително с валидни удостоверения за вписване в Централния Регистър на БНБ и за администратори на лична данни по Закона за тяхната защита. Това са оторизирани финансови институции с легален предмет на дейност, с посочен офис и контакти.
  • В условията на интернет комуникациите кандидатстването е онлайн, има предоставен електронен кредитен калкулатор. За да е добър бързия кредит предварително трябва да сте наясно с разчетите: колко е цялата дължима сума, каква е лихвата и стойността на вноските. Направете своите изчисления, разиграйте няколко варианта.
  • Процедурата по кандидатстване и отпускане на най-добрия бърз кредит е опростена и лесна, с минимум документи и постижими изисквания. Онлайн заявка, кредит само срещу лична карта – така пестите време и средства.
  • Одобрението за кредит е няколко минути, парите получаваме същия ден. Тази възможност вече не принадлежи само на дружествата за бързи кредити, в стремежа си да отпуснат най-добрия бърз кредит банките изключително много намалиха времето за одобрение и усвояване на средствата, има вече много бързи кредити от банки – до час, два. Примерно: Кредит „ Бързи пари” от Ти Би Ай Банк с отговор от 5 минути до 1 час, Потребителски кредит в лева и евро – одобрение до 2 часа от УниКредит Булбанк, Кредит „Експресо” от Експрес банк, Малък кредит от ОББ, Кредит „Моменто” с отговор до 40 минути от Пощенска банка, Бърз кредит от ДСК с отговор до 60 минути, потребителски кредит от Тексим банк с отговор до 2 часа и други.
  • Най-добрият бърз кредит трябва да е с ясни и недвусмислено конкретизирани условия, без скрити, подвеждащи текстове и дребен шрифт. Преди да подпишете договора прочетете внимателно всичко написано, убедете се, че сте го разбрали и осмислили, че всичко за Вас е известно, прозрачно и нямате колебания. Обикновено не се налага да търсим обезпечение, това се кредити без поръчител, ипотеки или други залози.
  • Най-добрият бърз кредит е с ниска цена, която включва: лихва, такси, допълнителни разходи и застраховки. Видът на лихвата и абсолютния й годишен размер, многото такси /особено за предсрочно погасяване/ и застраховките, които са по принцип за сметка на кредитополучателите, формират една висока цена на услугата.
  • Сигурно сте чували, че най-добрия бърз кредит отпускан от финансови институции е всеки първи кредит без лихва и без такси, без никакво оскъпяване, връщате толкова пари, колкото сте взели за определен период от време. Такива дружества са – Фератум: до 1 000 лева за срок от 15 дни, Вивус: до 400 лева до 30 дни, Бърза каса: до 1 000 лева до 15 дни, Мини заем: до 500 лева върнат до 15 дни, Кредит груп: до 500 лева върнат до 21 дни, Нет кредит: до 500 лева за срок от 30 дни, Кеш кредит до 399 лева за срок от 30 дни, Кредисимо до 600 лева за 30 дни, Стик кредит: до 400 върнат до падежната дата и други. Възползвайте се от тези предложения, свършете си работата, изпълнете целите си и върнете парите в договорения срок, така кредита ще бъде най-добър за Вас.
  • Най-добрия бърз кредит се погасява чрез погасителни вноски, изчислени съобразно финансовите възможности, при прецизирани доходи и разходи на всеки кредитополучател. Равни или намаляващи, месечни или седмични, участвайте активно в договарянето, за да защитите своите интереси и спокойно и без сътресения да погасявате.
  • Никой не е застрахован от неблагоприятни обстоятелства: безработица, изпадане в нетрудоспособност, продължителен престой в болница и много други, въпреки добрите намерения и желанието ни да се издължим и запазим ненакърнена и чиста кредитна история. Най-добрия бърз кредит трябва да има възможности за рефинансиране, удължаване на срока, за изтегляне на допълнителна сума към активен заем, предоговаряне на условията и други, които биха ни помогнали да справим, да се стабилизираме, да излезем от ситуацията и да не изпадаме в просрочие. Едно ново и добро предложение за кредит без лихва и вноски за 6 месеца е Транскарт. Кредитният лимит,  който могат да отпуснат без доказване на доходи, за рефинансиране на стари задължения е 1 500 лева. Не се изискват поръчители, гаранции, обезпечение, трябва да сте само с нетен месечен доход над 300 лева и да имате чисто кредитно досие. Дружеството погасява стари задължения в рамките на кредитния лимит изцяло или частично, 6 месеца нямате никакви задължения, не правите погасителни вноски, не плащате лихва или допълнителни разходи. След този период, започвате погасяването на кредита /лихвите са ниски, вноските оптимизирани/, помислете дали този вариант е приемлив, удобен за Вас.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *