Кредити до 6000 лева: Бързи и Лесни

Кредити до 6000 лева са отпуснатите от банки и фирми за бързи онлайн кредити, парични средства при определени условия, произтичащи от размера на сумата. Заемите до 6000 лева се отпускат за покриване на различни потребителски цели, текущи разходи за покупка на стоки и услуги, пътувания, почивки, образование, лечение и други.

Срокът за погасяване е сравнително малък. Изискванията за отпускане на кредити до 6000 лева са лесно осъществими, кандидатстването е по опростена и улеснена процедура с минимум документи.

Одобрението за кредити до 6000 лева е бързо, усвояването на парите е още същия ден след подписване на договора. В повечето случаи са без поръчители, банките държат превода на доходите на кредитополучателите да е в съответната финансова институция, която отпуска заемите.

Лихвата на кредитите до 6 000 лева може да е фиксирана или променлива, от това зависи има ли такса за предсрочно погасяване, ако имате такава възможност в процеса на изплащане на кредита.

Ще Ви запознаем с оферти на банки и финансови дружества за отпускане на  пари на заем до 6000 лева, за да ги сравните и анализирате,  и изберете най-изгодния за Вас вариант. Съпоставете параметрите и вземете аргументирано решение.

1. Овергаз Капитал

 • Размер от 500 до  7000 лева, срок за погасяване от 12 до 60 месеца.
 • Предназначение – пари на заем за всякакви текущи нужди и рефинансиране на задължения.
 • Условия за отпускане: възраст от 21 до 65 години към края на срока на кредита, постоянен и настоящ адрес в нашата страна, официални доходи от нея и добра кредитна история.
 • Онлайн кандидатстване, без такса. След одобрение може да се откажете от усвояване на парите.
 • Фиксирана лихва за първите 12 месеца, променлива /6М Софибор с фиксирана надбавка/ за останалия срок.
 • Има еднократна такса за оценка на кредитния риск.
 • Не се изискват поръчители физически лица нито гаранция от финансови компании.
 • Не се изисква превод на работна заплата и подържане на разплащателна сметка.
 • Не се налага да представяте документ за доход.
 • Дружеството предоставя предварителна информация за размера на цялата дължима сума, лихви, такси и застраховки.
 • Усвояване на парите: по банкова сметка.
 • Включена застраховка „Живот”.

2. ДСК  – Бърз кредит

 • Размер от 500 до 7000 лева, срок за погасяване от 6 месеца до 5 години.
 • Отпуска се на съществуващи клиенти на банката /с абонамент на работна заплата, с постъпил поне един превод, с действащ кредит или депозит.
 • Кредит само срещу лична карта, парите са при Вас до 1 час.
 • Облекчена процедура при кандидатстване – не се изискват документи от работодателя, не се изисква представяне на документи на хартия.
 • Фиксиран лихвен процент, зависи от индивидуалния кредитен рейтинг.
 • Такси съгласно Тарифата на банката.

3. Тексим банк – Потребителски кредит без поръчители

 • Валута – лева или евро, размер до 7000 лева /3 500 евро/, срок за погасяване до 7 години.
 • Кандидатстване онлайн, по телефона или в офис на банката.
 • Одобрение до 2 часа. Разрешава се в рамките на работния ден, след подписване на договора.
 • Без допълнителни условия – поръчители или превод на работна заплата.
 • Условия за отпускане: пълнолетни и дееспособни български граждани до 68 години с доходи от безсрочен трудов договор, ДУК, свободна професия или пенсия за осигурителен стаж и възраст без просрочени задължения.
 • Променлив годишен лихвен процент – базов лихвен и фиксирана надбавка. Зависи и от индивидуалната кредитоспособност на всеки.
 • Има такса за разглеждане на искането за кредит и одобрение на кредитната сделка, за откриване и обслужване на разплащателна сметка.
 • Застраховка „Живот” по желание и за сметка на кредитополучателя.
 • Погасяване на еднакви месечни вноски.

4. УниКредит Булбанк – Бързо кредит

 • Бързи кредити до 10000 лева, срок за погасяване от 3 до 72 месеца. Още едно решение за тези, които търсят кредити до 6000 лева.
 • Кредит за текущи или непредвидени разходи, за различни потребителски цели, почивка, лечение, ремонт, обзавеждане, рефинансиране.
 • Кандидатстване само с лична карта, онлайн, кредит по телефона или в удобен офис.
 • Отговор до 2 часа.
 • Без поръчители необходими при кандидатстване.
 • Без превод на работна заплата в банката.
 • Обезпечение – не се изисква.
 • Фиксирана лихва за целия период.
 • Такси и комисиони съгласно Тарифата на банката.
 • Възможност за сключване на застраховка със застраховател, партньор на банката.

5. Ти Би Ай банка – Кредит Бързи пари

 • Размер от 300 до 10000 лева, срок за погасяване от 3 до 48 месеца.
 • Кандидатстване онлайн, по телефон или в офис.
 • Пари до минути – одобрение от 5 минути до 1 час.
 • Цел на кредита: реализиране на вашите планове.
 • Минимум документи – не се представят излишни.
 • Не се изискват поръчители или гаранции.
 • Бърз достъп до средства в брой и решение за тези, които търсят теглене на кредити до 6000 лв.

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *