Рефинансиране на Потребителски Кредит

Потребителските кредити са отпуснати суми пари на граждани за текущи нужди – за покупка на различни стоки и услуги, за ремонт или освежаване на жилището, за отпуска, почивка, обучение, за индивидуални и специални моменти.

Когато намерим по-изгодни лихвени условия, често прибягваме до рефинансиране на потребителски кредит, който още се нарича кредит за рефинансиране на задължения.

Днешните банки и финансови институции предлагат много възможни и изгодни варианти за кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори, дори онлайн, дори без поръчител.

Икономическата действителност в нашата страна е изключително динамична, ако днес сте изтеглили изгоден потребителски кредит с благоприятни за Вас параметри, след известно време вече може да има нови предложения от банките, които да са по – добри, или Вие да имате нужда от свежи пари за различни цели.

За да бъдете в крак с времето, да сте в синхрон с новите изисквания, може да предприемете рефинансиране на потребителски кредити – да изтеглите нов заем с който да погасите стари задължения и да Ви останат пари.

За да има смисъл и ефект рефинансирането е нужно новия заем, който сте взели да е с по-добри характеристики, да е във Ваш интерес.

Лихвите на банките в последните години намаляват, конкуренцията е голяма, банките предлагат преференциални условия и допълнителни отстъпки. Ако Вашите доходи се увеличават може спокойно да предприемете рефинансиране на стари задължения, при ясни, гъвкави и прозрачни условия.

Проучете кои банки предлагат рефинансиране на потребителски кредит и какъв е размера на лихвения процент при новия заем.

Обърнете внимание дали лихвата е фиксирана – постоянна за целия период на кредита или променлива – изменяща се под влиянието на различни икономически фактори. Лихвата зависи от размера на заема и срока за неговото погасяване – при новия заем може да договорите по-кратък срок, което ще доведе до намаляване цената на новия заем.

Информирайте се и пресметнете такси /особено такива за подаване на документи за кандидатстване за новия кредит, за откриване и подържане на сметки, за управление и движение на кредита/, комисиони, допълнителни разходи, те трябва да са по-ниски, за да не се оскъпи много новия заем, Вие погасявате предсрочно стари задължения, проверете дали има такси за предсрочно погасяване.

Когато подписвате индивидуалния си погасителен план, обърнете внимание върху размера и датата на падеж на погасителните вноски, може да намалите размера и да разсрочите в бъдеще, може да увеличите размера и да намалите лихвата, ако финансовите Ви възможности позволяват.

За да видите реалната цена на новия Ви кредит за рефинансиране, за да сигурни и убедени, че той е най – подходящия за Вас, използвайте кредитен калкулатор за рефинансиране на кредити, така ще си гарантирате спокойствие и няма да имате съмнения.

Рефинансирането  може да направите в същата банка в която са Ви старите задължения при по-изгодни условия, или да изберете нова банка, ако предлага по-добри параметри за такъв кредит. Ще ви запознаем с предложения на банки за рефинансиране на потребителски кредити.

Банки които предлагат рефинансиране на потребителски кредит

  • Банка ДСК – Стандартен потребителски кредит – възможност за рефинансиране на потребителски кредит, отпуска се в лева или тяхната равностойност в евро: до 35 000 лв или 17 500 евро, със срок на издължаване до 10 години, кандидатствате онлайн или в най – удобния Ви  офис. Банката не се интересува от целите, за които сте теглили парите, няма възрастово ограничение при кандидатстване за кредита, има гратисен период до 3 месеца, може да се възползвате от преференциален лихвен процент ако се включите в предлагана от банката програма, не се налага да удостоверявате дохода си, ако той се получава в ДСК. Изискват се поръчители, броя им зависи от размера на сумата, която теглите, за таксите – има публикувана тарифа на банката.
  • УниКредит Булбанк – Потребителски кредит в лева или евро, размер от 150 до 75 000 лв, или тяхната равностойност в евро, срок за погасяване до 10 години, кандидатствате само с лична карта и получавате отговор до 2 часа. Може да кандидатствате онлайн, по телефон или в офис на банката. Не се изисква обезпечение. Лихвата зависи от размера на парите и срока им за връщане, от осигурителния доход на клиента и от това дали доходите на кредитополучателите се получават в банката или не. Може да изберете вида на лихвения процент – фиксиран или променлив.
  • Тексим банк – потребителски кредит от 500 до 50 000 лв с възможност за рефинансиране на потребителски кредит, срок за погасяване до 10 години, одобрение до 2 часа, кредита се погасява чрез еднакви месечни вноски. Ниска лихва с променлив характер. Има еднократна такса за разглеждане искането за кредит, няма такса за предсрочно погасяване, няма такса за откриване и обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта. Необходими документи за кандидатстване – декларация от работодателя на кредитоискателя и справка за поръчителя. Гъвкави условия при кандидатстване, различни изисквания – кредит с поръчителство, кредит с превод на работна заплата, кредит с превод на заплата и поръчителство. Парите се превеждат същия ден след подписване на договора за заем.
  • Първа Инвестиционна Банка – размер до 50 000 лв или равностойността им в евро, със срок на изплащане до 10 години. Минимум документи – само лична карта. Не се изисква обезпечение, не се търсят поръчители. Няма такса при онлайн кандидатстване, има кредитен калкулатор за да сте наясно предварително колко пари дължите и какъв е размера на погасителната Ви вноска. Кредитният Ви рейтинг оказва влияние върху размера на годишния лихвен процент.
  • Райфайзенбанк – Стандартен потребителски кредит – до 35000 лв със срок на погасяване от 6 месеца до 10 години. Заемът се отпуска в лева и евро. Много изгодни лихви и специални отстъпки при превод на работна заплата по сметка в банката – добра възможност за рефинансиране на потребителски кредит. За суми над 15 000 лв, се изисква поръчител. Начини на кандидатстване – онлайн, по телефон, в офис – насрочвате среща с кредитен консултант. Има такса за разглеждане на документи, няма такса за предсрочно погасяване.Погасяване на кредита – чрез месечни вноски, може да ползвате и банкомат. Прави се застраховка „Живот плюс” за покриване на неблагоприятни финансови ситуации.
  • Пощенска банка – Стандартен потребителски кредит – максимален размер до 40 000 лв, максимален срок за погасяване до 10 години. Отпуска се в лева или евро. Минимум документи, улеснена и бърза процедура при кандидатстване – необходима Ви е само лична карта. Получавате одобрение в рамките на 2 часа, има възможност за ескпресно усвояване на парите в рамките на 1 час, след подписване на договора за кредит. Преференции и отстъпки от лихвения процент при превод на работната заплата в банката. Има кредитен калкулатор за да изчисли точния и индивидуален размер на сумата, която трябва да погасите. Начин на погасяване – чрез равни или намаляващи месечни вноски – според Вашите финансови възможности. Предлага се лоялна програма „Защита на плащанията” при безработица, временна нетрудоспособност, продължителен болничен и други финансови неблагополучия.