Кредити без Поръчител и Без Превод на Работна Заплата

За да получете потребителски кредит, трябва да отговаряте на различни изисквания. Те са свързани с необходимостта да осигурите гаранти на кредитите – поръчители, които да отговарят за изпълнението на Вашите задължения и да ги поемат, ако Вие не спазвате клаузите на подписания договор за заем. Своеобразна гаранция е и ако трудовото Ви възнаграждение се превежда по сметка в банката от която сте изтеглили заем, така се намалява и риска за кредитора.

Ще разгледаме оферти на банки, които отпускат кредити без поръчител и без превод на работна заплата.

1. УниКредит Булбанк – потребителски кредит „Бързо кредит”

 • Не са необходими поръчители при кандидатстване.
 • Не се изисква превод на работна заплата в банката.
 • Отпуска се в лева, размер от 500 до 10 000 лв, срок за погасяване от 3 до 72 месеца.
 • Може да направите онлайн запитване, може да се обадите по телефона на цената на един градски разговор, може да посетите най-удобния за Вас клон на банката.
 • Бърз отговор до 2 часа, за заем за всякакви потребителски нужди – ремонт на жилището, покупки на стоки и услуги, екскурзии, почивки, образование, лечение, за рефинансиране на други кредити, за неочаквани разходи.
 • Минимум документи при кандидатстване – само лична карта.
 • Лихвата е фиксирана за целия период на кредита, лихвените условия са свързани с размера на избраната от Вас сума и периода за нейното издължаване.
 • Има възможност за сключване на застраховка с застраховател – партньор на банката.
 • https://www.unicreditbulbank.bg/

2. Обединена Българска банка – Потребителски кредит с фиксирана лихва

 • Възможност да планирате разходите си с кредит от 500 до 20 000 лв и срок за погасяване от 6 до 60 месеца.
 • Не се изисква превод на работна заплата.
 • Няма нужда от поръчители.
 • Необходими документи при кандидатстване: лична карта и молба за отпускане на потребителски кредит.
 • Опростена и лесна процедура за кандидатстване и получаване на средствата.
 • Няма такса за кандидатстване.
 • Има такса за кредитна оценка и минимални такси за обслужване на сметката по кредита и за предсрочно погасяване.
 • Kредити без поръчител и без превод на работна заплата с изгодна фиксирана лихва за целия период на заема.
 • Начин за погасяване на кредита – чрез равни месечни вноски, може да внасяте и на банкомат на ОББ.
 • Може да участване в застрахователна програма „Защита на плащанията”.
 • https://www.ubb.bg/

3. Райфайзенбанк – потребителски кредит с отговор до 2 часа

 • Размер на кредита до 7 000 лв и срок за погасяване от 6 месеца до 7 години.
 • Не се изисква поръчител.
 • Без превод на работна заплата в банката.
 • Съкратена и улеснена процедура при кандидатстване и отпускане на парите.
 • Начини за кандидатстване – чрез онлайн запитване, при посещение до най – близкия клон на банката или при среща с мобилен банков консултант.
 • Минимум документи при кандидатстване – лична карта и искане за отпускане на кредит по образец на банката.
 • Има такса за разглеждане на документи, такса за откриване на сметка и месечна такса за обслужване на разплащателната сметка.
 • Няма такса за предсрочно погасяване, не се дължи комисиона за усвояване на кредита.
 • Фиксирана лихва за първата година и променлив лихвен процент след това, базиран на пазарен индекс и надбавка за банката.
 • Възможност за сключване на застраховка за периода на кредита – „Живот плюс”.
 • https://www.rbb.bg

4. Тексим банк – Потребителски кредит без поръчители

 • Реализирайте своите планове с кредит в лева или евро с размер до 7 000 лв или 3 500 евро и срок за погасяване до 7 години.
 • Одобрение до 2 часа, получавате парите в рамките на работния ден след подписване на договора за заем.
 • Кредит без поръчител и без превод на работна заплата и без обезпечение.
 • Кандидатствате по предпочитан от Вас начин – онлайн, по телефона или в офис на банката.
 • Условия за отпускане на кредита – да сте пълнолетен български гражданин до 68 години, да имате постоянни доходи от безсрочен трудов договор, от договор за управление и контрол, от свободна професия или от пенсия за осигурителен стаж и възраст и чисто кредитно досие.
 • Лихвата е променлива, според кредитоспособността на всеки клиент на банката.
 • Индивидуален план за погасяване – на равни месечни вноски.
 • Няма такса за откриване и месечно обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит и одобрение на кредитната сделка – плаща се в деня на подписването на договора за кредит.
 • Сключва се застраховка „Живот” по желание и за сметка на кредитополучателя.
 • http://www.teximbank.bg/

5. Ти Би Ай банк – Кредит „Бързи пари”

 • Бърз и достъпен кредит без излишни документи, онлайн кандидатстване, по телефон или в офис на банката.
 • Размер на кредита от 300 до 7 500 лв, срок за погасяване от 3 до 36 месеца.
 • Одобрение от 5 минути до 2 часа.
 • Условия за кандидатстване: пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи в страната чужденци с регулярни доходи.
 • Не се изискват поръчители или други гаранции.
 • Без превод на работна заплата в банката.
 • Сами избирате сума и срок на заема.
 • Начини за погасяване на кредита – по банков път, в офис на банката, на каса в Изипей или чрез банкомат.
 • https://www.tbibank.bg/

6. Първа Инвестиционна Банка – Потребителски кредит

 • Голяма сума на кредитиране – до 50 000 лв или равностойността им в евро, със срок на погасяване до 10 години – кредит за покупка на стоки и услуги, за автомобил, за ремонт на жилище или ново обзавеждане, за текущи битови плащания, за семейни събития, пътувания, почивки и друго.
 • Кандидатстване само с лична карта онлайн или подаване на искане за отпускане на кредит в удобен офис на банката.
 • Условия за отпускане: дееспособни български граждани, работещи на безсрочен трудов договор, по договор за управление и контрол или упражняващи свободна професия.
 • Няма нужда от поръчители.
 • Не се изисква задължително превод на работна заплата в банката. Атрактивни условия и лихвени отстъпки при превод на работна заплата.
 • Няма такса при кандидатстване онлайн, няма такса за предсрочно погасяване, няма комисионна за отпускане на кредита.
 • Кредита се усвоява еднократно.
 • Фиксиран лихвен процент за първата година и променлив за останалия период на погасяване.
 • Има такса за предварително проучване и разглеждане на документи.
 • Кредити без поръчител и без превод на работна заплата с издължаване – на равни месечни вноски.
 • За защита на кредита може да сключите застраховка.
 • https://www.fibank.bg