Кредит от Банка с Лоша Кредитна История?

За съжаление, като че ли е хит в страната ни да се търсят кредити за хора с лоша кредитна история в ЦКР. Все повече хора се питат има ли начин за теглене на кредит от банка с лоша кредитна история.

Кредитната история е важен показател с който се съобразяват банките когато отпускат кредити. Това не е случайно, защото кредитната история ни разкрива какви платци сме – дали обслужваме своите заеми добросъвестно, като спазваме размер на погасителна вноска и датата на падеж или закъсняваме с плащанията, не се издължаваме и изпадаме в просрочие.

Лошата кредитна история се формира бързо, но трудно и бавно се заличава. Данните се съхраняват в Централния Кредитен Регистър на БНБ за период от 5 години. Там подават данни всички банки и регистрираните финансови и платежни институции, дружествата за електронни пари.

Процесът е двупосочен, от там същите институции черпят информация за всеки кредитополучател. При лоша кредитна история банките не отпускат кредити, не рискуват, защото няма гаранция че ще си възстановят парите и ще получат определената лихва за предоставените средства.

Лошата кредитна история е сериозен и категоричен показател, който съдържа негативна информация за нас като получатели на заеми. Ако покриваме изискванията на банките за отпускане на кредит, лошата кредитна история натежава и няма да получим заем. Ще разгледаме алтернативни възможности за получаване на кредити при лоша кредитна история.

1. Аксес Файнанс – Бяла карта

 • Легитимна финансова институция, вписана в Централния регистър на БНБ, притежаваща и удостоверение за Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.
 • Добра възможност да получите пари при в пъти по-ниска и изгодна лихва от финансовите дружества за бързи кредити.
 • Бялата карта е международна кредитна карта VISA Classic.
 • Размер на средствата с които може да разполагате – лимит до 3 000 лева.
 • Валидност на бялата карта – 2 години от датата на издаване.
 • Не се изисква предварително превеждане на средства от Вас, за да получите бяла карта.
 • Кандидатстването е онлайн или по телефона, ще бъдете информирани и при двата случая – на одобрение или отказ.
 • Изисквания при кандидатстване – навършени 21 години и лични доходи.
 • Получавате бяла карта на посочения от Вас адрес – напълно безплатно, до 5 работни дни след одобрение, доставя се само на територията на нашата страна.
 • Няма такси за издаване, преиздаване и обслужване, без такса при теглене от АТМ в България. Ако не ползвате бялата карта, тя е напълно безплатна.
 • Минималната дължима сума по бялата карта е 15% от одобрения кредитен лимит, ако сте ползвали по-малка сума, правите пълно погасяване на използваните пари, плюс натрупаната лихва за периода.
 • Сумата пари върху която плащате лихва са само усвоените и използвани средства по картата за определен период.
 • Представяте поръчител или 10% неустойка за неизпълнение на договорно задължение – Вие решавате.
 • Начини за изплащане на задълженията – чрез минимални месечни вноски, чрез по-големи суми или пълно зануляване.
 • Важно: ако правите трансакции от 20-то число на този месец до края на месеца, имате възможност да погасите задължението си не следващия, а по-следващия месец от 1 до 5-то число. Текущите Ви задължения възникват от използваните суми преди 20-то число на текущия и предходния месец.
 • При трансакции и предстоящи вноски получавате безплатен СМС.
 • До личния Ви клиентски профил, имате онлайн достъп.
 • При пазаруване в търговската мрежа ползвате отстъпка до 25% , възползвате се от преференциални промоции на продукти и услуги, предоставени от партньорите на дружеството за през цялата година.
 • За да Ви е максимално изгодно, спазвайте стриктно клаузите на договора.
 • Подробна информация за бялата карта може да получите, ако се обадите на национален телефон, публикуван в сайта на дружеството.

2. БНП Париба

 • Специализирани потребителски кредити и финансови продукти, широко изградена мрежа в страната с възможност за онлайн кредитиране.
 • Към момента тече процес на регистрация и трансформация на дружеството в банка, ще стане официално такава от месец февруари 2018. Във Франция – където е дружеството майка и други държави, компанията работи като банка.
 • Видове кредити: Ремонт и освежаване на дома, Кредит за кола Нова, Автокредит 3+, Кредит за лични цели, При доход на 1 400 лева, Обединяване на задължения, Потребителски кредити за покупки на изплащане, Кредит Привилегия, Кредит План и други.
 • Изисквания за отпускане на кредитите: за всички български граждани с постоянни доходи, навършили 21 години.
 • Лесен процес на кандидатстване за кредити с размер до 70 000 лева.
 • Кредит без поръчител.
 • Лихвеният процент е фиксиран за целия период на кредита. Изгодни лихви – индивидуално договорени с клиентите.
 • Няма скрити такси и комисиони.
 • Може да се откажете от договора за кредит, независимо как е сключен, писмено, 14 дни след сключването му и да възстановите парите не по-късно от 30 дни. Не дължите обезщетения и неустойки.
 • Може да сключите застраховка „Защита на плащанията” за допълнителна сигурност при безработица, болничен престой, продължително лекуване и други неблагоприятни събития.

3. Финанс Център

 • Подходящ за физически лица без достъп до банково кредитиране и за потребност от по-големи суми. Кредитната история не е определяща.
 • За стартиращи бизнес начинания и спешна нужда от оборотни средства.
 • Обезпечение по кредита – ипотека върху недвижим имот: жилище, търговска площ, парцел и други. Ипотеката се вписва, имота остава Ваш, при издължаване на заема се заличава. Може да ползвате имот, който не е Ваша собственост.
 • Размер на кредита: минимален – 5 000 лева, максимален – определя се от Вашите потребности и възможности за погасяване. Зависи от стойността на обезпечението.
 • Не е необходимо да доказвате доходи, но трябва ясен план за реални доходи и разходи, за да се определи правилно месечната погасителната вноска.
 • Кандидатства се онлайн, кредит по телефона или в офис, парите получавате по банкова сметка до 24 часа от вписването на ипотеката.
 • Проста фиксирана лихва за целия период на заема – определя се индивидуално и зависи от финансовото Ви състояние.
 • Необходими документи: лична карта и документи за имота – собственост, данъчна оценка, скица, платени данъци.

Одобрение до 1 час при наличие на необходимите документи.
Няма такси за разглеждане на документите и усвояване на парите, без такса за оценка на имотите и без такса за годишно управление.
Срок за погасяване от 6 месеца до 5 години.
Два начина за погасяване – чрез равни месечни вноски с постоянна главница или плащане само на лихва а главницата накрая.